WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” - Курсова робота

право створювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке належить товариству, призначати керівника та реалізовувати інші права власника дочірнього підприємства. Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку та товарний знак. Ці реквізити затверджуються правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України.
Види акціонерних товариств. За способом функціонування акцій закон розрізняє відкриті та закриті акціонерні товариства. Акції відкритих товариств можуть розповсюджуватися як шляхом відкритої підписки, так і шляхом купівлі-продажу на біржі (статті 6-8 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", ст. ЗО Закону України "Про господарські товариства"). В закритому акціонерному товаристві акції розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. Засновники закритих акціонерних товариств до дня скликання установчих зборів повинні внести не менш як 50 відсотків номінальної вартості акцій.
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЗОВ "ЕКЛЕР"
Оцінку ефективності ТзОВ "Еклер", здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003-2004рр.
Основні показники експортно-імпортних операцій.
Таблиця 2.

п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2003р. 2004р.
1. Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. 15161,07 13040,49
2. Акцизні збори, тис.грн. 32,48787 32,60125
3. Мито і митні збори, тис.грн. 70,39125 76,07001
4. Транспортні витрати, тис.грн. 1028,786 1195,379
5. Вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. 541,4667 543,3538
6. Складські витрати, тис.грн. 270,7327 108,6713
7. Експедиторські витрати, тис.грн. 259,9043 173,8738
8. Страхові витрати, тис.грн. 64,97575 43,46875
9. Інші витрати на ЗЕД, тис.грн. 54,14602 108,6713
10. Виробнича собівартість продукції, тис.грн. 48732 43468,31
11. Поза виробничі витрати, тис.грн. 5414,667 5433,539
12. Ціна імпорту, тис.грн. 10,82927 11,41013
13. Кількість імпорту, т. 2382,454 217,3415
14. Коефіцієнт кредитного впливу 1,107424 1,111336
15. Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис.грн. 55346,88 57761,24
Оцінку ефективності ТзОВ "Еклер" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році:
Сн=Ст.+Сзр+Сскл+Секспед+Сстр+Сін (1)
де Ст - транспортін витрати за базисом постачання, тис.грн.
Сзр - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн;
Сскл - складські витрати, тис.грн;
Секспед - експедиторські витрати, тис.грн;
Сстр - страхові витрати, тис.грн;
Сін - інші витрати га ЗЕД, тис.грн.
Сн2004=1195,379+543,3538+108,6713+173,8738+43,46875+108,6713=2173,41795
Сн2003=1028,786+541,4667+270,7327+259,9043+64,97575+54,14602=2220,01147
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзтімп=Ск+Сн+Са+См (2)
де, Ск - контрактна вартість імпортної сировини, матеріалів, тис.грн.
Сн -накладні витрати, тис.грн;
Са - акцизні збори, тис.грн;
См - мито і митні збори, тис.грн.
Сзмімп2004=13040,49+2173,41795+32,60125+76,07001=15322,57921
Сзмімп2003=15161,07+2220,01147+32,48787+70,39125=17483,96059
3. Визначаємо виручку від експорту за готівку в аналізованому та базовому році:
(3)
де ВРЕКСГ - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн;
КкВ - коефіцієнт кредитного впливу, в частках одиниць
4. Визначаємо виручку від імпорту в аналізованому та базовому році:
ВРімп=Цімп Nімп (4)
де Цімп - середня ціна імпорту, тис.грн;
Nімп - кількість імпорту.
ВРімп2004=11,41013 2173,415=24798,94769
ВРімп2003=10,82972 2382,454=25801,30973
5. Визначаємо витрати на експорт в аналізованому і базовому році:
Сзтекс=Свир+Спв (5)
Свир - виробнича собівартість, тис.грн;
Спв - поза виробничі витрати, тис.грн.
