WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

роботи чи компетентність;
б) як визначити компетентність;
в) який прийняти метод підвищення: формальний чи неформальний;
г) обов'язково всі ці рішення.
83. Які з цих тверджень невірні?
а) управляти - значить спонукати інших до роботи;
б) уміння керувати - це не тільки знання справи;
в) керівництво - це багатогранний феномен, і той, хто хоче удосконалюватися в цьому, повинен знати його основні функції;
г) керувати - це тільки віддавати накази та розпорядження підлеглим.
84.Конкурентоздатний менеджер - це:
а) лідер, у якого добре розвинуті професійно-зорієнтовані та комунікативно-технологічні здібності;
б) менеджер, який вміє віддавати накази та розпорядження;
в) менеджер, який володіє комунікабельністю та здібністю працювати в колективі.
85. Які з цих положень є правильними? Комерційна таємниця - це:
а) будь-яка ділова інформація, що має дійсну або потенційну цінність для підприємства з комерційних причин, розголошення якої може завдати шкоди підприємству;
б) таємниця, яка не є загальновідомою або загальнодоступною на законних підставах;
в) таємниця, яка є державним секретом і не захищається її конфіденційністю;
г) всі положення є правильними.
86. Відомості комерційної таємниці підприємства можна умовно поділити на два великих блоки:
а) наукова та технічна інформація;
б) науково-технічна та ділова інформація;
в) наукова та різнобічна інформація;
г) наукова та адміністративна інформація.
87. Охорона державної таємниці - це комплекс:
а) організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв;
б) криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв;
в) організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв;
г)організаційно-правових та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв.
88. Категорія режиму секретності - це:
а) категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які зосереджені в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
б) категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що не становлять державну таємницю але, які зосереджені в органах державної влади і органах місцевого самоврядування;
в) категорія, яка характеризує такі обсяги відомостей, які зосереджені на підприємствах, установах і організаціях.
89.Які з цих положень вірні? Ступінь секретності - це категорія, яка:
а) характеризує важливість секретної інформації;
б) ступінь обмеження доступу до секретної інформації;
в) рівень охорони секретної таємниці державою;
г) всі положення вірні.
90. До державної таємниці належить інформація:
а) у сфері оборони, економіки, науки і техніки;
б) у сфері зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку;
в) у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку;
г) у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.
91. Ринок праці - це:
а) система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею та продажем товару "робоча сила";
б) є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу;
в) механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями й найманими працівниками;
г) всі визначення вірні.
92. Серед незайнятих розрізняють такі групи працездатних людей:
а) особи, що не працюють, але бажають працювати й шукають роботу;
б) особи, котрі хоча і мають роботу, проте не задоволені нею і шукають інше місце основної або додаткової роботи;
в) особи, які зайняті, проте явно ризикують утратити роботу і тому шукають друге місце роботи;
г) всі попередні відповіді вірні.
93. На ринку праці розрізняють такі типи кон'юнктури:
а) трудодефіцитна, коли на ринку праці спостерігається нестача пропозиції праці;
б) трудонадлишкова, коли існує велика кількість безробітних і відповідно надлишок пропозиції праці;
в) рівноважна, коли попит на працю відповідає її пропозиції;
г) трудодефіцитна, трудонадлишкова і рівноважна.
94. Які існують типи ринків праці:
а) професійний, внутрішній та прихований ринки;
б) зовнішній, ринок праці і внутрішній ринки;
в) прихований, ринок праці і професійний ринки;
г) внутрішній, зовнішній та прихований ринки.
95. У західних економічних теоріях розрізняють такі основні концепції аналізу сучасного ринку:
а) неокласична, кейнсіанців та інституціоналістська концепція;
б) концепція кейнсіанців, монетаризму та неокласична;
в) інституціоналістська, монетаризму, неокласична;
г) неокласична, кейнсіанців, монетаризму та інституціоналістська.
96. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити такі завдання щодо поліпшення організації праці:
а) економічні завдання, соціально-психологічні завдання;
б) економічні завдання та науково-технічні завдання;
в) соціально-психологічні завдання та науково-технічні завдання;
г) економічні завдання, науково-технічні завдання, соціально-психологічні завдання.
97. Існують такі основні види поділу праці:
а) технологічний, поопераційний;
б) технологічний,поопераційний, функціональний, професійний, кваліфікаційний;
в) технологічний, функціональний, професійний;
г) технологічний, кваліфікаційний, поопераційний, функціональний.
98. Робоче місце - це:
а) зона трудової діяльності працівників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи;
б) зона трудової діяльності групи працівників, яка може функціонувати відносно самостійно;
в) зона трудової діяльності працівника або групи працівників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи;
г) первинна ланка виробничої структури підприємства, яка не може функціонувати відносно самостійно.
99. Організм людини включає в себе:
а) працездатність людини;
б) функціональний стан людини та її працездатність;
в) настрій людини та її становлення до виконуваної роботи;
г) працездатність та функціональний стан людини, настрій людини та її ставлення до виконуваної роботи.
100. Практика підприємств свідчить про те, що оцінити покращення умов праці можна лише зіставивши:
а) фактичні умови праці;
б) нормативні умови праці;
в) фактичні умови праці з нормативними, прийнятними для базового періоду.
2.5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
УКЛАДАЧ: АРТЕМЕНКО Л.Б.
1. Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії

 
 

Цікаве

Загрузка...