WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Контролінг напрямків діяльності - Реферат

Контролінг напрямків діяльності - Реферат


Реферат з менеджменту
Тема: Контролінг напрямків діяльності
1.Стратегійний контролінг
2.Оперативний контролінг
Основні інструменти забезпечення контролінгу
1.Стратегічний контролінт повинен допомагати підприємству ефективно використовувати переваги і створювати нові умови і потенційні можливості успішної діяльності в перспективі.
1. Служба стратегічного контрлінгу виступає в якості внутрішнього консультанта менеджерів та власників підприємства при виробленні стратегічних цілей і завдань.
2. Вона надає необхідну їм інформацію, орієнтує керівників на прийняття конкретних управлінських рішень.
3. Він координує функції стратегічного планування стратегічного контролю і системи стратегічного інформаційного забезпечення.
Стратегічне планування передбачає формулювання і впровадження стратегії пошуку, побудови і збереження потенціалу успіху, тобто прибутковість.
Потенціали успіху можна розділити на зовнішні і внутрішні.
Зовнішня залежність від зовнішніх ринкових факторів.
До внутрішніх відносяться інф-ні, структурні, токсичні фінансові, кадрові тощо.
Процес стратегічного планування можна розділити на окремі фази.
1. Пошук і формування стратегічної мети.
2. Оформлення і оцінка стратегії.
3. Прийняття стратегічного рішення.
Стратегічна мета витікає із загальної мети підприємства і конкретизується новими потенціалами успіху.
При цьому вводяться обмеження у вигляді фіксованих і незалежних перемінних. Ці обмеження, як внутрішнього так і зовнішнього характеру представляють собою. Вихідні передумови процесу планування.
Аналіз ситуації на підприємстві дозволяє виявити його сильні слабкі масця.
На стані розробки стратегічного рішення слід шукати можливі альтернативні рішення.
При цьому розробляються по можливості як найбільша кількість альтернативних стратегій на базі пропозицій, очікувань та прогнозів.
На базі перших фаз вибирається із запропонованих альтернативів конкретне стратегічне рішення.
Вибране рішення повинно вести до еволкації підприємства пере структуризації або створення нових структурних одиниць.
На цій фазі можуть проводитись порівняння причин, що визвали вказані відношення.
Для того, що вибір альтернативного варіанту був вірним необхідно мати інформаційну систему, яка лада б можливість виявити майбутні тенденції розвитку підприємства.
Одним із основних джерел інформації в стратегічному контролінгу є стратегічний облік.
Існує метод стратегіячних балансів. При цьому здійснюється накладання стратегічних балансів власного підприємства і конкурентів, стратегічного балансу та діючого.
В скон. л-рі запропоновано наступний варті ат стратегічного балансу.
Актив Пасив
Розділ А. Основні засоби (майно) Розділ А. Власний к-л
І нематеріальні активи
1.1. права на захищену інтелектуальну власність, ліцензії І статутний к-л
1.2.цінність фірми
1.3.видані аванси
ІІ матеріальні активи
2.1.землі. права на землю ІІ резервний к-л
2.2.технічне обладнання і машини
2.3.інше обладнання
2.4.видані аванси і незавершене будівництво
ІІІ. фінансові активи ІІІ резерви із прибутку
3.1.доля в залежних підприємства 3.1.законодавчі резерви
3.2.позики залежним підприємствам 3.2.резерви на власні паї
3.3.участь в к-лі ін.під-в. 3.3.резерви по статуту
3.4. цінні папери в основних засобах 3.4.ін.резерви з прибутку
3.5.інші позики
Розділ В. Оборотні засоби Розділ В. Цільові відр-ня
І запаси
1.1.сировина, допоміжні вироб. матеріали І по пенс-х і обовязк.фондах
1.2.незавершене виробництво ІІ по податках
1.3.готові вироби і товари ІІІ інші відрахування
1.4.видані аванси
ІІ дебіторська заборгованість і ніші майно
2.1.дебіт.заборгованість покупців
2.2дебіт.заборгованість залежних підприємств
2.3.дебіт.заборгованість підприємств з якими є відношення в капіталі
2.4.інші оборотні кошти
ІІІ цінні папери
3.1. доля в залежних підприємствах
3.2.власний пай
ІV чеки, каса, рахунки в банках, векселі
Розділ С. Розподільчі статті Розділ С. Зобов'язання (кредит, заб-сть)
І позики, в т.ч. конвертовані
ІІ зобов'язання перед кредитними інстит-ми
ІV зобов'язання по поставках
V зобов'язання по векселях
VІ зобов'язання перед ін. під-ми
VІІ Ін. зобов'язання
Розділ Д. Розподільчі статті
Баланс Баланс
При стратегічному плануванні бази для активів дають планово продуктова програма і програма потенціалу підприємства.
В пасиві балансу зміни власного капіталу розраховують виходячи із можливого збільшення капіталу на момент складання плану і відповідно зміни резервів.
Загальний обсяг залученого капіталу розраховується як різниця між активом балансу і власним капіталом.
2.2.Оперативний контролінг витікає із стратегічного і координує процеси оперативного планування, контролю, обліку і звітності.
Оперативний контролінг розрахований на короткотерміновий результат.
Різниця між стратегічним і оперативним контролінгом полягає в тому, що стратегічний орієнтований на тенденції майбутнього, а оперативний, на теперішній час.
Їх характерні відмінності.
1. стратегічний контролінг орієнтований на потенціал, а оперативний - на конкретний результат.
2. стратегічний контролінг направлений на рівень вищого керівництва, оперативний включає всі рівні управління особливо середні ланки.
3. стратегічний контролінг використовує перш за все інформацію зовнішнього середовища, оперативний - внутрішнього.
4. об'єкти планування і контролю оперативного контролінгу співпадають, у стратегічному вони різні.
В практиці стратегічний і оперативний контролінг тісно взаємодіють один з одним.
Але оперативний контролінг більше опирається на упр. облік.
Основними елементами оперативного контролі гну є:
1. планування продуктової програми.
2. планування по функціальних сферах діяльності.
3. контролінг збуту
4. контролінг виробництва
5. контролінг постачання
6. контролінг персоналу
7. контролінг обладнання.
В процесі оперативного планування розробляється мета з точки зору можливості отримання мак. прибутку по окремих продуктах і ринках.
При цьому розробляються альтернативні продуктові програми із розробленням всіх додаткових умов.
В сфері збуту враховуються мак. можливий і мін. допустимий обсяг збуту по всіх ринках в розрізі видів продукції і каналів збуту і вибирається для підприємства підходящий варіант.
У сфері виробництва враховуються необхідні і той, що є в

 
 

Цікаве

Загрузка...