WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

ретельно вивчили кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли непорозуміння, які були вирішенні шляхом порозуміння. Особливо була зосереджена увага на статі: "Поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання обов'язків, також були внесені поправки до попереднього контракту. Було проведено об'єктивне вивчення взаємних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйнятні рішення.
В результаті переговорів сторони уклали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість якої ми досягли під час переговорів.
Також було визначено, що контракт роздруковує у двох оригіналах на українській та італійській мовах фірма Продавця. З оригіналів контракту роблять по три примірники копій. Контракт підписують зазначені у договорі відповідальні особи. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу В.А. Петрова.
Укладений сторонами контракт (див. Додаток А) .
ВИСНОВОК
ВАТ "Проммаш "займається ЗЕД імпортуючи сировину з закордону і реалізуючи частину продукції на зовнішній ринок.
Оцінка ефективності ЗЕД показала, що ефективність знизилась майже в два рази, це зростання причинене:
- Збільшенням прибутку від експортно-імпортних операцій,
- Зменшенням експортно-імпортних витрат,
- Правильною та ефективною маркетинговою стратегію,
- Оперативній організації та взаємодії між відділами,
- Врахуванні досвіду західних та пострадянських підприємств,
- Врахуванням останніх досягнень у менеджменті ЗЕД.
В поточному році, фірма ВАТ "Проммаш" уклала угоду фірмою " Itprom" на поставку деревообробного обладнання (типу ДОО-45К).
Для оплати розрахунків між сторонами було використано акредитив. Сторони провели переговори, усунули непорозуміння і підписали контракт на продаж деревообробного обладнання (типу ДОО-45К) на умовах "Франко-борт" (FOB).
Ефективність ЗЕД знизилась на 22%, аналіз також показав здатність ВАТ "Проммаш " підвищувати якісь продукції при зменшенні витрат на виробництво.
Метою цієї курсової роботи було оцінити ЗЕД ВАТ "Проммаш ". Для цього ми використовували показники експортно-імпортної діяльності підприємства, займались дослідженням ринку, встановлювали контакти з іноземними партнерами.
Завданням курсової роботи було оцінити ефективність ЗЕД ВАТ "Проммаш ", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. Детальний аналіз показників експортно-імпортних операцій показав динаміку показників, причини та наслідки переміщення в той чи інший бік. Було встановлено контакт з фірмою імпортером, в даному випадку фірма " Itprom ", при цьому використовувались такі документ як Тверда оферта. Сторони домовилися, що контракт буде розроблений експортером, тобто ВАТ "Проммаш". Підчас розробки контракту у сторін виникли непорозуміння, які були вирішені шляхом переговорів. При розробці контракту широко застосовувались рекомендації та базові умови поставки "Інкотермс 2000". Слід також врахувати, що було досліджено питання фінансових розрахунків між сторонами, після переговорів було вирішено що оплата буде проводитись за допомогою акредитивної форми розрахунків.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".
КОНТРАКТ № 8978
м. Коломия 20 серпня 2005 р.
ВАТ "Проммаш", названа у подальшому "Продавець", в особі Голови правління Кінащука Петра Володимировича, з однієї сторони, і фірма " Itprom ", названа у подальшому "Покупець", в особі Директора Алесандро Нести з другоїсторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує деревообробне обладнання (типу ДОО-45К),(в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який, складає його невід'ємну частину, на суму 185 000 доларів на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНА ТА КІЛЬКІСТЬ.
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку № 1.
3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах FOB, місто Миколаїв, в строки, вказані в Додатку № 1.
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців після підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються. Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці. Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених І раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку , якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.5. Незважаючи на усі інші положення цього контракту, Продавець не несе відповідальності за невикористання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок

 
 

Цікаве

Загрузка...