WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в малому підприємстві - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в малому підприємстві - Курсова робота

рішень
Загальне рішення про розширення ремонтної бази МП на перспективу приймається на вищому рівні управління, належить ддо категорвї запрограмованих рішень.Базується на основі ззнань і досвіду керівників і
2
формується колегіальним шляхом, затверджується менеджментом і закріпляється наказом по МП
Примається а умовах компетенції технічного менеджера, його повно-важень, при дотримання умов фінан-сових можливостей.
Відповідальність за техпроект і його виконання в рамкааах кошторису і терміни несе технічний директор
Відповідальність за економічну до-цільність вкладених коштів несе ме-неджер по маркетінгу продаж і сервісу
Рівень досвіду і знань менеджменту
Степеньризику вкладення коооштттів
Інформаційний прогноз політико-еономічного стану в країні
Фінансова оцінка можливостей і потреб
Технічна оцінка доцільності вибору спеціального обладнання чи універ-сального для всіх марок авто.
Рішення про поставку наступної партії авто для реалізації є частковим або поточним, належить до незапрог-рамованих рішень що базується на раціональному аналізі продаж та замовленнях клієхнтів, приймається менеджером продажу і затверджуєть-ся керівником в виді специфікаціє на партію машин до річного контракту.
На основі повноважень і відпо-відальності менеджера по продажу
Зовнішні - замовлення клієнтів; наявність авто на складі фірми; оптимальне завантаження транспорту по доставці
Досвід та виконавча дисципліна менеджера Чіткий опис завданя
Колективне прийняття рішень
Індивідуальна відпові-дальність за правиль-ність рішення і їх
3
виконання
Формальний контроль
Оплата за результат роботи
Індивідуальна відпові-дальність
1 2 3
Підходи до оптимізацїї управлінських рішень Розрахунки максимального заванта-ження транспорту
Оцінка ризику втрати клієнта від зриву термінів або відсутності по-трібної моделі.
Далі розглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на прикладі вибору механізму збільшення продаж- реклами, застосовуючи графічну модель на Рис 4.1
1 Етап. Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття
рішення
2. етап. Збір і обробка іінформації
3 етап. Виявлення та оцінка альтернатив
4 етап. Підготовка та оптимізація рішення
5 етап. Прийняття рішення
6 етап. Реалізація рішення та оцінка результатів
Рис.5 Графічна модель виробки управлінського рішення.
1 етап - Необхідність реклами про наявність підприємства, його можливості та
переваги перед конкурентами:
1. Виникнення проблеми:
- низька динаміка продаж.
2. Діагноз проблеми :
- слаба проінформованість потенційних купців;
- низька платоспроможність суспільства;
- відсутність регіональних джерел інформації;
- законодавчі обмеження для розвитку.
3. Вимоги до інформації - достовірність, всесторонність факторів впливу,
конфіденційність.
2 етап. Збір і обробка інформації.
1. Збір інформації:
- підбірка друкованої реклами в т. ч конкурентів;
- аналіз аналогічногоматеріалу за кордоном;
- записи вербальної реклами;
- оцінка варіантів рухомого самомаркування на бортах
транспортних засобів.
2. Оцінка інформації:
- по глибині проникнення до фінального споживача;
- по швидкодії;
- по затратах на її впровадження
- по сезонності застосування;
- по адресності впливу.
3. Критерій обмежень:
- по оптиму затрат і результату;
- по кількісних можливостях підприємства;
- по об'єму бюрократичних бар'єрів.
3 етап. Виявлення і оцінка альтернативів та піонерських ідей.
1. Встановлення альтернативів:
- друкована дрібна у всіх регінальних друкованих виданнях чи
велика, кольорова в 2-3х престижних;
- наглядна на рекламних щитах.
2. Піонерська ідея:
- пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або
транспортування авто на станцію сервісу.
3. Оцінка альтернатив:
- по вартості;
- по проникненню до купця.
4 етап. Підготовка і оптимізація ріішення
1 Вибір оптимального варіанту:
- авто, як дорогий товар подати в престижжних виданнях в
кольоровому виді;.
- наглядну рекламу подати в активному рухомому виді на бортах
службових машин та міському транспорті.
2. Оформлення вибраного варіанту:
- друкована реклама в виді кольорового фото однієї або гами
машин на фоні салону сервісу та продаж;
- наглядна в виді фірмового символу на фоні кольорів фірми з поданням адреси , контактних теефонів.
5 етап. Прийняття рішення
1. Обговорення проекту:
- на рівні менеджменту підприємства;
- на рівні засновників підприємства;
- з залученням для консультацій спеціалістів рекламних агенцій;
- з чиновниками, що дозволяють або забороняють, пильнуючи закони.
2. Затвердження рішення:
- протоколом наради;
- актом погодження співвласників ПМ.
3. Оформлення рішення:
- наказ поМП про рекламу;
- розпорядження по підготовці ТЕО на пересувну майстерню.
6 етап. Реалізація рішення та оцінка результатів.
1. Організація виконання рішень:
- доручення на заключення угод з рекламними агенціями;
- заключення угоди з художним закладом про виконання
бортової реклами;
- доручення на вибір типу машини персоналу та засобів зв'язку
для пересувної майстерні
2. Контроль за виконанням:
- графіки по напрямках діяльності;
- фінансові звіти по угодах;
- аналіз росту продаж до кінця 1999 р.
3. 3. Звіт про виконання:
- річний звіт по результатах господарської діяльності МП.
5 Формування механізмів управління групами працівників в МП
В цьому розділі визначаємо і охарактеризовуємо формальні і неформальні групи працівників, розробляєм заходи по підвищенню ефективності груп працівників. Результати заносимо в Табл.9
Таблиця 9
Особливості груп працівників
Характеристи-ка груп працівників Види формальних груп Види неформальних груп
Командна Виробнича Автохоббі Соціальна
Склад Адміністратори КВ
Майстри Інженери- техніки Співпраців-ники, сусіди
Чисельність 4 7 5 3
Характеристи-ка зв'язків Пряма залежність Технодогічна схема
Ремонту Професійна орієнтація Спонтанні
Безконфлікт-ні
Мотиви виникнення Організація
Управління Виробничі потреби Група
Однодумців Економія витрат
Заходи підвищення
Ефективності Формування витрат
Створення ко-ректорного ді-лового клімату
Логічний розпо-поділ заробітків. Професійна підготовка
Взаємови-ручка. Всестороння інформованість
Інтереси до но-винок
Бажаннястати лідером в час-тині знання. Координація взаємодії в напрямку ра-ціоналізації транспорту до і після ро-бочого часу.
6. Розробка пропозицій в організації та вдосконалення керівництва.
6.1 Спочатку характеризуєм

 
 

Цікаве

Загрузка...