WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління інвестиційним ризиком - Реферат

Управління інвестиційним ризиком - Реферат

інвестиційної діяльності, які здійснюють фінансові операції у валюті, відмінній від їх національної валюти. Валютний ризик містить такі складові:
o курсовий ризик зміни вартості активів та пасивів банку (компанії);
o ризик переказу, пов'язаний з відмінностями в обліку активів та пасивів в іноземній валюті;
o ризик угоди, зумовлений невизначеністю у майбутньому вартості угоди у національній валюті, що деномінована в іноземній валюті.
Ризик країни з'являється внаслідок невизначеності у майбутньому змін політичних та економічних умов, які можуть вплинути на спроможність країни, корпорації, підприємства та інших позичальників відповідати за зобов'язаннями зовнішнього боргу. Складовими ризику країни виступають:
o політичний ризик, який представлений невизначеністю у майбутньому інвестиційного клімату держави - імпортера кредитів та інвестицій;
o економічний ризик - ризик, пов'язаний з невизначеністю у майбутньому платоспроможності країни, корпорації, фірми;
o експортний ризик - пов'язаний з можливістю зупинки об-слуговування боргу через низьку ліквідність товарів зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій.
Портфельний ризик - ризик невідповідності у майбутньому інвестиційного проекту кредитному портфелю, портфелю цінних паперів чи портфелю реальних проектів. Портфельний ризик виникає внаслідок можливості суттєвого погіршення сукупних показників того чи іншого портфеля: прибутковості, зростання капіталу, ступеня впливу ризику ліквідності.
Будівельні ризики - це ризики, що виникають у процесі проекту. Залежно від типу фінансування проекту ці ризики розподіляються між учасниками здійснення проекту чи приймаються на себе тією чи іншою стороною.
Ризик перевищення кошторису означає, що проектно-кошторисна вартість може бути перевищена через провину багатьох учасників.
Ризик несвоєчасного завершення термінів засвоєння інвестицій виникає внаслідок змін у складі проектів, зривів постачання матеріально-технічних ресурсів.
Ризик порушення умов договору спричинений змінами умов функціонування інвестора та підрядної організації (фінансова не-спроможність інвестора, зміни ставок оподаткування доходу, умов отримання банківських кредитів і погашення раніше отриманих позичок, амортизаційної політики, невиконання угод субпідрядними організаціями, проектантами та іншими учасниками інвестиційного процесу).
Ризик падіння попиту виникає у разі зміни потреб у продукції будівельної галузі у зв'язку із загальним спадом виробництва, кризою фінансів, бюджетним дефіцитом.
Експлуатаційні ризики з'являються після введення об'єкта у дію та виходу на проектну потужність (що за наших умов спричиняє певні ризики).Ризик реалізації продукції, робіт, послуг, спричинений мо-жливістю звуження ринку збуту у процесі експлуатації та втрати частини споживачів через зростаючу конкуренцію та появу на ринку товарів вищої якості.
Ризик зниження прибутковості тісно пов'язаний з ризиком реалізації продукції і тягне за собою скорочення грошових потоків та неможливість розрахунків з кредиторами.
Ризик невиконання поставок матеріально-технічних ресурсів для виробництва зумовлює у майбутньому можливу ненадійність постачальників.
Ризик менеджменту виникає через можливу необхідність у майбутньому зміни керівництва підприємства.
Форс-мажорний ризик існує як на стадії будівельного виробництва, так і в період експлуатації підприємства. Він пов'язаний з виникненням подій об'єктивного характеру, які можуть призвести до часткової чи повної втрати майна.
Залежно від виду проекта, його належності до того чи іншого типу портфеля розробляється система заходів протидії ризикам:
" заставні операції і гарантування;
" диверсифікація;
" страхування;
" лімітування;
" розподіл;
" еккаутинг та ін.
При інвестиційному кредиті найбільшого поширення дістали такі засоби захисту від інвестиційного ризику, як позички під заставу та гарантовані кредити.
Позички під заставу - це позички, забезпечені з боку позичальника заставними активами. Застава - це один з найдавніших засобів забезпечення позичок. Але якщо у минулі роки заставні фізичні активи переходили у власність кредитора, то сьогодні вони, як правило, залишаються у користуванні позичальника, а кредитору у відповідності з контрактом переходять (уступаються) права володіння (цесія).
Банк прагне формувати власний позичковий портфель із забезпечених кредитів, тому він зобов'язаний дуже вимогливо оцінювати якість застави. Основні критерії цього:
o вік активів, їх моральний і фізичний знос, темпи старіння застави;
o простота оцінки цінності застави та можливість її перегляду идексації) у період кредитування;
o можливість розміщення закладених активів на ринку;
" рівень ліквідності як для фізичних, так і фінансових активів;
" підконтрольність - простота та легкість встановлення місці входження застави та вступу у володіння нею;
" рівень позичкової маржі для кожного виду застави (напри-к.г . для готівки така маржа становить 100 % + очікуваний від-сс к інфляції, для висококваліфікованих цінних паперів - 60- для матеріальних запасів та обладнання - 50%). процесі кредитування під впливом інфляції рівень може койсь: для фінансових активів - у бік збільшення, для фі-- у бік зменшення.
Гараитованнй кредит видається під письмове зобов'язання ; третьої сторони сплатити борг у разі відмови від його сплати позичальником. Оцінка ризиків гаранта та вимоги до якості гарантії такі самі, як і до застави.
Гарантії можуть бути таких видів:
o обмежена або необмежена, тобто та, що гарантує всю заборгованість чи тільки її частку;
o забезпечена або незабезпечена, тобто із заставою чи без неї;
o фізичних або юридичних осіб, тобто забезпечена власними чи корпоративними активами.
Кредитори звичайно прагнуть отримати необмежену та забезпечену гарантію, тому повинні особливо ретельно перевіряти її. При оцінці фінансового стану гаранта слід враховувати, що гарантія як умовне зобов'язання являє собою позабалансовий фінансовий інструмент. Тому перевіряти необхідно як балансові, так і позабалансові операції гаранта.
Особливу відповідальність несе банк, який виступає у ролі гаранта, оскільки гарантії, які ним видаються, так само, як і безпосередньо кредити, забезпечуються не власними ресурсами, а коштами акціонерів або вкладників.
Одним з найефективніших методів збалансованості інвестиційного портфеля є диверсифікація.
Диверсифікація - це розподіл цінних паперів портфеля таким чином, щоб досягти максимального доходу за мінімального ризику. Як правило, це здобувається шляхом розподілу капіталу між пакетами цінних паперів різної якості та різних термінівпогашення для зниження портфельного ризику.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП ИТЕМ, 1995.
2. Хавренек П., Берем В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: АОЗТ Интерэксперт "Инфра-М", 1995.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. - К.:Либра, 1996.
4. Пересада А. А. Инвестиционный процесс в Украине. - К.:Либра, 1998.
5. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. - М.:
Финансы и статистика, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...