WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством - Реферат

Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством - Реферат

Тр.проф. - обсяг робіт, профільних для даного підрозділу; ТР - загальна кількість рішень, прийнятих в підрозділі.
Коефіцієнт надійності СУ де: Кн - кількість не реалізованих рішень; Кзаг. - загальна кількість рішень, прийнятих в підрозділі.
Досить часто виникає потреба не лише у оцінці ефективності всієї системи управління, але й у оцінці результативності роботи окремих її працівників. Така оцінка дозволяє вищому керівництву визначити їх внесок у загальні результати роботи підприємства і зробити відповідні зміни у системі мотивації їхньої праці. Оцінювання має вестись з врахуванням зони відповідальності кожного менеджера щодо тих функцій, які він виконує згідно своїх посадових обов'язків.
Так, для фінансового менеджера важливо ефективно керувати фінансовими потоками підприємства, його доходами і витратами, забезпечувати достатній рівень ліквідності його фондів та оборотності оборотних коштів, зростання рентабельності активів та капіталу підприємства, ринкової вартості його акцій, мінімізувати дебіторську та кредиторську заборгованість підприємства, рівень його фінансових ризиків, уникати штрафних санкцій щодо підприємства, оптимізувати його податкові платежі, вести ефективний пошук фінансових ресурсів, збільшувати часткуреінвестованого капіталу у грошових активах підприємства тощо.
Для менеджера з маркетингу важливими показниками роботи будуть: процент просування на ринок нових видів продукції, продовження життєвого циклу товару, що випускається підприємством, впровадження ефективних форм перед- та післяпродажного обслуговування споживачів, збільшення частки ринку, ефективність рекламної кампанії (співвідношення витрат на рекламу з можливим збільшенням доходів від продажу продукції), розробка нових методів просування продукції, освоєння нових каналів руху товарів тощо.
Аналогічні показники можуть бути визначені для кожного працівника апарату управління, який має чітко окреслене коло обов'язків. Але менеджер має усвідомлювати, що різні показники можуть мати різну вагомість, яка визначається у контексті стратегічних чи тактичних цілей підприємства. Зокрема, для підприємства, що обрало наступальну стратегію, для менеджера з маркетингу важливими будуть показники виведення на ринок нової продукції чи захоплення нових сегментів ринку, ефективність рекламних заходів тощо. Коли ж підприємство реалізує оборонну стратегію, більша увага має приділятися показникам продовження життєвого циклу товару, розробки нових форм післяпродажного обслуговування, нових методів стимулювання збуту.
Отже, система оцінювання ефективності роботи менеджерів різних управлінських рівнів і функціональних сфер має передбачати наступні кроки:
1. У контексті загальної стратегії організації визначаються цілі окремих підрозділів, які оформляються у вигляді системи планових показників, що мають числовий вимір і часові обмеження.
2. Експертним шляхом встановлюється вагомість кожного показника у загальній їх кількості (сума вагомостей дорівнює 1).
3. По завершенні планового періоду вищим керівником визначається ступінь досягнення кожного показника конкретною структурною одиницею, якою керує менеджер, робота якого оцінюється; він може вимірюватися за п'ятибальною шкалою.
4. Оцінюється загальна ефективність роботи менеджера за формулою:
де Кm - середньозважений інтегральний показник ефективності роботи менеджера; l - кількість оцінюваних видів діяльності менеджера; aj - вагомість j-того виду діяльності менеджера, яка може досить суттєво змінюватись в залежності від умов, в яких доводиться йому працювати, і цілей, які ставить перед собою організація; bj - оцінка вищим керівником результатів j-того виду діяльності менеджера за п'ятибальною шкалою; n - загальна максимальна кількість балів, яка може бути набрана менеджером з врахуванням кількості оцінюваних сфер діяльності і найвищої оцінки результатів його роботи за п'ятибальною шкалою.
Приклад 14.1. На плановий період (поточний рік) перед менеджером відділу маркетингу було поставлено наступні задачі:
1) збільшити річний обсяг продажу продукції на старому ринку на 2%;
2) освоїти новий сегмент ринку, на якому забезпечити річний обсяг продажу продукції на суму 200 тис. грн.;
3) при формуванні рекламної кампанії вкластися у річний бюджет на суму 50 тис. грн.;
4) не допустити скарг на відхилення від стандартів обслуговування споживачів.
Важливість досягнення планових показників за кожною позицією характеризується, на думку вищого керівництва, такою системою пріоритетів:
1) 0,4;
2) 0,3;
3) 0,2;
4) 0,1.
По завершенні планового періоду відділ маркетингу звітував перед вищим керівництвом наступними показниками:
- річний обсяг продажу продукції фірмою зріс на 0,8%;
- на новому сегменті ринку за рік реалізовано продукції на суму 198 тис. грн.;
- річний бюджет рекламної кампанії перевищено на 10 тис. грн., внаслідок непередбачених витрат на новому сегменті ринку;
- протягом року було лише дві скарги споживачів на якість обслуговування.
Керівник фірми оцінив роботу свого підлеглого за вказаними показниками наступним чином:
1) 2;
2) 5;
3) 3;
4) 4.
Зважаючи, що оцінка роботи менеджера здійснюється за п'ятибальною шкалою, він міг набрати таку максимальну кількість балів:
5 х 0,4 + 5 х 0,3 + 5 х 0,2 + 5 х 0,1 = 4.
Але фактично результуюча його діяльності дорівнює:
2 х 0,4 + 5 х 0,3 + 3 х 0,2 + 4 х 0,1 = 3,3.
Тоді ефективність роботи менеджера з маркетингу дорівнює:
3,3 : 4 = 0,825.
Це можна вважати досить високим результатом, оскільки максимальний рівень ефективності, розрахований за наведеною методикою, дорівнює 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...