WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

чинників впливу в процесі своєї діяльності;
г) здатність піддаватись впливу оточуючого середовища.
14. Менеджери загального керівництва - це:
а) директори, голови правлінь, керівники філій, керівники виробничих підрозділів;
б) директори, голови правлінь, керівники спеціалізованих функціональних управлінь, департаментів;
в) директори, голови правлінь, президенти;
г) директори, голови правлінь, керівники служб, відділів, департаментів.
15. Лінійні менеджери - це:
а) керівники філій, представництв, виробничих підрозділів;
б) керівники філій, представництв, спеціалізованих функціональних управлінь;
в) керівники філій, представництв, департаментів, президенти;
г) керівники філій, представництв, підрозділів усіх рівнів управління.
16.Функціональні менеджери - це:
а) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, філій, представництв, виробничих підрозділів;
б) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, голови правління, директори, керівники відділів маркетингу, головні спеціалісти;
в) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, департаментів, служб, головні спеціалісти, керівники відділу маркетингу, економіки...;
г) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, директори, керівники філій, представництв, голови правління.
17. А.Файоль під адміністративною функцією підприємства розумів:
а) планувати, розробляти, контролювати, узгоджувати;
б) передбачати, організовувати, контролювати, планувати;
в) передбачати, організовувати, розпоряджатися, узгоджувати, контролювати;
г) планувати, розпоряджатися, вибирати, узгоджувати, контролювати.
18. Роберт Блейк і Джейн Моутон розробили такі функції керівництва:
а) інформованість, керованість, критичний аналіз, організація, узгодження;
б) захист своєї думки, передбачення, розв'язання конфліктів, керованість;
в) передбачати, прийняття рішень, узгодження, критичний аналіз, інформованість;
г) ініціативність, інформованість, захист своєї думки, прийняття рішень, розв'язання конфліктів, критичний аналіз.
19. Керівник виконує основні функції:
а) планування, організація, узгодження і розв'язання конфліктів, контроль;
б) відбір, організація, планування, узгодження, прийняття рішення;
в) планування, генерація ідей, узгодження конфліктів, контроль;
г) організація, відбір та генерація ідей, прийняття рішення.
20. Менеджер організації - це:
а) одноосібний керівник, функціональний організатор, організатор праці та процесу управління;
б) організатор трудового колективу, праці та управління, навчання персоналу, провідник інноваційних технологій, технічного прогресу;
в) організатор трудового колективу, одноосібний керівник, недостатньо-професійно компетентний;
г) слабкий організатор, організатор навчання персоналу, організатор трудової активності працівників.
21. Контроль - це процес, який:
а) вимагає використання законної влади з метою нав'язування своєї точки зору;
б) деякою мірою підтримує іншу точку зору;
в) забезпечує досягнення поставленої мети;
г) вимагає управління й встановлення програми дій підлеглих.
22. Основні принципи керівництва:
а) розподіл праці, відповідальність, дисципліна, єдність владних повноважень, централізація, об'єктивність, єдність інтересів, справедливість;
б) розподіл праці, стандартів, певної лінії поведінки, централізація й делегування, ефективність і делегування, ініціатива;
в) самодисципліна, відповідальність, єдність владних повноважень, порівняння результатів зі стандартами;
г) відповідальність, справедливість, ефективність й оптимальність, обрання необхідної лінії поведінки.
23. А.Файоль визначив шість функцій підприємства у книзі "Вчення про управління":
а) операції технічні, охоронні, організаційні, передбачення, стратегічного планування;
б) операції технічні, комерційні, фінансові, з охорони, рахункові, адміністративні;
в) операції технічні, адміністративні, комісійні, об'єктивні, узгоджуючі, фінансові;
г) операції технічні, стратегічні, тактичні, правові, узгоджуючі, комерційні, охоронні.
24. Мистецтво керівництва містить декілька завдань:
а) володіти методами управління;
б) володіти методами керівництва;
в) володіти умінням реалізувати методи управління як безпосередньо, так і в процесі використання методів керівництва;
г) володіти методами управління, керівництва, умінням реалізувати методи управління як безпосередньо, так і в процесі використання методів керівництва.
25. Методи адміністративного впливу - це:
а) методи, які базуються на владі керівника, на його правах, дисципліні та відповідальності;
б) методи, які базуються на взаємному адмініструванні, на безвідповідальності;
в) методи, які базуються на переконанні, на адміністративному впливові, на матеріальному заохоченні;
г) методи, які базуються на організаційному впливові, матеріальному заохоченні, на переконаннях.
26.Успішне адміністрування передбачає:
а) наявність чіткої структури організації;
б) визначення функцій працівників;
в) визначення прав та обов'язків працівників;
г) усі вище перелічені відповіді вірні.
27. Існує кілька видів відповідальності менеджера:
а) адміністративна, дисциплінарна;
б) дисциплінарна, матеріальна;
в) матеріальна, кримінальна;
г) адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна.
28. Методи духовного стимулювання підлеглих:
а) науково-пошукові, естетичні, матеріальні та моральні стимули;
б)Критика та самокритика, науково-популярні, матеріальні стимули, стягнення, інформованість працівників.
в)Науково-пошукові стимули, естетичні, моральні, критика та самокритика, стягнення, інформованість працівників.
г)Інформованість працівників, самокритика, популярністимули, матеріальні стимули.
29. Методи переконання - це:
а) вплив на наявні у працівника стимули з використанням логічних та психологічних прийомів з метою перетворення завдання у свідомий обов'язок, внутрішню потребу працівника виконувати доручення;
б) вплив на свідомість працівника з метою перетворення завдання у підсвідомість;
в) вплив на внутрішній стан працівника з метою переконати його сприймати сучасні завдання;
г) всі завдання невірні.
30. Існує декілька методів логічного доказу:
а) індуктивні;
б) дедуктивні;
в) індуктивні, дедуктивні;
г) інтерактивні, дедуктивні, індуктивні.
31. Стиль роботи менеджера розглядається як:
а) сукупність взаємовідносин між людьми, які допомагають вирішити проблеми;
б) сукупність найхарактерніших і стійких методів вирішення типових завдань і проблем, які виникають в процесі реалізації функцій керівництва;
в) сукупність нестандартних методів, які виникають у процесі реалізації функцій керівництва;
г) сукупність індивідуальних методів, які допомагають керувати людьми.
32. Види стилів керівництва:
а)

 
 

Цікаве

Загрузка...