WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

товариства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів за акціями протягом трьох місяців після встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій. До членських (управлінських) та інших прав та обов'язків акціонерів належать такі:
o входити у товариство і виходити з нього;
o брати участь у загальних зборах акціонерів;
o обирати і бути обраними до органів товариства: спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
o брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства і законодавством;
o отримувати інформацію про діяльність товариства.
На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому річні баланси, звіти, протоколи зборів. Акціонери зобов'язані: додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.
Розділ 3. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ВАТ "Проммаш "
Оцінку ефективності ВАТ "Проммаш " здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003 - 2004 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ "Проммаш " наведено в табл 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ "Проммаш"протягом 2003-2004р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2003р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 13521,61 11571,28
2 Акцизні збори, тис. грн. 28,97425 28,92823
3 Мито і митні збори, тис. грн. 62,7794 67,49958
4 Транспортні витрати, тис. грн. 917,537 1060,701
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 482,9145 482,1368
6 Складські витрати, тис. грн. 241,4567 96,42781
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 231,7992 154,2843
8 Страхові витрати, тис. грн. 57,94954 38,57134
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 48,29087 96,42781
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 43462,3 38570,95
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 4829,145 4821,369
12 Ціна імпорту, тис. грн. 9,658636 10,12461
13 Кількість імпорту, т. 2124,124 1928,547
14 Коефіцієнт кредитного впливу 0,987671 0,986127
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту, тис. грн. 45361,87 51253,57
Оцінку ефективності ВАТ "Проммаш "здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2004= 1060,701+482,1368+96,42781+154,2843+38,57134+96,42781=1928,54906 (тис.грн.)
СН 2003 = 917,537+482,9145+241,4567+231,7992+57,94551+48,29087=1979,94378 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2004= 11571,28+1928,54906+28,92823+67,49958=13596,2569 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2003 = 13521,61+1979,94378+28,97425+62,7794=15593,3077 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
51253,57
ВРЕКС Г 2004 = = 51974,6138(тис.грн.)
0,986127
45361,87
ВРЕКС Г 2003 = = 45929,9779(тис.грн.)
0,987631
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2004= 10,12461*1928,547=19525,7862 (тис.грн.)
ВРІМП 2003 = 3,658636*2124,124=20516,1405 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2004= 38570,95+4821,369=43392,319(тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2003 = 43462,3+4829,145=48921,445(тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де,
ВРІМП - виручка від імпорту, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ПІМП 2004= 19525,7862-13596,2569=5929,5293 (тис.грн.)
ПІМП 2003 = 20516,1405-15593,3077=4922,8328(тис.грн.)
7. Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7),
де
ВРЕКС Г - виручка від експорту за готівку, тис.грн.
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
ПЕКС 2004= 51974,6138-43392,319=8582,2948(тис.грн.)
ПЕКС 2003 = 45929,9779-20516,1405=25413,8374(тис.грн.)
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8),
де
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ВЕКС-ІМП 2004 =43392,319+13596,2569=56988,5759(тис.грн.)
ВЕКС-ІМП 2003 = 48291,445+15593,3077=63884,7527(тис.грн.)
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9),
де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн.
ПІМП - прибуток від імпорту, тис.грн.
ПЕКС-ІМП 2004= 8582,2948+5929,5293=14511,8241(тис.грн.)
ПЕКС-ІМП 2003 = 25413,8374+4922,8328=30336,6698(тис.грн.)
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП
ЕЗЕД = х 100 (10),
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - прибуток відекспортно-імпортних операцій, тис.грн.
ВЕКС-ІМП - пкспортно-імпортні витрати, тис.грн.
14511,8241
ЕЗЕД 2004 = *100% = 25%
56988,5759
30336,6698
ЕЗЕД 2003 = *100% = 47%
63884,7527
Отримані результати зводимо в табл 3.
Таблиця 3
Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності
ВАТ "Проммаш"
Показники Індекси Одиниці виміру Величина Відхилення
Аналізована 2004 Базова 2003 Абсолютне Відносне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЕД % 25 47 -22 53
Прибуток від експорто-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн.
14511,8241 30336,6698 -15824,846 47
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 56988,5759 63884,7527 -6896,1768 89
Прибуток від експорту ПЕКС тис. грн. 8582,2948 25413,8374 -16831,543 33
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 5929,5293 4922,8328 1006,6965 120
Витрати на експорт СЗТ ЕКП тис. грн. 43392,319 48291,445 -4899,126 89
Витрати на імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 13596,2569 15593,3077 -1997,0508 87
Виручка від експорту за готівку ВРЕКС Г тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...