WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розрахунок малого виробництва. - Реферат

Розрахунок малого виробництва. - Реферат

амортизаційних відрахувань на базовому підприємству застосовують рівномірний метод. Термін використання 10 років. Щорічна амортизація відрахувань становить 10% балансової вартості і дарівнює 2923,2 грн.
Планування площі:
Планування обладнання проводиться у відповідності з технічними та організаційними умовами з врахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки.
Технологічне обладнання, необхідне для забезпечення виробництва деталі займає загальну площу 8,9м2. Площа на проходи, проїзди врахована в коефіцієнті використання площі Квик, який на базовому підприємстві становить 0,62. Загальна площа основного приміщення цеху розраховується, як частка від ділення сумарної площі технологічного обладнання на коефіцієнт використання площі:
Sзаг=8,9/0,62=14,35 м2
Площі допоміжних приміщень розраховуються згідно з нормативами базового підприємства:
1. Площа матеріальної комори:
Sмат.ком=14,35 0,15=2,15 м2
2. Площа комори готових виробів (10% верстатних площ):
Sгот=14,35 0,1=1,435 м2
3. Площа інструментально-роздавальної комори (0,5 м2 на 1 обладнання)
Sінстр=0,5 7=3,5 м2
4. Площа контрольних та побутових приміщень (30% верстатних площ)
Sконтр=14,35 0,3=4,305 м2
Загальна площа дільниці: 26 м2
План дільниці поданий в додатку №3.
1 - Фрезерний верстат 6Р11; 5 - Площа матеріальної комори;
2 - Свердлильний верстат 2Н135; 6 - Площа інструментально-роздавальної комори
3 - Свердлильний верстат 2М112; 7 - Площа комори готових виробів
4 - Свердлильний верстат 2Н125 8 - Площа контрольних та побутових приміщень
1.5. Розрахунок потреб у матеріалі
Всі матеріали для виготовлення виробу поділяються на дві основні класифікаційні групи:
1. Основні;
2. Допоміжні.
Таблиця №5 . Потреба в основних матеріалах
Назва Потреба на 1шт. Потреба на програму Ціна за 1 кг Загальна вартість
Чавун 7,5 кг 889897,5 кг 0,45 грн. 400453,88 грн.
Таблиця №6 . Потреба в допоміжних матеріалах
№ Назва Потреба на 1шт. Ціна за 1 кг Загальна вартість
1 Ветош 50 кг 0,20 грн 10 грн
2 Масло 50 л 2 грн 100 грн
3 Охолоджувальна рідина 200 л 1 грн 200 грн
Всього 310 грн
Загальна вартість необхідних матеріалів для виготовлення запланованої кількості становить:
400453,88 + 310 = 400763,88 грн
1.6. Розрахунок потреби в інструментах та пристосувань
Розрахунок проводиться окремо для кожного виду інструменту за формулою:
N = V tm / t(1-K),
де: N - річна потреба в інструменті;
V - річна програма в кількості деталей;
tm - машинний час роботи даним інструментом при обробці однієї деталі в хв.;
t - час роботи інструменту до повного зношування, в хв.;
К - коефіцієнт випадкового збитку ( 0.2).
Час роботи інструменту до повного зношування розраховується за формулою:
t = tc (1+а/L),
де: а - величина допустимого зношування, мм.;
L - зміна довжини інструменту при одній заточці, мм.;
tc - стійкість інструменту (період роботи між двома заточками), год.
Для прикладу розрахуємо торцеву фрезу діаметром 100мм:
а= 20 мм.; L = 1.2 мм.; tc = 180 год; tm = 0.3 хв.
t = 180 (20/0.85 + 1) = 4415 хв.
N = 118653 0.3 / 4415 (1-0.2) = 10,08 шт. (приймаємо 10 шт)
Так, як фреза застосовується на двох операціях (час приблизно однаковий), то загальну кількість фрез приймаємо 20 шт. Розрахунак свердл здійснюємо в такій же послідовності.
