WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

статті "Маркування".
Було проведено взаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення. В результаті переговорів сторони склали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та англійській мовах. З оригіналу контракту роблять по три примірники ксерокопій. Контракт підписують у договорі відповідальні особи.
Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства Петрова І.І. Укладений сторонами контракт ( Додаток А).
КОНТРАКТ №23869714 /2005/10
М. Коломия "_15_"__травня 2005р.
Фірма ТзОВ "Еклер" названа у подальшому "Продавець", в особі директора Обрізко Галини Михайлівни з однієї сторони, і фірма FERERO названа у подальшому "Покупець", і фірма ВАТ "Ferero"в особі генерального директора Антоніса Зіогаса, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче..
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує кондитерські вироби (цукерки) (в подальшому названі "Товари"),що перераховані в Додатку № І до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КОНТРАКТУ.
2.1. Ціни на Товари, що продаються за цим Контрактом, вказані в Додатку №1. до цього Контракту і встановлюються в доларах США.
2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування.
2.3. Загальна вартість Контракту 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США.
3.СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах CIF, в місто Марсель.
3.2. Поставка Товарів повинна початися протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання банком Продавця АКБ "Аваль" р/р..1212567945891 підтвердження від Покупця про відкриття акредитиву в одному з європейських або американських банків на рахунок Продавця.
Продавець має право поставити Товари раніше, узгодивши час поставки з Покупцем, при чому Покупець повинен прийняти Товари і своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Контракту.
Датою поставки вважається дата по бортовому коносаменту.
Поставка Товарів, що продаються по цьому Контракту, буде здійснюватися за відвантажувальними реквізитами, які вказані в специфікації №2 Додатку №2 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину.
Продавець буде сповіщати Покупця про відвантаження Товарів по факсу в 2 (дводенний) строк з моменту відвантаження.
В цьому повідомленні повинні бути зазначені номер товарно-транспортної накладної або коносаменту, дата відвантаження, найменування та кількість Товару.
а) у випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості і непоставлених товарів на кожний тиждень, що почався, протягом перши чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) у випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) за будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.8. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.9. Незважаючи на всі інші положення цього Контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за не поставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
Оплата здійснюється згідно Договору Продавця з Покупцем. Акредитив повинен бути підтверджений банком Продавця і реалізується Продавцем по пред'явленню наступних документів:
- товарно-транспортна накладна в 3-х екземплярах;
- коносамент;
- страхове свідоцтво на імя Покупця.
5.ЯКІСТЬ.
Якість Товарів, що продаються за цим Контрактом, повинна підтверджуватися сертифікатом якості Продавця.
6. УМОВИ ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ.
Товари вважаються такими, що здані Продавцем та прийняті Покупцем за якістю - згідно якості, вказаної в сертифікаті якості Продавця; за кількістю - згідно кількості та ваги, вказаних в коносаменті.
7. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати при належному поводженні з вантажем, схоронність Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу.
7.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого отримувача: м.Марсель вул. Геродота 132. LV-1012
Верх
Обережно
Не кантувати
Контракт№__23869714 /2005/10
Продавець м.Коломия, вул.. Коцюбинського, 5 АКБ "Аваль" р/р..1212567945891
Наряд№___________________________________________
Транс№___________________________________________
Ящик №
Вагабрутто_________________________________________кг.
Вага нетто _________________________________________кг.
Розміри ящика_________________________см(довжина, ширина, висота)
На ящиках, висота яких перевищує 1м, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.
7.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися покупцем.
8. ГАРАНТІЯ.
8.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати його першого використання на території користувача.
8.2. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію відповідно до п.7 Контракту, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обгрунтованості претензії представником Продавця або іншою вповноваженою Продавцем особою.
9. СТРАХУВАННЯ
Продавець зобов'язується застрахувати Товари на ім'я покупця і підтвердити це відповідним документом.
10. ФОРС-МАЖОР
Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор

 
 

Цікаве

Загрузка...