WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інноваційний менеджмент у ринковій системі - Реферат

Інноваційний менеджмент у ринковій системі - Реферат

оперують крайніми альтернативнимисудженнями "чи". Наприклад, "замість адміністративних методів управління в умовах командно-адміністративної системи стали застосовуватися економічні методи", "замість авторитарного до нас направили ліберального керівника".
Подібні судження занадто категоричні, враховують тільки крайні точки зору, а в житті такі випадки бувають дуже рідко. Вірніше говорити про пріоритети, значимість одного фактора (методу, показника і т.п.) перед іншими в їхнє сукупності, про співвідношення факторів.
Приклад 1. Замість попереднього вираження про перехід від адміністративних методів до економічного вірніше затверджувати про встановлення раціонального співвідношення різних методів управління: "В умовах ринкових відносин співвідношення методів примуса, спонукання і переконання повинне бути приблизно 4:4:2". Цим співвідношенням ми відзначаємо важливість застосування одночасно всіх методів управління, з деяким пріоритетом методів примуса і методів спонукання (стимулювання).
Приклад 2. Співвідношення стратегічних, тактичних і оперативних задач у структурі робочого дня менеджера вищої ланки рекомендується приймати рівним: 6:2:2, а в структурі менеджера нижчої ланки: 1:2:7, тобто керівник повинний більше займатися формуванням стратегій, а майстер - їх виконанням.
Стосовно до менеджменту структурний підхід не адаптований, видимо, через його складність, тому що приходиться розглядати всі явища в сукупності як систему.
Приклад 3. Значимість факторів (показників) досягнення конкурентноздатності товару - якості, ціни, витрат у споживача, якості сервісу - повинна бути приблизно наступної: 4:3:2:1, тобто в розподілі фінансових ресурсів при формуванні стратегій пріоритет повинний бути відданий забезпеченню якості товарів.
Таким чином, структурний підхід до проблем менеджменту - це визначення значимості пріоритетів серед факторів, методів, принципів і інших інструментів менеджменту в їхнє сукупності з метою встановлення раціонального співвідношення (структури) і підвищення обґрунтованості розподілу ресурсів.
Маркетинговий підхід
Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми системи менеджменту при рішенні будь-яких задач на споживача. Наприклад, вибір стратегії фірми повинний здійснюватися на основі аналізу існуючих і прогнозування майбутніх стратегічних потреб у даному виді чи товару послуг, стратегічної сегментації ринку, прогнозуванні життєвих циклів майбутніх товарів, аналізі конкурентноздатності своїх товарів і товарів конкурентів, прогнозуванні їхніх конкурентних переваг, прогнозуванні механізму чинності закону конкуренції. Виконання перерахованих функцій стратегічного маркетингу є наисложнейшей проблемою стратегічного менеджменту. Маркетинговий підхід варто застосовувати при рішенні будь-якої задачі в будь-якому підрозділі фірми.
При застосуванні маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв менеджменту будуть наступні: 1) підвищення якості об'єкта (виходу системи) відповідно до нестатків споживачів; 2) економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості об'єкта, якості сервісу й інших факторів; 3) економія ресурсів у виробництві об'єкта за рахунок реалізації фактора масштабу, науково-технічного прогресу, удосконалювання системи менеджменту. В умовах централізовано-планової системи господарювання пріоритетами альтернативного виробничого підходу були наступні: 1) зниження собівартості продукції (іноді вигідніше було підвищувати собівартість); 2) підвищення якості продукції; витрати в споживача продукції не регламентувалися і не керувалися.
Функціональний підхід
Сутність функціонального підходу до менеджменту полягає в тім, що потреба розглядається як сукупність функцій, які потрібно виконати для задоволення потреби. Після установлення функцій створюються кілька альтернативних об'єктів для виконання цих функцій і вибирається той з них, що вимагає мінімум сукупних витрат за життєвий цикл об'єкта на одиницю його корисного ефекту. Ланцюжок розвитку об'єкта: потреби - функції - показники майбутнього об'єкта - зміна структури системи.
В даний час до управління застосовується в основному предметний підхід, при якому удосконалюється існуючий об'єкт. Наприклад, технічна система удосконалюється шляхом доробки існуючої системи за результатами маркетингових досліджень, аналізу науково-технічного прогресу в заданій області, зауваженням і пропозиціям споживачів. Тому на практиці перед конструкторами ставиться задача досягти за найважливішими показниками якості об'єкта світового рівня. У чому недоліки такого підходу? По-перше, самі конструктори не зацікавлені в проведенні широкого і глибокого аналізу світового ринку, у встановленні для себе важких задач. Світовий рівень потреб до моменту впровадження об'єкта в споживача об'єктивно можуть спрогнозувати не конструктори, а маркетологи. По-друге, допустимо, конструктори дуже постаралися і знайшли кращий світовий зразок. Однак цей зразок проектувався вчора і несе в собі технічні ідеї вчорашнього дня. Технічний прогрес не коштує на місці. Оскільки ще потрібно час на розробку, освоєння і виробництво нового зразка, і за цей період світові досягнення в даній області підуть далеко вперед. Застосовуючи предметний підхід, інвестори і менеджери завжди будуть тільки доганяти вчорашній день і ніколи не вийдуть на світовий рівень.
При застосуванні предметного підходу до розвитку соціально-економічних систем менеджери йдуть по шляху удосконалювання існуючих систем. І на практиці менеджери часто зіштовхуються з проблемою пошуку роботи для існуючих чи колективів працівників. При застосуванні функціонального підходу йдуть від зворотного, від потреб, від вимог "виходу" системи, можливостей на її "вході".
При застосуванні функціонального підходу абстрагуються від існуючих об'єктів, що виконують подібні функції. Творці нових об'єктів, що задовольняють вимогам споживачів, шукають зовсім нові технічні рішення для виконання існуючих чи майбутніх (потенційних) потреб. Цей підхід повинний застосовуватися в сукупності з іншими підходами, насамперед із системним, відтворювальним, маркетинговим.
Ведучі фірми світу, застосовуючи функціональний підхід, створюють зовсім нові оригінальні вироби, що максимально задовольняють нові потреби. Наприклад, компанія "Тойота" переходить на масове виробництво легкових автомобілів з подвійною системою енергопостачання: бензин і електрика. Конструкція забезпечує вільний перехід на той чи інший вид енергопостачання: на трасі - на бензин, з підзарядкою акумуляторів від бензинового двигуна, у місті - на електрику. За подібним рішенням однієї з головних екологічних проблем планети Земля велике майбутнє.
Широке впровадження в практику конструювання функціонального підходу сприяє введенню в багатьох країнах національних стандартів по функціонально-вартісному аналізі. Наприклад, стандарт США по ФСА має обсяг близько 130 сторінок.

 
 

Цікаве

Загрузка...