WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

відповідальність за їхні наслідки.
По-друге, це інформаційна роль менеджера, оскільки для того, щоб прийняти ефективне управлінське рішення, необхідно одержати й опрацювати достовірну економіко-управлінську інформацію про розвиток системи керування туризмом (про внутрішнє і зовнішнє середовище організації). Говорять: "хто володіє інформацією, той володіє світом". Від того, наскільки повною інформацією володіє менеджер, наскільки він може ясно і чітко доводити потрібну інформацію до виконавців, у великій мірі залежить і результат його роботи.
По-третє, менеджер виступає в якості керівника, що формує відношення усередині і поза організацією, що мотивує членів трудового колективу на досягнення практичних і стратегічних цілей організації.
Менеджер - це та особистість, за яким люди готові йти, ідеям якої вони завжди вірять. Підтримка членами колективусвого керівника в сучасних умовах є тією базою, без котрої жодний менеджер, яким би гарним спеціалістом він не був, не зможе успішно управляти колективом.
Практика показує, що один керівник уміло веде людей за собою, успішно долаючи виникаючі трудності, інші ж у подібних умовах викликають лише недовіру з боку підлеглих і зазнають невдачі. Невміння переконати, мотивувати дії підпорядкованих і, нарешті, уплинути на людину так, щоб він захотів виконати рішення, прийняте менеджером, - свідчення того, що в такого лідера немає повного набору якостей, необхідних менеджеру.
Ефективне керівництво припускає спроможність розділити своє бачення проблем з іншими, мотивувати їх для досягнення поставлених цілей, тобто управляти разом із людьми, а не управляти людьми. Люди хочуть, щоб їхній лідер був не тільки і не стільки професіоналом-технократом, орієнтованим винятково на процес виробництва, скільки керівником із "людською особою", що має відповідне соціально-психологічне підготування. У його управлінській діяльності на першому плані повинна бути орієнтація на людину, що особливо важливо для туристської індустрії (система "людина-людина").
Щоб підпорядковані йшли за своїм лідером, він повинний розуміти своїх послідовників, а вони - розуміти навколишній світ і ситуацію, у якій виявилися. Оскільки і люди, і ситуації постійно змінюються, менеджер повинний бути достатньо гнучким, щоб пристосуватися до змін, що не припиняються. Розуміння ситуації і знання того, як управляти людськими ресурсами, -
найважливіші компоненти ефективного керівництва. Все це свідчить про те, що управлінська робота ставиться до числа таких видів людської діяльності, що потребують специфічних особистих якостей, що роблять конкретну особистість професійно придатної до такої діяльності.
У колишньому СРСР при доборі управлінських кадрів керувалися чотирма основними вимогами: політичною письменністю, моральною усталеністю, компетентністю, наявністю організаторських спроможностей. Для порівняння призведемо кваліфікаційні вимоги Великобританії:
1) розуміння природи управлінських процесів, знання основних видів організаційних структур керування, функціональних обов'язків і стилів роботи, володіння засобами збільшення ефективності керування;
2) спроможність розбиратися в сучасній інформаційній технології і засобах комунікації, необхідних для управлінського персоналу;
3) ораторські спроможності й уміння виражати думки;
4) володіння мистецтвом керування людьми, добору і підготування кадрів, регулювання відношень серед підлеглих;
5) спроможність налагоджувати стосунки між фірмою і її клієнтами, управляти людськими ресурсами, планувати і прогнозувати їхню діяльність;
6) спроможність до самооцінки власної діяльності, уміння робити правильні висновки і підвищувати кваліфікацію;
7) уміння оцінювати не тільки знання, але і виявляти навички на практику.
Розвиток колективу - процес постійний. Цей процес продовжується і виражається в розвитку творчих сил колективу, самоврядуванні, зміцненні соціально-психологічного клімату і посиленні соціальної сфери. Цілком очевидно, що у своєму розвитку колектив може проходити швидше, інші - повільніше. Бувають випадки, коли він "застряє" на однім з етапів і навіть розпадається. Розпадання колективу відбувається, якщо менеджер не має достатні навички керівництва, сповідає антиколективні погляди, підбирає непідходящих: співробітників, не вміє розподіляти обов'язку і терпимо ставиться до поганих відношень. Такого менеджера обмежує низьке уміння формувати групу.
Таким чином, ринкова економіка жадає від менеджера:
" спроможності управляти собою;
" розумних особистих цінностей;
" чітких особистих цілей;
" постійного особистого росту (розвитки);
" навичок рішення проблеми;
" винахідливості і спроможності до інновацій;
" спроможності впливати на навколишніх;
" знання сучасних управлінських підходів;
" організаторських спроможностей;
" спроможності навчати підлеглих;
" спроможності формувати і розвивати трудовий колектив.
2.1.Влада й особистий вплив
Мати владу - значить уміти впливати на людей, змінювати поводження і відношення людини або групи людей. У одних людей влади дуже багато, в інших її немає зовсім. Іноді здається, що деякі люди не можуть одержати стільки влади, скільки їм треба, тому борються за те, щоб її знаходити, і утримати те, що мають. Таким чином, влада і маніпулювання нею є проблемами в керуванні, і рахуватися з цим повинні і керівники, і підпорядковані. Багатьом здається, що володіння владою - прерогатива тільки керівника, що розуміє можливість нав'язувати свою волю, не з огляду на почуття, бажання і спроможності підпорядкованого. Проте зараз признається, що вплив і влада рівною мірою залежать від особистості, на якому надається вплив, а також від ситуації і спроможностей керівника.
Як відомо, потенціал влади в діяльності менеджера є потужним чинником надання впливу на підпорядкованих. Наділений владою, менеджер може жадати від підпорядкованих виконання своїх розпоряджень і вказівок. Функція влади виявляється в керуванні через цілком визначені канали. Виділяють сім різновидів влади:
" примус - спонукування людей до діяльності всупереч їхньому бажанню. Даний вид спонукування заснований на страху перед покаранням. У якості інструментів примуса виступають зауваження, догани, штрафи, звільнення і т.д.;
" вплив - взаємодія менеджера з впливовими особами (із шефом, із вищестоящими ешелонами керівництва) дає йому непряму силу влади. Підпорядковані, спілкуючись із своїм начальником, відчувають не тільки владну функцію безпосереднього начальника, але і начальника, над ним;
" компетенція - менеджер у силу своєї фахової підготовленості наділений правом виступати в якості експерта і

 
 

Цікаве

Загрузка...