WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегічний менеджмент - Реферат

Стратегічний менеджмент - Реферат

інформаційних систем, складного набору оптимізаційних моделей і кількісних методів здатних швидко виявити і запропонувати варіант ліквідації будь-якого незапланованого відхилення на будь-якому етапі виробничо-збутового циклу.
Цілі, складаючи сутність будь-якої діяльності в сфері управління виробництвом, визначають підхід до постановки завдань, вироблення стратегій і тактики їх рішення.
При прийнятті рішень по вибору цілей виробництва перш за все визначається пріоритетність цілей стосовно головної мети і розробляються заходи по оптимізації рішення. Одночасно оптимізувати рішення у відношенні всіх цілей зазвичай не вдається внаслідок їх суперечливого характеру. Тому при виборі оптимального рішення стосовно головної мети враховуються обмеження по відношенню до інших цілей.
Ситуація, яка виникає при виборі рішення, складається з наступних елементів:
" Стратегії чи плану;
" Стану об'єктивних умов;
" Результату, який виникне внаслідок прийнятої стратегії при даному стані об'єктивних умов;
" Прогнозу, що оцінює ймовірності кожного з можливих станів об'єктивних умов;
" Критерію вибору рішення, від якого залежать шляхи використання інформації для вибору того варіанту плану, який передбачається здійснити.
Виробничі підрозділи підприємства діють і розвиваються у відповідності із визначеними цілями, тобто спонукальними мотивами виробництва, що обумовлюють характер і системну впорядкованість діяльності кожного з них. Для підприємства в цілому характерна основна (стратегічна, глобальна) мета, яка визначає спрямованість його функціонування у відповідності із вибраним асортиментом, обсягом випуску і якості продукції. Реалізація вказаної мети потребує чіткого визначення колективами підрозділів конкретних задач, а також відповідних ресурсів, заходів для їх виконання.
Цілі і завдання - це ті кінцеві рубежі, на досягнення яких спрямована діяльність колективів цехів. Кожний підрозділ має свої завдання. Вони повинні сприяти досягненню цілей організації. Практично цілі і завдання є ідентичними за кінцевими результатами виконання. Задачу можна представити в якості кінцевого результату виконання виробничої програми, а мету як кількісні і якісні показники роботи підприємства, його підрозділів.
Так як в цехах організується колективна діяльність працюючих, кожна поставленя ціль є груповою. В звязку з цим важливо, щоб ціль була відома кожному працівнику в такій формі, як адозволить провірити її досягнення і тим самим виміряти результативність і ефективність роботи колективу.
Завдання кожного виробничого підрозділу можуть бути різними, але основна управлінська ціль залишається однією і тою ж для кожного з них: безумовне виконання заданої виробничої програми виготовлення продукції і досягнення прицьому мінімальних витрат матеріалів, праці, часу і грошових коштів.
Вибір стратегії.
Післятого як визначені місія і цілі, наступає етап аналізу і вибору стратегії. На цьому етапі приймається рішення стосовно того. Як, якими засобами підприємство буде досягати поставлених цілей. Процес вироблення стратегії по праву вважається серцевиною стратегічного менеджменту. Визначення стратегії це далеко не складання плану дій. Визначення стратегії - це прийняття рішення стосовно того, що робити з окремим видом діяльності чи продуктами, як і в якому напрямку розвиватися організації, яке місце замати на ринку.
Загальне уявлення про роль та значення виробничого менеджменту в системі стратегічного управління підприємством показує мал. 1.
В системі управління виробництвом в розрізі стратегічного управління приймаються наступні рішення стратегічного характеру:
" Стратегія товару, яка визначає процес виготовлення (трансформації). Рішення по виробничих витратах, якості і людських ресурсах сильно взаємодіють з конструкцією товару, тобто рішення по цьому товару часто встановлюють нижню межу витрат і верхні границі якості.
" Стратегія процесу - можливості процесу, які доступні для виробництва товару.
" Стратегія вибору місця розташування. Рішення про місце розташування як для виробництва, так і для сервісу можуть визначати успіх виробництва. Помилки зроблені при цьому, можуть зменшувати переваги.
" Стратегія розміщення. Потужності, використання персоналу, постачання і планування складів будуть залежати від стратегії розташування.
" Стратегія людських ресурсів. Людські ресурси - це інтегральна і дорога частина проекту всієї системи. Тому якість робочої сили, потрібні майстерність, навики і витрати на це повинні бути визначені.
Мал. 2. Компоненти місії і стратегії в сфері виробництва
Виконання стратегії.
Особливість виконання стратегії полягає в тому, що він не є процесом її реалізації, а лише створює базу для реалізації стратегії і досягнення підприємством поставлених цілей. Дуже часто спостерігаються випадки, коли підприємства не в змозі здійснити обрану стратегію. Це буває тому, що або невірно був проведений аналіз і зроблені невірні висновки, або тому, що відбулися непередбачені зміни у зовнішньому середовищі. Однак часто стратегія не здійснюється і тому, що управління не може належним чином залучити наявний у фірми потенціал для реалізації стратегії. В особливості це відноситься до використання людського потенціалу.
Основне завдання етапу виконання стратегії полягає в тому, щоб створити необхідні передумови для успішної реалізації стратегії. Таким чином, виконання стратегії - це проведення стратегічних змін в організації, які переводять її в такий стан, в якому організація буде готова до проведення стратегії в життя.
Оцінка і контроль реалізації стратегії.
Оцінка і контроль виконання стратегії є логічним завершальним процесом, що здійснюється в стратегічному менеджменті. Даний процес забезпечує стійкий зворотний зв'язок між ходом процесу досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед організацією.
Основні завдання будь-якого контролю наступні:
" Визначення того, що і за якими показниками провіряти;
" Оцінка стану контрольованого об'єкта у відповідності з прийнятими стандартами, нормативами чи іншими еталонними показниками;
" Виявлення причин відхилень, якщо такі виявляються в результаті проведення оцінки;
" Здійснення коригування, якщо воно необхідне і можливе.
У випадку контролю реалізації стратегій ці задачі набувають цілком визначеної специфіки, обумовлену тим, що стратегічний контроль спрямований на виявлення того, в якій мірі реалізація стратегії приводить до досягнення цілей підприємства. Це принципово відрізняє стратегічний контроль від управлінського чи оперативного контролю, так як його не цікавить правильність здійснення стратегії чи правильність виконання окремих робіт, функцій і операцій. Стратегічний контроль зфокусований на вияснення того, чи можливо надалі реалізувати прийняту стратегію і чи приведе її реалізація до досягнення поставлених цілей. Коригування порезультатах стратегічного контролю може стосуватися як по результатах реалізовуваної стратегії, так і підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...