WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1. Преміювання – як одна з форм винагороди. 2. Участь працівників у прибутках – фактор мотивації та винагороди. 3. Доплати і надбавки - Контрольна робота

1. Преміювання – як одна з форм винагороди. 2. Участь працівників у прибутках – фактор мотивації та винагороди. 3. Доплати і надбавки - Контрольна робота

залучатися вагітні жінки, матері, котрі годують дітей, підлітки. Розмір доплат установлюється від 50% до 100% тарифної ставки.
Подальше підвищення ролі тарифної системи як стимулятора підвищення кваліфікації працівників та їхніх трудових досягнень пов'язано з розширенням застосування надбавок за професійну майстерність.
Введення надбавок за професійну майстерність створює новий стимул для підвищення кваліфікації. Основними критеріями професійної майстерності є такі: висока якість праці, систематичне виконання норм виробітку і нормованих завдань, точне дотримання технологічної і виробничої дисципліни, суміщення суміжних професій і операцій. Надбавки установлюються працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менше одного року, і визначаються поетапно. Розмір надбавки може підвищуватися один раз на рік.
Розмір доплат має визначатися двома-трьома кількісними показниками. Наприклад, для верстатників машинобудівних підприємств при встановленні надбавки 4% такими показниками можуть бути: робота на складному устаткуванні не менше одного року; виконання планового завдання на середньому рівні, виконання робіт із здачею з першого пред'явлення 95-97% продукції; при встановленні надбавки 8% - робота на складному устаткуванні від одного до трьох років, виконання завдання вище середнього на 3-5%, виконання робіт із здачею з першого пред'явлення 97-99%; у разі встановлення надбавки 12% - робота на складному устаткуванні понад три роки, виконання завдання вище середнього рівня на 5-7%, виконання робіт із здачею з першого пред'явлення - понад 99%.
Висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, які потребують високої професійної майстерності і великого виробничого досвіду, розміри доплат можуть бути збільшені: робітникам IV розряду - до 16%, V - до 20% і VI - до 24% тарифної ставки.
З урахуванням особливостей виробництва на окремих підприємствах доцільно конкретизувати показники високої професійної майстерності. До них належать: високоякісне виконання робіт протягом певного періоду часу; систематичне досягнення вищих показників порівняно із середніми показниками з тієї самої професії! періодичне виконання робіт вищого розряду, робота на особливо складному устаткуванні, суміщення професій, дотримання трудове і виробничої дисципліни.
Сума премій відрядникам і почасовикам визначається на основі чинних преміальних положень на підприємствах. Розрахунок премій здійснюється на основі таких показників: кількості робітників, які оплачуються за преміальною системою, заробітної плати за відрядними розцінками або тарифними ставками, а також показників, за які преміюються робітники. Оскільки різні групи робітників преміюються за різні показники, розміри премій визначаються за кожною групою робітників, які преміюються за одні й ті ж самі показники.
де - загальна сума премій;
Звідр, Зпочас - відповідно основний відрядний і почасовий фонд заробітної плати, грн.;
Пр1, Пр2 - розмір (норматив) премії відповідно відрядників і почасовиків.
Загальна сума доплат за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, і за надмірну інтенсивність праці визначається за показниками чисельності робітників, які працюють у важких і шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці і одержують відповідний розмір доплат, їх середньої годинної тарифної ставки, розмірів доплат у відсотках до тарифної ставки і фонду робочого часу.
де Ду - сума доплат за умови та інтенсивність праці;
Ті - годинна тарифна ставка робітників відповідного розряду, грн.;
Дрі - розмір і-ої доплати в % до тарифної ставки (4, 8, 12, 16, 20, 24%);
Чр; - чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб.
За професійну майстерність загальна сума надбавок визначається за показниками чисельності робітників за розрядами, які одержують ці надбавки, установлених розмірів надбавок за розрядами, годинними тарифними ставками робітників відповідного розряду, а також фонду робочого часу:
де Нм - сума надбавок за професійну майстерність, грн.;
Нрі - розмір надбавки в % до тарифної ставки (III розряд - до 12%; IV розряд -до16%;
V - до 20%; VI і вищі розряди -24%).
Щоб визначити суму доплат за роботу в нічний (вечірній) час, необхідно знати розмір доплат, середню тарифну ставку робітників і фонд нічного (вечірнього) часу:
Дн = Ті o Фн o Кн ,
де Дн - сума доплат за роботу в нічний (вечірній) час, грн.;
Фн - фонд нічного (вечірнього) часу;
Кн - коефіцієнт доплат до тарифних ставок за кожний час нічної (вечірньої) роботи.
Сума доплат не звільненим від основної роботи бригадирам розраховується на основі установленого абсолютного розміру доплати залежно від чисельності робітників у бригаді і кількості відповідних бригад:
де Дрі - розмір і-ї доплати бригадирам за керівництво бригадою, грн.;
Кб, - кількість бригад і-ї групи;
12 - кількість місяців у році.
Сума доплат за навчання учнів (Дн) визначається множенням вартості навчання одного учня на їхню кількість у плановому періоді.
Оплата праці підлітків за скорочений робочий день здійснюється як за повний робочий день робітників відповідних категорій. Розмірцих доплат залежить від числа підлітків, кількості пільгових годин і робочих днів у плановому періоді, їхньої середньої годинної заробітної плати. Оплата перерв на годування дітей визначається з урахуванням величини цих перерв і середньої годинної заробітної плати.
Розмір оплати чергових і додаткових відпусток розраховується за показниками фонду денної заробітної плати, середньої тривалості відпусток і корисного річного (планового) фонду робочого часу. Розмір оплати часу виконання державних і громадських обов'язків визначається на основі середньоденної заробітної плати і загальної кількості невиходів з цієї причини.
Сума вихідних допомог розраховується для робітників, призваних до армії, за показниками їх чисельності і середньоденного заробітку за два тижні (10 днів).
У деяких галузях економіки для окремих категорій працівників установлюються одноразові винагороди за вислугу років, розмір яких визначається на основі планового тарифного фонду заробітної плати і запланованої величини одноразової винагороди у відсотках до тарифної заробітної плати.
Доплати за багатоверстатне обслуговування і за суміщення професій не плануються і виплачуються з фонду заробітної плати.
Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців визначається на основі даних про їх чисельність та їхні посадові оклади згідно зі штатним розкладом і складається з виплат за посадовими окладами, премій, доплат за умови праці і роботу в нічний (вечірній) час.
Використана література
1. Абрамов В. М., Данюк В. М.,., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса, 1995.
2. Волгин Н. А., Плаксин В. И. Доходы и занятость: мотивационный аспект. - М.: Луч, 1994.
3. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики - К.: Знание, 1991.
4. Жуков Л. И., Горшков В. В. Справочное пособие по труду и заработной плате. М.: Финансы и статистика, 1990.
5. Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. - М.: Экономика, 1991.
6. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. - К.: Вища школа, 1985.
7. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. - К.: МАУП, 1995.
8. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К., 1997. 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.: КНЕУ, 1998.
9. Мотиваційний менеджмент. Підручник. - К., 2001.
10. Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник экономиста по труду. - М.: Экономика, 1988.
11. Прокопенко И. И. Управление производительностью. - К.: Техніка, 1990.
12. Эрэнберг Р. Д., Смит Р. С. Современная экономика труда. - М.: Изд-во М.оск. ун-та, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...