WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.
11. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН
11.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між Сторонами.
11.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.
11.4. Арбітраж має складатися з трьох судців. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде виконувати обов'язки голови арбітражного суду.
11.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.
1.1.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів.на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.
11.7. Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Контракту, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Контракту, гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, доставленого відповідно до цього і Контракту. Покупець висловлює свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.
13. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ
Цей Контракт, що включає Додатки № 1, № 2, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товарів цим виключаються.
14. ІНШІ УМОВИ
14.1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.
14.2. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.
14.3. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.
15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець Покупець:
Україна Ів-Франківська обл. Франція м. Марсель
М. Коломия, 78200 вул. Геродота 132
Вул.. Коцюбинського5 тел/факс 1213456789101112
Тел/факс 8(03433) 40252 р/р.26002456842597
АКБ "Аваль" р/р..1212567945891 МФО №123456
.. в банку "International"
За Продавця Покупця
(Обрізко Г.М.) ( Antonis Ziogas )
М.П. М.П.
ВИСНОВОК
ТзОВ "Еклер" займається ЗЕД імпортуючи окрему сировину з-за кордону іімпортуючи частину готової продукції за кордон.
Оцінка ефективності ЗЕД нашого підприємства показала, що ефективність в минулому році порівняно з базовим зросла на 237%. Це спричинено збільшенням прибутку від експортно-імпортних операцій, зменшенням експортно-імпортних витрат, а також розширенням експорту на зарубіжні ринки та реалізацію їх великими партіями.
В поточному році фірма "Еклер" уклала угоду з фірмою "FERERO" на поставку 500кг кондитерських виробів, що склало загальну вартість контракту 1400 доларів США..
Контакт між фірмами почався з одержання українською фірмою від французької запиту, на що наша компанія відіслала вільну оферту.
Сторони розробили попередній контракт, провели переговори для усунення розбіжностей і підписали угоду для товару, який ТзОВ "Еклер" поставляє фірмі "FERERO" на умовах поставки CIF (вартість, страхування, фрахт).
Таким чином, була успішно проведена зовнішньоекономічна операція по експорту вітчизняних товарів фірмою ТзОВ "Еклер". Французький контрагент залишився задоволеним і виразив подяку за якісний товар. В майбутньому фірма ТзОВ "Еклер" і надалі буде співпрацювати з французькою фірмою ВАТ "Ferero" і постачати їй товар в необхідній кількості та у визначений час.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Звеличують великі цілі і діла. Виступ Президента України Л.Д. Кучми у Верховній Раді України 22 лютого 2000 року // Урядовий кур'єр. - 2000. - №34. - 23 лют.
2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
3. Балабанов И.Т.,Балабанов А.Й. Внешнеэкономические связи: Учеб. Пособие - М.: Финансы й статистика, 1998. - 512 с.
4. Внешнеекономичсская деятельность предприятия / Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. - 2-е изд., перераб. Й доп. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с.
5. Внешнеекономическая деятельность / Под ред. Проф. Макаго-на Ю.В. - Донецк: Регион, 1998. - 290 с.
6. Гаевская О.Б. Упрадление международным сотрудничеством: Монография. - К.: МАУП. 1999. - 168 с.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд.. перераб. й доп. - М.: Банки й биржи; ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
8. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки й биржи; ЮНИТИ, 1996. - 501 с.
9. Гордон М.П., Карнаухов СБ. Логистика товародвижения. - 2 е изд., перераб. й доп. - М.: Центр економики й маркетинг",
1999.-208с-
10. Гражданский кодекс Украйни (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 декабря 1997 года). - Харьков: 000"0диссей", 1997. - 160 с.
11. Дегтярева О.Й., Полянова ТН., Саркисов СВ. Внешнеекономическая деятельность: Учеб. пособие. - М.: Дело, 1999.-320с.
12. Дениелс Джон Д., Радеба Ли X. Между народ ний бизнес: внешняя среда й деловые операции / Пер. с англ. - 6-е
изд. - М.: Дело, 1998. - 784 с.
13. Кузнецова Н.В, Регулирование Внешнезкономической деятельности в Украяне: Практ. пособие. - К.: СПЛАЙН,.
1998.-220с.
14. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер с англ. / Общ. ред. И вступ, ст. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресе, 1990.-736 с.
15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
16. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р.,

 
 

Цікаве

Загрузка...