WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1.Основні об’єкти планування в діяльності керівника. 2. Особливості ведення переговорів. 3. Методи формування позитивного іміджу керівника - Контрольна робота

1.Основні об’єкти планування в діяльності керівника. 2. Особливості ведення переговорів. 3. Методи формування позитивного іміджу керівника - Контрольна робота

складаються прогнози майбутнього стану середовища, оцінюється реальне становище фірми.
2. Встановлення бажаних напрямків іорієнтирів своєї діяльності: бачення, місію, комплекс цілей. Інколи етап встановлення цілей передує аналізу середовища.
3. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює цілі (бажані показники) і результати досліджень факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (які обмежують досягнення бажаних показників), визначає розрив між ними. За допомогою методів стратегічного аналізу формуються різні варіанти стратегії.
4. Вибирається і ретельно опрацьовується одна із альтернативних стратегій .
5. Готується остаточний стратегічний план діяльності фірми.
6. Середньострокове планування. Готуються середньострокові тактичні плани і програми.
7. На основі стратегічного плану і результатів середньострокового планування розробляються річні оперативні плани і проекти.
8. Реалізація планів.
9. Контроль результатів.
Восьмий і дев'ятий кроки не являються стадіями безпосереднього процесу планування, одначе визначають передумови для створення нових планів, які повинні враховувати:
- що організації вдалося зробити, реалізовуючи свої плани;
- який розрив між плановими показниками і фактичним виконанням.
В цілому процес планування являє собою замкнутий цикл з прямим (від розробки стратегії і визначення оперативних планів до реалізації і контролю) і зворотним (від врахування результатів виконання до переформулювання плану) зв'язками.
Результатом процесу планування є система планів. План включає основні показники діяльності, які мають бути досягнуті до кінця планового періоду. По суті, план - це набір інструкцій для менеджерів, що вказують, яку роль кожна частина організації повинна відігравати у процесі досягнення загальних цілей.
Системи планів підприємства може бути розділена на такі елементи:
1. Стратегічний (генеральний) план, який складається на основі аналізу тенденцій ринкової кон'юнктури, прогнозів та бачення вищим менеджментом майбутніх перспектив компанії.
2. Загальнокорпоративні середньострокові (тактичні) плани, складені як продовження стратегічного.
3. Стратегічні плани окремих ділових одиниць, що входять до складу фірми.
4. Оперативні плани:
- загальнокорпоративні плани поточної діяльності, так звані "господарські плани", або "плани прибутку", що розраховуються на один рік. Відповідно до них підприємство виготовляє і постачає на ринок товари і послуги;
- поточні плани підрозділів, в т.ч. бюджетні, що доповнюють загальнокорпоративні плани поточної діяльності;
5. Окрім планів, результатами процесу планування є програми (чи плани-програми) і проекти.
Стратегічний план включає в себе місію та загальні цілі, що визначають місце організації в майбутньому, окреслює контури її діяльності. Він є орієнтиром для прийняття рішень на нижчих управлінських рівнях; загальні цілі організації, що визначені в стратегічному плані, конкретизуються в цілі поточної діяльності, які називаються задачами.
Плани дій будь-якої організації можна охарактеризувати або як наступальні, або як оборонні. Наступальні плани передбачають розвиток організації: виробництво нових товарів і послуг, вихід на нові ринки збуту, завоювання конкурентних переваг. Наступальні плани зазвичай складають великі компанії, що мають значний економічний потенціал. Середні і дрібні фірми здебільшого обмежуються оборонними планами, які спрямовані на утримання своїх позицій на ринку і попередження банкрутства.
План розвитку організації, що є відображенням наступального плану, включає в себе комплекс заходів, що необхідні для створення нових сфер діяльності фірми. Він має визначати шляхи виходу на нові позиції. План розвитку для окремої ділової одиниці оформляється у вигляді бізнес-плану.
Варіантом оборонних планів є ліквідаційний план. Він включає в себе рекомендації для позбавлення від непотрібних організації елементів, тобто від таких елементів, що створюють перешкоди на шляху її розвитку. Це можуть бути конкретні види збиткових або низькорентабельних товарів і послуг, власність, що неефективно працює, окремі організаційні одиниці.
2. Особливості ведення переговорів
За змістом комерційні переговори - це процес поетапного досягнення згоди між партнерами при наявності суперечливих інтересів. В менеджменті комерційні переговори розглядають як окремий вид ділового спілкування по формі і змісту. По формі вони подібні до індивідуальної бесіди, разом з тим вони проводяться між делегаціями партнерів, яким необхідно володіти навичками впливу на групу людей які мають свою чітку ціль.
Таким чином комерційні переговори є складовою управлінської діяльності і служать налагодженню корпоративних зв'язків. Переговори це не просто розв'язання проблеми або прийняття рішень, а й знаходження різних умов які сприяють досягненню мети кожного
Процес планування переговорів ділять на три етапи, які розглядаються на протязі пів року:
- підготовка до переговорів
- безпосереднє ведення переговорів
- аналіз результатів і підбиття підсумків переговорів
Підготовка до переговорів включає три аспекту, що стосується менеджера
- змістовний
- організаційний
- тактичний
Змістовний аспект включає:
- ієрархію цілей переговорів
- опис пропозицій і проблем що виносяться на переговори
- можливі варіанти їх досягнення та шляхи досягнення поставлених питань
Менеджер повинен усвідомити, що даний аспект не тільки предмет майбутніх переговорів, а питання наявних інтересів і можливостей їх реалізації.Процедура реалізації змістовного аспекту вимагає від менеджера:
- ретельний аналіз наявної ситуації
- прогнозування її зміни
- проектування найбільш сприятливих умов для фірми
Підсумки проведеного аналізу проводиться колективно робочою групою за такими напрямками:
1. визначення позиційних інтересів переговорів, усвідомлення власних цілей у переговорах (особистих, групових, фірми) прогнозування цілей те інтересів партнера на переговорах, оцінка ступеню узгодження інтересів за тактикою, що використовується для посилення власної позиції на переговорах;
2. тактичне забезпечення переговорів та визначення здобутків при кожному варіанті прийнятих рішень:
- мінімум витрат
- термін використання продукту
- гаранті використання умов
- максимальний прибуток
Вибір тактики ведення переговорів (закрита, відкрита)
Організація аспектів охоплює таке коло питань:
- місце иі час проведення
- організація зустрічі делегацій і поселення
- підбір команд із розподілом функцій і ролей
Менеджер повинен розуміти що комерційні переговори поєднують в собі такі процеси:
- міжособового спілкування
- професійні комунікації
- гра яка нагадує театралізовану виставу
Робота по підбору кадрів включає

 
 

Цікаве

Загрузка...