WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Контролінг напрямків діяльності - Реферат

Контролінг напрямків діяльності - Реферат

наявності фонд часу по кожному виробництва процесу і виду обладнання.
У сфері математично-технічного забезпечення враховуються мак. і мін. необхідні обсяги запасів по видах матеріалів і видах продукції.
2.3. Основним завданням контролінгу маркетингу є інформаційна підприємства ефективного менеджменту по задоволеннюпотреб клієнта.
Контролер в сфері маркетингу приймає участь в процесах планування, координації та контролю, пов'язаних з ринковою діяльністю підприємства.
Виділяють 4 основні галузі діяльності і політики контролінгу:
1. політика по відношенню до продукту
2. збутова політика
3. цінова політика
4. комунікаційна політика.
Перша сфера діяльності відноситься до стратегічного контролінгу, який передбачає:
1. аналіз стратегічного планування
2. методичну та інформаційну підтримку менеджменту при виборі і обґрунтуванні, ідеї нового продукту
3. координацію стратегічної панів
Три інших галузях діяльності відносяться до оперативного контролінгу.
Оперативний контролінг в сфері формування та контролю збутової політики передбачає вирішення наступних завдань:
1. аналіз оборотів, витрат, маржинального прибутку по прямих і непрямих каналах збуту.
2. аналіз і оцінка вигоди клієнтів та прибутків від реалізації окремих видів продукції та напрямків діяльності.
3. підготовка інформації відносно кількості продажу і оборотів по менеджерах, що відповідають за продаж окремих видів продукції.
4. аналіз і оцінка ефективності запланованих заходів по збуту.
5. економічні консультації менеджерів.
До завдань оперативного контролінгу в сфері формування і контролю цінової політики відносять:
1. планування ціни і зміни цін окремих продуктів чи їх груп для існуючої програми збуту.
2. планування заходів по диференціюванню цін для різних груп клієнтів.
У сфері формування і контролю комунікаційної політики вирішуються наступні завдання:
1. аналіз динаміки власних витрат
2. аналіз розподілу витрат на планові одиниці такі як: продукти, підрозділи, сегменти ринку.
3. порівняльний аналіз динаміки витрат в галузі і по конкурентах.
4. проведення аналізу при виборі рекламних агентств за критерієм "віддача - затрати".
5. проведення порівняльних розрахунків затрат для альтернативних заходів по стимулюванню продаж.
Для вирішення вказаних завдань використовуються наступні інструменти контролінгу.
1.аналіз стратегічних ялоків. Відноситься до інструментів довгострокового планування.
Сутність цього методу полягає в установленні відхилень бажаного розвитку ситуації від очікуваного.
Якщо при графічному зображенні бажаний розвиток відживляється від очікуваного результату, то виникає стратегічний люк.
Передбачається. Що якщо такий люк (розрив) не уде вчасно закритим, то підприємство не може гарантувати своє існування в перспективі.
При виявленні такого розриву служби маркетингу і контролю поч-ть пошук стратегій відносно продуктів і ринків, що дозволить в перспективі такий люк закрити.
Недоліком вказаного методу є обмеження його використання, якщо ситуація на рику уде нестабільного.
Однак і в даній ситуації метод може бути використаний як інструмент пошуку і вироблення коригуючи стратегій.
2.портфельний аналіз - це один із нових методів, який дозволяє покращити стратегічне планування на підприємстві.
При допомозі портф. аналізу підприємство ділиться на стратегічні бізнес-одиниці, які аналізуються окремо.
В якості стратегічних бізнес одиниць, які можна використати і в короткостроковому плані, особливо підходяться продуктові групи.
Для окремих продуктових груп розробляються різні стратегічні рішення і різні інвестиційні вкладення.
У відповідності із зайнятими позиціями підприємства і його ринковим положенням продуктові групи діляться на певні портфельні категорії.
1. продуктові групи з відносно низькими ринковими частками, але високим показником ринкового зростання.
Цю групу необхідно більш детально вивчити, оскільки вона може бути як успішно впроваджена на ринок, так і витіснена ним.
Це можуть бути продуктові групи на 1-й стадії життєвого циклу. Вони вимагають значних інвестицій. У зв'язку з невеликими початковими оборотами витрати будуть перевищувати доходи і грошовий потім буде негативним;
2. продуктові групи з відносно великою ринковою часткою.
Вони мають потенціал ринкового лідера і є найважливішими для підприємства, так як забезпечують його майбутнє.
Оскільки доходи від них ідуть на інвестування інших груп та розширення власних, то їх грошовий потік поки, що = 0;
3.продуктові групи, що мають найбільший позитивний грошовий потік. Їх ринкова частка найбільша і вони знаходяться на стадії зрілості.
Відносно висока частка ринку дає можливість зменшити затрати на одиницю продукції.
Тим самим збільшити прибуток від їх реалізації. Для цих продуктових груп не потрібні великі затрати на розширення потужностей. Їх грошовий потік особливо великий.
4.продуктові групи, які представляють для підприємства проблему, оскільки вони знаходяться у фазі звертання і мають відносно низьку ринкову частку.
З цими продуктовими групами підприємство має нульовий грошовий потік або збитки. Якщо керівництво підприємства знає позиції окремих продуктових груп, то можна чітко визначити дії на перспективу і для кожної портфельної категорії, прийняти конкретні стратегічні рішення.
Табл. 1. Стратегічні рішення для окремих продуктових груп
Про-дук-тові групи Стратегічні рішення Види інвестицій
1 Нормативною повинна стати стратегія інвестування з метою збільшення ринкової частки. Фінансові кошти беруть, як правило, із грошових потоків ІІІ-ї групи.
Якщо встановлено, що ця продуктова група не має успіху на ринку, то необхідно провести дезінвестиції і вивести її з ринку. Інвестиції в раціоназіцію
2 Нормативна стратегія повинна виражатись в додатковому інвестуванні з метою збільшення ринкової частки цих продуктів. Ці групи інвестують самі себе. Інвестиції в раціоназіцію
3 Нормативна стратегія - це використання доходів. Їх грошовий потім направляється на розроблення технологій та впровадження нових проектів. Дезінвестиції
Нормативна стратегія полягає в передачі займаних ними потужностей іншим продуктовим групам. Їх необхідно яснайшвидше виключити із виробничої програми.
До оперативного контролінгу відносяться:
1. АВС - аналіз.
2. аналіз обсягів замовлень.
3. активізація обсягів замовлень при закупках матеріалів чи товарів.
4. методи розрахунку інвестицій.

 
 

Цікаве

Загрузка...