WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством - Реферат

Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством - Реферат


Реферат на тему:
Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством
Ефективність системи менеджменту - це показник, що характеризується співвідношенням витрат на здійснення управлінських функцій із результатами діяльності організації.
Отже, система показників ефективності управління має оцінювати здатність менеджменту організації справлятися із проблемами, що виникають у процесі її діяльності. Разом з тим, показники ефективності мають відображати і зміну загального стану організації під впливом управлінських зусиль. Управлінські зусилля певною мірою можуть бути оцінені у кількісному вираженні через величину витрат на управління (рис. 1).
Чим меншими є ці витрати з розрахунку на одиницю продукції, тим ефективнішою вважається система менеджменту підприємства.
Але при цьому процес треба розглядати у динаміці і зважати на те, що витрати стрибкоподібно зростають у разі придбання сучасних засобів опрацювання інформації. Якщо у наступному після цього періоді істотно зросли обсяги виробництва та продажу продукції, збільшилася маса прибутку, то ефективність управління підвищилась.
Найуживанішим показником визначення ефективності управління є відношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних витрат на управління.
де Еу - ефективність управління; Рк - кінцевий результат, отриманий підприємством; Ву - витрати на управління.
Цей показник може набувати різного змісту, в залежності від того, яка величина приймається у якості загального результату діяльності підприємства - обсяг виробництва, обсяг реалізації продукції чи сума прибутку.
До кількісних показників ефективності системи управління доцільно віднести і економію живої та уречевленої праці у системі управління, яка проявляється у скороченні трудомісткості виконання управлінських операцій та процедур. Це сприяє зменшенню кількості зайнятих у апараті управління. Тому другим розповсюдженим показником ефективності системи менеджменту є відношення загального результату виробництва (обсягу реалізації продукції, суми валового прибутку) до кількості працівників апарату управління.
де К - кількість управлінського персоналу.
Крім вказаних, використовуються і інші кількісні показники, що оцінюють здатність системи менеджменту забезпечувати кращий загальний результат діяльності підприємства. Тому система кількісних показників може бути такою, яка наведена у табл. 2.
Таблиця 2 Кількісні показники оцінки ефективності системи менеджменту організації
Ознака групування критеріїв Спосіб розрахунку критеріїв ефективності
Фінансові витрати на управління 1. Відношення загального або кінцевого результату господарювання до сукупних витрат на управління: - обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. витрат на управління; - обсяг прибутку, що припадає на 1 грн. витрат на управління; - коефіцієнт співвідношення темпів зміни загального результату господарювання і темпів зміни витрат на управління.
2. Частка заробітної плати працівників апарату управління у собівартості продукції (послуг) і темп зміни цього показника
Економія живої і уречевленої праці апарату управління 1. Частка працівників апарату управління у загальній кількості промислово-виробничого персоналу організації і темп зміни цього показника
2. Рівень продуктивності праці з розрахунку на одного працівника апарату управління і темп зміни цього показника
3. Скорочення тривалості виконання управлінських процедур
4. Скорочення непродуктивних витрат часу працівників апарату управління.
Однак результативність та ефективність управління залежить, як зазначалося вище, від системності дій працівників функціональних служб та підрозділів, від раціонального розподілу між ними повноважень та обов'язків, від ступеня досконалості управлінських процедур тощо. Враховуючи це, для оцінки вказаних аспектів діяльності працівників апарату управління пропонується використовувати низку показників, що характеризують специфіку управлінської праці. Наведемо деякі з них (табл. 3).
Таблиця 3. Деякі якісні показники ефективності системи менеджменту організації
Показник Алгоритм розрахунку
Рівень керованості де: Ун - норма керованості; Уф - фактична кількість підлеглих у керівника
Коефіцієнт раціональності структури де: Пф, Пос - кількість підрозділів в апараті управління фактично і відповідно до нормативів. Аф, Аmс - кількість працівників апарату управління фактично і згідно з типовою структурою.
Ступінь централізації управлінських функцій де: Рфв - кількість прийнятих рішень при виконанні даної функції на вищих рівнях управління. Рф - загальна кількість прийнятих рішень при виконанні даної функції на всіх рівнях управління.
Співвідношення кількості лінійного та функціонального персоналу де: Алк - кількість лінійних керівників, Афк - кількість працівників функціональних служб.
Ступінь формалізації праці менеджерів де: Анд - кількість працівників, праця яких організована на основі нормативних документів, Азу - загальна кількість управлінців
Коефіцієнт цілеспрямованості СУ де: Аа.уп , Ауп - кількість адміністративно - управлінського персоналу, зайнятого вирішенням спеціальних проблем, і всього управлінського апарату.
Коефіцієнт повноти охоплення функціями управління де: Кф, Кн - кількість функцій, які здійснюються в апараті управління фактично і за встановленими нормативами.
Коефіцієнт дублювання функцій де: Кр.з - кількість видів робіт, закріплених за декількоми підрозділами; Кр.н - кількість видів робіт згідно затверджених нормативів.
Коефіцієнт глибини спеціалізації управлінських робіт де:

 
 

Цікаве

Загрузка...