WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

грн. 51974,6138 45929,9779 97904,5917 113
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн.. 19525,7862 20516,1405 -990,3543 95
Коефіцієнт кредитного впливу ККВ част . од. 0,986127 0,987671 -0,001544 99
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту
ВРЕКС К
тис. грн.
51253,57
45361,87
5891,7
112
Виробнича собівартість СВИР тис. грн. 38570,95 43462,3 -4891,35 88
Поза виробничі витрати СПВ тис. грн. 4821,369 4829,145 -7,776 99
Середня ціна імпорту ЦІМП тис. грн. 10,12461 9,658636 0,465974 104
Кількість імпорту NІМП Т. 1928,547 2124,124 -195,577 90
Контрактна вартість сировини накладні витрати
СК
тис. грн.
11571,28
13521,61
-1950,33
85
Акцизні збори СА тис. грн. 28,92823 28,97425 -0,04602 99
Накладні витрати СН тис. грн. 1928,54906 1979,94378 -51,39472 97
Мито і митні збори СМ тис. грн. 67,49958 62,7794 4,72018 107
Транспортні витрати за базисом постачання СТ тис. грн. 1060,701 917,537 143,164 115
Вантажно-розвантажувальні витрати
СЗР
тис. грн.
482,1368
482,9145
-0,7777
99
Складські витрати ССКЛ тис. грн. 96,427,81 241,4567 -145,02889 39
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис. грн. 154,2843 231,7992 -77,5149 66
Страхові витрати ССТР тис. грн. 38,57134 57,94951 -19,37817 66
Інші витрати СІН тис. грн. 96,42781 48,29087 48,13694 199
Згідно з табл. 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ВАТ "Проммаш " в аналізованому періоді (АП) ( 2004 р.) становило 25% , а в базовому періоді (БП) ( 2003 р.) склало 47% . Це означає , що в АП ефективність ЗЕД зменшилась на 22% за абсолютним відхиленням, і за відносним відхиленням становило 53% .
Ефективність ЗЕД залежала від експортно-імпортних витрат , що становили в БП 63884,7527 тис.грн. , а в АП - 56988,5759 тис.грн., це означає, що в АП витрати менші, за розрахунками абсолютного відхилення на 6896,1768 тис.грн., а за відносним відхиленням склало 89%.
Експортно-імпортні витрати залежали від витрат на експорт і витрат на імпорт. Витрати на експорт в БП становили 48291,445 тис.грн. , а в АП - 43392,319 тис.грн. Витрати на експорт за абсолютним відхиленням зменшилися в АП на 4899,126 тис.грн., а за відносним склфло 89% .
Витрати на імпорт склали :
1) в БП - 15593,3077 тис.грн. ;
2) в АП - 13596,2569 тис.грн.
За абсолютним відхиленням витрати в АП менші на 1997,0508 тис.грн., і за відносним склало 87% .
Також ефективність ЗЕД залежала від прибутку від експортно-імпортних операцій , що складали в БП 30336,6698 тис.грн., а в АП 14511,8241 тис.грн., тобто абсолютне відхилення менше на 15824,846 тис.грн., а відносне відхилення склало 47%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій знизився завдяки прибутку від експорту і прибутку від імпорту. Прибуток від експорту в БП становив 25413,8374 тис.грн.,а в АП - 8582,2948 тис.грн., значить прибуток від експорту в АП за абсолютним відхиленням менший на 16831,543 тис.грн. ніж у БП , а за відносним склало 33%.
Прибуток від імпорту збільшився за абсолютним відхиленням на 1006,6965 тис.грн. в АП і склало 120% за відносним відхиленням , тому що в БП прибуток складав 4922,8328 тис.грн., а в АП - 5929,5293. Прибуток від експорту відбувся за рахунок витрат на експорт і виручки від експорту за готівку . Розрахунки витрат на експорт були розглянуті вище .
Виручка від експорту за готівку в БП становила 45929,9779 тис.грн. , а в АП - 51974,6138 тис.грн. Збільшення в АП за абсолютним відхиленням становить 97904,5917 тис. грн., а за відносним склало 113%.
