WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами. 2. Сфери застосування різних типів бюджету - Контрольна робота

1. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами. 2. Сфери застосування різних типів бюджету - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛІНГ"
1. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами
Основна мета функціонування контроллінгу на підприємстві полягає в систематичному зборі необхідної для аналізу інформації, її обробці і підготовці для керівника. Досягнення цієї мети можливе за допомогою формування основного інструментарію контроллінгу. Запропоноване Анташовим В. підрозділ інструментів контроллінгу на технологію отримання управлінської інформації і аналітичні розрахунки, покладемо в основу побудови моделі структури інструментарію контроллінгу.
Інструментарій оперативного контроллінгу
Технологія отримання управлінської інформації і ухвалення рішень
Аналітичні (фінансово-економічні розрахунки, орієнтовані на ухвалення управлінських рішень)
Використання методу "директкост"(сум покриття)
Аналіз точки беззбитковості
Формування основних підконтрольних показників
Аналіз результатів по відхиленнях
Визначення взаємозв'язків і залежностей між показниками: об'єм виробництва, витрати, прибуток
Бюджетування
Моделювання
Регулювання
Ціноутворення
Рис.1. Модель структури інструментарію
оперативного контроллінгу
Основними і найважливішими елементами інструментарію контроллінгу є наступне: бюджетування, формування основних підконтрольних показників ефективного управління підприємством, визначення ступеня дії виниклих відхилень на величину алгоритму "витрати - прибуток".
2. Сфери застосування різних типів бюджету
Невід'ємною умовою успішного функціонування контроллінгу на підприємстві є розробка бюджетів, їх аналіз і контроль. В умовах ринку ця проблема є найбільш актуальна, оскільки зовнішні умови, що постійно змінюються, вимагають гнучкого планування, що дозволяє майстерно маніпулювати ресурсами і витратами підприємства з метою витягання максимального прибутку. Планування випливає з необхідності узгоджувати сьогоднішні рішення про те, що повинно відбутися в майбутньому і означає спробу формування майбутнього розвитку підприємства. Виходячи з цього, позначимо планування як процес здійснення господарсько - організаційної функції керівництва підприємства, спрямованої на перспективний розвиток.
Б'юджет (англ. Budget - буквально сумка) - це план діяльності підприємства або підрозділу в кількісному виразі, це фінансові плани на конкретний період, узгоджені з виробничою діяльністю фірми, це вираз бажаного стану, того, що ми хочемо.
З вищенаведеного можна зробити висновок про те, що основою функціонування і розвитку підприємства служить система б'юджетів, яка дозволяє насамперед оцінити ефективність управлінських рішень, максимальним чином розподілити ресурси і порівняти витрати при розробці концепції ведення бізнесу.
Б'юджетування можна визначити як процес вироблення оптимальних напрямів використання доходів і формування витрат підприємства в ході здійснення його фінансово - господарської діяльності і розрахований на певний період часу. При цьому б'юджетування охоплює розробку б'юджетів, організацію його здійснення і контроль за його виконанням.
Для того, щоб реалізувати головну мету контроллінгу, необхідно вимірювати інформаційні параметри прибутку підприємства, дозволяючи взнати міру досягнення певної мети. Орієнтація на конкретні цілі повинна відбуватися при розробці б'юджетів. Від цього залежить якість б'юджетування і повнота включення всіх ресурсів і витрат з метою отримання бази порівняння з фактичними показниками, що, у свою чергу, дає можливість оцінки відповідності бажаної і дійсної. Визначення логіки і вивчення методики, зумовило необхідність розробки етапів програмування цілей, які б якнайповніші розкривали організаційну структуру б'юджетування і вимоги що пред'являються до нього.
Необхідно відзначити що вказані етапи програмування цілей слід застосовувати як на рівні підприємства в цілому, так і на рівні структурних підрозділів, оскільки злагодженість роботи всього підприємства залежить від проникнення і розуміння планів і б'юджетів менеджерами структурних підрозділів.
Досягнення поставлених цілей можливе при допомозі:
" засобів комунікації, які визначаються як взаємозв'язки адміністративного і виробничого характеру, дозволяючи представити прогнозовані результати різних сфер фінансово - господарської діяльності підприємства (виробництва, реалізації продукції, управління фінансовими потоками);
" засобів координації, які виражаються в узгодженні дій по здійсненню фінансово-господарської діяльності різними підрозділами підприємства;
" мотивації керівників на місцях;
" контролю і оцінки ефективності поточної діяльності з метою порівняння фактичних витрат з нормативними (плановими).
Види б'юджетів і сфера їх використання
Сфера діяльності
Види бюджетів Характер інформації
1 2 3
Поточний (операційний) б'юджет
Виробництво
Діяльність структурних підрозділів
Реалізація
Закупівельна діяльність
Виробництво
Діяльність структурних підрозділів
Б'юджет виробництва
Б'юджет перехідних запасів
Б'юджет реалізації
Б'юджет потреб в матеріалах
Б'юджет витрат на оплату праці
Б'юджет загальновиробничих витрат
Б'юджет собівартості продукції
Визначає необхідний запас готової і незавершеної продукції для забезпечення безперервної роботи підприємства
Визначає прогноз збуту по видах продукції в натуральному і вартісному виразі
Визначає кількість матеріалів, необхідних для виробництва, а також кількість матеріалів, яку необхідно закупити
Визначає планові витрати на оплату праці
Визначає суми цехових витрат і витрат на утримання, і експлуатацію устаткування
Визначає витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів незавершеного виробництва
Реалізація
Виробництво
Вся фінансово-господарська діяльність підприємства
Фінансові плани
управління грошовими потоками
Б'юджет комерційних витрат
Б'юджет загальногосподарських витрат
Б'юджет прибутків і збитків
План грошових потоків
Прогнозний баланс
План капіталовкладень Визначає витрати, пов'язані з реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю
(дослідження ринку, реклама, укладення договорів і ін.)
Визначає суми витрат загальногосподарського характеру (реклама, зарплата, послуги інших організацій)
Акумулює в собі

 
 

Цікаве

Загрузка...