WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

авторитарний стиль, стиль невтручання, колегіальний стиль;
б) авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль;
в) одноосібний стиль, колегіальний стиль, стиль невтручання;
г) всі відповіді вірні.
33. Авторитарний стиль роботи полягає в тому, що:
а) менеджер замикає всі зв'язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації;
б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші;
в) втручання менеджера у перебіг виконання завдань підлеглими є мінімальним.
34. Демократичний стиль керівництва полягає в тому, що:
а) менеджер замикає всі зв'язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації;
б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші.
в) втручання менеджера у перебіг виконання завдань підлеглими є мінімальним.
35. Ліберальний стиль керівництва полягає в тому, що:
а) менеджер замикає всі зв'язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації;
б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші;
в) мінімальне втручання менеджера у перебіг виконання завдання підлеглими.
36.Залежно від особливостей особистості менеджера й організаційних форм його роботи з підлеглими можна виділити й інші стилі керівництва:
а) дистанційний, контактний;
б) цілеспрямований, делегуючий;
в) дистанційний, делегуючий та цілеспрямований;
г) дистанційний, контактний, цілеспрямований та делегуючий.
37. Полтерналізм (матеріалізм) -це:
а) поєднання менеджером високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно;
б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє становище керівника чи одержати особисті переваги;
в) лицевий, фасадний бік будівлі.
38. Опортунізм - це:
а) поєднання менеджером високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно;
б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє положення керівника чи одержати особисті переваги;
в)лицевий, фасадний бік будівлі.
39. Фасадизм (від слова фасад) - це:
а) поєднання високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно;
б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє положення керівника чи одержати особисті переваги;
в) лицевий, фасадний бік будівлі.
40. Авторитет - це:
а) особа, яка має неформальний вплив на інших, заснований на знаннях, моральних засадах та досвіді;
б) особа, яка немає достатнього впливу на інших, не несе відповідальності за свої дії;
в) особа, яка має неформальний вплив на інших, не бере на себе найскладніших, найвідповідальніших обов'язків.
41. Авторитет менеджера - величина змінна:
а) авторитет може зростати під впливом різних чинників;
б) авторитет може знижуватись під впливом різних чинників;
в) авторитет може загубитись, коли переступає дозволені межі поведінки;
г) авторитет може зростати, знижуватись або ж взагалі втратитись.
42. Види інформації щодо менеджера:
а) виробнича, комерційна, технічна, адміністративна, економічна, кадрова;
б) виробнича, економічна, кадрова;
в) комерційна, технічна, кадрова;
г) адміністративна, технічна, економічна.
43. За своїм значенням для обґрунтування рішення інформацію поділяють на декілька видів:
а) законодавча, економічна;
б) нормативна, організаційна;
в) директивна, науково-технічна, економічна, організаційно-нормативна.
44. Інформація повинна бути:
а) достовірною, неефективною, змістовною, доступною для сприйняття;
б) достовірною, актуальною, своєчасною, змістовною, доступною для сприйняття;
в) достовірною, несвоєчасною, актуальною, незмістовною, доступною для сприйняття.
45. Вимоги до тексту документа:
а) об'єктивність, логічна послідовність, повнота викладення, якість викладення, точність опису;
б) свобода від суперечностей, переконливість викладу, типізація мовних засобів, етикет ділових паперів;
в) всі відповіді вірні.
46. До управлінських рішень менеджера ставлять такі вимоги:
а) цілеспрямованість, вибір головної проблеми, об'єктивність, компетентність, конкретність;
б) об'єктивність, послідовність, ясність, точність, переконливість викладу;
в) цілеспрямованість, об'єктивність, повнота викладення, компетентність, конкретність.
47. Управлінське рішення є:
а) найважливішим мобілізуючим елементом у функціонуванні системи управління організацією;
б) найслабшим мобілізуючим елементом у функціонуванні системи управління організацією;
в) найшвидшим мобілізуючим елементом у функціонування системи управління організацією.
48. За способом розробки й прийняття всі управлінські рішення поділяються на:
а) колегіальні та стратегічні;
б) тактичні та одноосібні;
в) колективні (колегіальні) та одноосібні.
49. За тривалістю дії управлінські рішення поділяються на:
а) стратегічні та перспективні;
б) тактичні та середньострокові;
в) оперативні та довгострокові;
г) стратегічні, тактичні, оперативні.
50. За характером і змістом управлінські рішення поділяються на три групи:
а) творчі рішення, рішення за аналогією, рішення, прийняті автоматично;
б) творчі, тактичні рішення та рішення за аналогією;
в) тактичні рішення, рішення, прийняті автоматично, стратегічні рішення.
51. За рівнем ієрархії управління, рішення можна поділити на:
а) рішення, що приймають на рівні організації, структурного підрозділу, первинного трудового колективу;
б) рішення, що приймають на рівні структурного підрозділу та організації;
в) рішення, що приймають на рівніорганізації та структурного підрозділу.
52. За сферою дії управлінські рішення поділяють на дві групи:
а) технологічні, технічні;
б) загальні, локальні;
в) економічні, адміністративні;
г) суспільні, фінансові.
53. Менеджерська практика визначила такі методи прийняття управлінських рішень:
а) послідовні, одинарні, неформальні;
б) колективні, кількісні, комплексні;
в) неформальні, колективні, кількісні.
54. Виберіть правильний вислів:
а) організація праці базується на суспільних законах;
б) організація праці базується на законах розподілу праці, закону кооперації праці, закону переміни праці;
в) організація праці базується на суб'єктивних організаційних принципах;
г) всі вислови правильні.
55. Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей:
а) прямо і безпосередньо;
б) непрямо і безпосередньо;
в) прямо і не безпосередньо;
г) непрямо і не безпосередньо.
56. Предметом праці менеджера і спеціаліста є:
а) інформація;
б) матеріальні елементи виробництва;
в) інформація та матеріальні елементи виробництва.
57. Яке з цих тверджень є вірним:
а) систематично брати

 
 

Цікаве

Загрузка...