Прибуток від імпорту залежав від виручки за імпорт і витрат на імпорт. Витрати на імпорт були розглянуті вище. А виручка від імпорту склала :
1) в БП - 20516,1405 тис.грн.;
2) в АП - 19525,7862 тис.грн.
Це означає, що в АП виручка від імпорту була менша. За абсолютним відхиленням менша на 990,3543 тис.грн., а за відносним склало 95%.
Виручку від імпорту отримали за рахунок середньої ціни імпорту та кількості імпорту. Середня ціна імпорту в БП склала 9,658636 тис.грн ., в АП-10,12461 тис.грн., а за абсолютним відхиленням в АП ціна збільшилась на 0,465974, а за відносним склало 104% . Кількість імпорту в БП становила 2124,124 т., а в АП - 1928,547 т.
За підрахунком абсолютного відхилення кількість імпорту зменшилась на 195,577 т., а за відносним склало 90% .
Виручка від експорту за готівку зросла завдяки виручці від експорту за умов надання комерційного кредиту і коефіцієнту кредитного впливу . В БП коефіцієнт кредитного впливу складав 0,987671 част.од., а в АП - 0,986127 част.од. Коефіцієнт зменшився за абсолютним відхиленням на 0,001544 част.од., а за відносним склало 99%.Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту в БП склала 45361,87 тис.грн., а в АП - 51253,57 тис.грн. Значить в АП виручка зросла за абсолютним відхиленням на5891,7 тис.грн., а за відносним склало 112%.
Витрати на експорт відбулися за рахунок виробничої собівартості та поза виробничих витрат. Виробнича собівартість в БП становила 43462,3 тис.грн., а в АП - 38570,95 тис.грн., за абсолютним відхиленням в АП собівартість зменшилась на 4891,35 тис.грн., а за відносним склало88%.
Позавиробничі витрати становили в БП 4829,145 тис.грн. , а в АП - 4821,369 тис.грн.. За абсолютним відхиленням витрати в АП зменшилась на 7,776 тис.грн., а за відносним склало 88%.
Накладні витрати в БП складали на 1979,94378 тис.грн., а в АП - 1928,54906 тис. грн., тобто за абсолютним відхиленням витрати в АП зменшилися на 51,39472 тис. грн., а за відносним склало 97%.
Накладні витрати зменшилися в АП за рахунок :
1) транспортних витрат за базисом постачання ;
2) вантажно-розвантажувальних витрат ;
3) складських витрат ;
4) експедиторських витрат ;
5)страхових витрат ;
6) інших витрат.
Транспортні витрати за базисом постачання в БП складали 917,537 тис.грн., а в АП становили 1060,701 тис.грн. За абсолютним відхиленням в АП витрати збільшилися на 143,164 тис.грн., а за відносним склало 115%.
Вантажно-розвантажувальні витрати в БП становили 482,9145 тис.грн., а в АП становили 482,1368 тис.грн., значить в АП витрати зменшилися. За абсолютним відхиленням витрати збільшилися на 0,7777 тис.грн., що за відносним становило 99%.
Складські витрати в АП зменшилися , того, що в БП витрати складали 241,4567 тис.грн., а в АП - 96,42781 тис.грн. Вони зменшилися за абсолютним відхиленням на 145,02889 тис.грн., а за відносним відхиленням становило 39%.
Експедиторські витрати в БП становили 231,7992 тис.грн., а в АП - 154,2843 тис.грн., експедиторські витрати теж зменшилися - за абсолютним відхиленням на 77,5149 тис.грн., а відносне відхилення склало 66%.
Страхові витрати становили в БП 57,94951 тис.грн., а в АП - 38,57134 тис.грн., ці витрати зменшилися в АП .За абсолютним відхиленням зменшилися на 19,3781 тис.грн., а відносне склало 66%.
Інші витрати в БП склали 48,29087 тис.грн., а в АП - 96,42781 тис.грн. За абсолютним відхиленням витрати в АП збільшилися на 81 тис.грн., а відносне відхилення становило 199%.
Витрати на імпорт в АП зменшилися завдяки контрактній вартості сировини,

 
 

Цікаве

Загрузка...