Сзтекс2004=43468,31+5433,539=48901849
Сзтекс2003=48732+5414,667=54146,667
6. Визначаємо прибуток від імпорту в аналізованому і базовому роках:
Пімп=ВРімп-Сзтімп (6)
де ВРімп - виручка від імпорту, тис.грн,
Сзтімп - витрати на імпорт, тис.грн,
Пімп2004=24798,94769-15322,57921=9476,36848
Пімп2003=25801,30973-17483,96059=8317,34914
7. Визначаємо прибуток від експорту в аналізованому та базовому роках:
Пекс=ВРексг-Сзтекс (7)
де ВРексг - виручка від експорту за готівку, тис.грн;
Сзтекс - витрати на експорт, тис.грн.
Пекс2004=51974,59634-48901,849=3072,74734
Пекс2003=49978,03913-54146,667=-4168,62787
8. Визначаємо експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
Вексп-імп-Сзтекс+Сзтімп (8)
Сзтекс - витрати на експорт, тис.грн;
Сзтімп - витрати на імпорт, тис.грн.
Векс-імп2004=48901,849+15322,57921=64224,42821
Векс-імп2003=54146,667+17483,96059=71630,62759
9. Визначаємо прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому і базовому році.
Пекс-імп=Пекс+Пімп (9)
де Пекп - прибуток від експорту, тис.грн
Пімп - прибуток від імпорту, тис.грн.
Пекс-імп2004=3072,74734+9476,36848=12549,11582
Пекс-імп2003=-4168,62787+8317,34914=4148,72127
10. Визначаємо ефективність ЗЕД в аналізованому і базовому році.
(10)
де Пекс-імп - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис.грн.
Векс-імп - експортно-імпортні витрати, тис.грн.
Отримані результати зводимо в таблицю 3.
Показники
Індекс
одиницявиміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне %
1 2 3
Ефективність ЗЕД ЕЗЕД % 19,539474573 5,79182594 13,747648633 337
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис.грн. 12549,11582 4148,72127 8400,39455 302
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис.грн. 64224,42821 71530,62759 -7406,19938 90
Прибуток від
експорту ПЕКС тис.грн 3072,74734 -4168,62787 7241,37521 -74
Прибуток від
імпорту ПІМП тис.грн. 9476,36848 8317,34914 1159,01934 114
Витрати на експорт Сзт ЕКС тис.грн. 48901,849 54146,667 -5244,818 90
Витрати на імпорт Сзт імп тис.грн. 15322,57921 17483,96059 -2161,38138 88
Виручка від експорту за готівку ВРЕКСГ тис.грн. 51974,59634 49978,03913 1996,557215 104
Виручка від імпорту ВРІМП тис.грн. 24798,94169 25801,30973 -1002,3620480 96
Коефіцієнт кредитного впливу Ккв част.од. 1,11336 1,107424 0,003912 100
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту ВРекск 57761,24 575376,88 2414,56 109
Виробнича собівартість СВИР тис.грн. 43468,31 48732 -5263,69 89
Позавиробничі
витрати Спв тис.грн. 5433,539 5414,667 18,872 100
Середня ціна імпорту Цімп тис.грн. 11,41013 10,82972 0,58041 105
Кількість імпорту Nімп т. 2173,415 2382,454 -209,039 91
Контрактна вартість сировини Ск тис.грн. 13040,49 15161,07 -2120,58 86
Накладні витрати Сн тис.грн. 2173,41795 2220,01147 -46,59352 98
Акцизні збори СА тис.грн. 32,60125 32,48787 0,11338 100
Мито і митні збори См тис.грн. 76,07001 70,39125 5,67876 108
Транспортні витрати за базисом постачання Ст тис.грн. 1195,379 1028,786 166,593 116
Вантажно-розвантажувальні витрати Сзр тис.грн. 543,3538 541,4667 1,8871 100
Складські витрати Сскл тис.грн. 108,6713 270,7327 -162,0614 40
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис.грн. 173,8738 259,9043 -86,0305 67
Страхові витрати ССТР тис.грн. 43,46875 64,97575 -21,507 67
Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...