WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

участь у вирішенні виробничих завдань;
б) вирішувати питання, які передбачені службовими повноваженнями;
в) регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і передавати їм необхідну управлінську інформацію;
г) всі твердження вірні.
58. В чому полягають основні напрямки організації праці менеджера:
а) участь у вирішенні виробничих завдань;
б) організація особистої праці;
в) організація роботи з підлеглими;
г) всі твердження вірні.
59. Мета оперативного управління виробничими процесами полягає у :
а) забезпеченні організаційної стійкості всіх елементів системи, якою управляють, для своєчасного виконання завдань організації;
б) участі менеджерів усіх рівнів управління;
в) вирішенні всіх оперативних питань, управлінських рішень.
60. Стратегічне управління визначає:
а) ціль, структуру, обсяги виробництва на довгостроковий період;
б) ціль, структуру, обсяги виробництва на короткостроковий період;
в) ціль, структури, обсяги виробництва на середньостроковий період.
61. Є ряд принципів, які повинні здійснюватися при будь-яких формах розподілу функцій між менеджерами і працівниками. До них відносять:
а) чітке розмежування обов'язків і функцій між окремими службовими й конкретними виконавцями;
б) визначення відповідальності та прав кожного працівника за результати й наслідки діяльності;
в) створення надійної взаємодії в роботі між підрозділами (службами) й окремими виконавцями;
г) всі принципи вірні.
62. Делегування (уповноваження) - це:
а) рівномірний розподіл прав та обов'язків між усіма працівниками;
б) передача повноважень і обов'язків від вищого рівня управління до нижчого або ж навпаки;
в) передача повноважень і обов'язків від вищого рівня управління до нижчого;
г)передача повноважень і обов'язків від нижчого рівня управління до вищого.
63. Делегування повноважень може бути:
а) функціональним і федеративним;
б) обов'язковим і імпульсивним;
в) вибірковим і федеративним;
г) обов'язковим і вибірковим.
64. Які етапи входять до процесу делегування відповідальності:
а) вибір завдання, що делегується; визначення умов делегування; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами;
б) аналіз функцій, які виконує менеджер; вибір завдання, що делегується; визначення умов делегування; вибір виконавця; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами;
в) аналіз функцій, що виконує менеджер; вибір завдання, що делегується; вибір виконавця; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами.
65. Коли ви перевантажені роботою, чи знаходите час для пояснення співробітниками, що Ви від них чекаєте:
а) не завжди;
б) ніколи;
в) справляюсь сам;
г) так, знаходжу.
66. Фактор часу - це:
а) один із вирішальних у науці управління;
б) немає суттєвого значення у науці управління;
в) не завжди є вирішальним фактором у науці управління.
67. Менеджер контролює, бере участь у реалізації всіх функцій управління. Ця участь може бути:
а) прямо або непрямою;
б) непрямою або частковою;
в) повною або частковою;
г) прямою або непрямою, повною або частковою.
68. Які з цих тверджень є вірними. Планування особистої роботи менеджера полягає в :
а) визначенні завдання, що стоять перед організацією;
б) визначенні питань, які потребують вирішення;
в) визначенні термінів виконання поставлених завдань;
г) всі твердження вірні.
69. Особистий план роботи менеджера складається на різні строки, а саме:
а) короткостроковий (тиждень, два);
б) довгостроковий (рік, квартал);
в) середньостроковий (місяць);
г) довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий.
70. Періодичні роботи менеджера - це роботи, які виконуються:
а) щотижнево у визначеному ритмі;
б) щоденно, щотижнево, щомісячно;
в) щоденно у визначеному ритмі;
г) щомісячно у визначеному ритмі.
71. Роботи, що повторюються - це:
а) службові відрядження;
б) навчання та наради;
в) відвідування інших організацій;
г) службові відрядження, навчання та наради, відвідування інших організацій.
72. Роботи, що виникають раптово:
а) у плані передбачити неможливо;
б) у плані передбачаються;
в) плануються на перспективу.
73. Які з цих чинників впливають на термін працездатності менеджерів:
а) складність та інтенсивність праці;
б) здоров'я людини та умови праці;
в) соціальні, психологічні умови в колективі;
г) всі чинники впливають.
74. Чим характеризується рівень тривалості працездатності працівників управління:
а) загальною кількістю робочих днів, співвідношенням робочих і вихідних, їх регулярністю а також тривалістю відпустки;
б) загальною кількістю робочих днів і тривалістю відпустки;
в) загальною кількістю робочих днів та співвідношенням робочих та вихідних;
г) загальною кількістю робочих днів, вихідних та їх регулярністю.
75. Планування кар'єри - це процес:
а) повільного розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах власних здібностей, талантів, мотивів, потреб та цінностей;
б) швидкого розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах своїх талантів, мотивів, потреб та цінностей;
в) який неможливо запланувати наперед, але який заставляє особистість постій вдосконалюватись.
76. Яке із цих тверджень вірне:
а) кар'єра - це шлях до успіху;
б) кар'єра - це досягнення високого положення у суспільстві;
в) кар'єра - це успішне просування у службовій діяльності;
г) всі твердження вірні.
77. Змістовною складовою поняття кар'єри є:
а)просування;
б) рух вперед;
в) зростання та досягнення;
г) просування, рух вперед, зростання та досягнення.
78. Які чинники впливають на розвиток кар'єри та життєві умови:
а)зовнішні та внутрішні чинники;
б)зовнішні;
в)внутрішні.
79. Які ви знаєте типи особистості:
а) реалістичний, дослідницький;
б) артистичний, соціальний, реалістичний;
в) реалістичний, дослідницький, артистичний, соціальний, підприємницький, конвенціональний;
г) конвенціональний, соціальний, дослідницький та реалістичний.
80. Відомі вам кар'єрні моменти направленостей людини:
а) управлінський, автономно-незалежний, безпечний;
б) управлінський, техніко-функціональний, творчий і ініціативний, автономно-незалежний, безпечний;
в) управлінський, безпечний, техніко-функціональний, творчий і ініціативний;
г) управлінський, автономно-незалежний, творчий і ініціативний.
81. Плануванням кар'єри працівника займаються:
а) сам працівник;
б) менеджер по персоналу;
в) лінійний менеджер;
г) сам працівник, менеджер по персоналу, лінійний менеджер.
82. В управлінні персоналом при вирішенні питання про підвищення посади працівника, керівництво організації повинно прийняти таке рішення:
а) що брати за основу: стаж

 
 

Цікаве

Загрузка...