Таблиця №7 . Потреба в інструментах та пристосуваннях
№ Наіменування Кількість (шт) Ціна одиниці
(грн) Загальна вартість
(грн)
1 Фреза торцева 100мм 20 47 940
2 Свердло 14,8мм 9 1,5 13,5
3 Свердло 19,8мм 10 1,7 17
4 Зенкер 19,8мм 7 8 56
5 Свердло 3,3мм 5 0,2 1
6 Мітчик М4-6Н 5 0,5 2,5
7 Свердло 11мм 6 1,2 7,2
8 Тиски пневматичні 6 200 1200
9 Кондуктор 1 50 50
Всього 2287,2
1.7. Розрахунок кількості робітників
Число основних робітників для виробництва даного виробу:
Чроб = (Tpпр/Фч.роб),
де: n - число професійних видів робіт;
Фч.роб - реальний фонд часу одного робітника за рік;
Трпр - трудомісткість програми відповідного виду робіт в нормогодинах за рік.
Розрахунок річної трудомісткості програми визначається за формулою:
Трпр = Трод * V,
де: Трод - трудомісткість одиниці продукції (виробу) в нормогодинах;
V - об'єм виробничної програми в шт.
Трпр = 118653 7 = 830571 н/хв.
Розрахунок реального фонду робочого часу одного робітника за рік:
Фч.роб = t * (Дкал - Днероб)*(1 - К1 - К2),
де: Дкал - кількість календарних днів у даному році;
Днероб - кількість неробочих днів у році;
t - тривалість робочого дня в годинах;
К1 - коефіцієнт втрат часу на повноденні невиходи ( 0.05);
К2 - коефіцієнт втрат часу на пільгові години ( 0.03).
Фч.роб = 8 (365 - 110) (1 - 0.05 - 0.03) = 1877 год 60= 112620 хв
Розрахунок (конкретний) чисельності основних робітників проводиться для відрядників за фрмулою:
Чроб = Трпр / Фч.роб*Квн,
де: Квн - коефіцієнт виконання норм, створений за даною професією на базовому підприємстві ( 0.97).
Чроб = 830571 / 112620*0.97 = 7,15 чол. (приймаємо 7).
Допоміжні робітники у масовому виробництві складають 30 - 40% від числа основних робітників. Отже,
Чд = Чроб * (0.3 0.4) 2 чол.
Додатково треба 2 слюсарів - електриків по ремонту обладнання.
1.8. Розрахунок фонду заробітної плати
Розрахунок ФЗП проводиться за окремими категоріями працівників, робітників та службовців. Для нашого випадку розрахунок містить в собі:
1. Розрахунок відрядної зарплати робітників;
2. Додаткову зарплату основних та допоміжних робітників;
3. Відрахування.
Розрахунок прямої відрядної зарплати робітників проводимо за трудомісткістю програми та середнім тарифним коефіцієнтом.
ФЗПпр.відр = Тр * ТСmin * Ктар,
де: Тр - трудомісткість програми даного виду робіт (в н/год);
ТСmin - тарифна годинна ставка відрядників 1-го розряду;
Ктар - середньо зважений тарифний коефіцієнт даного виду відрядних робіт:
Ктар = (К1 * Ч1 + ... + Кn * Чn) / Чзаг,
де: К1 ... Кn - тарифні коефіцієнти відповідних розрядів;
Ч1 ... Чn - чисельність робітників даного розряду;
Чзаг - загальна чисельність робітників.
Результати розрахунку зводимо в таблицю №8.
Таблиця №8. Фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників
№ Розряд Тарифний коефіцієнт Годинна тарифна ставка Відпрацьовано годин З/плата 1 робітника Кіл-ть Всього
ОСНОВНІ РОБІТНИКИ
1 ІІ 1,05 0,72 1877 1419,01 2 2838,02
2 ІІІ 1,23 0,80 1877 1846,97 1 1846,97
3 ІV 1,38 0,90 1877 2331,23 3 6993,7
4 V 1,57 1,04 1877 3064,77 1 3064,77
ДОПОМІЖНІ РОБІТНИКИ
5 ІV 1,35 0,89 1877 2255,22 2 4510,44
ВСЬОГО 19253,9
Доплати, виплати, надбавки визначаються згідно з трудовим законодавством з врахуванням специфіки виробництва. Їх розмір визначається за даними базового підприємства за формулою:
ФЗПдод = ФЗПосн * Кдод,
де: ФЗПдод - додатковий фонд зарплати основних та допоміжних робітників;
ФЗПосн - основний фонд

 
 

Цікаве

Загрузка...