WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

система підпорядкування. Зрозуміло, що в процесі управлінської діяльності відбувається підпорядкування однієї волі інший. Проте форми такого підпорядкування повинні носити самий доброзичливий характер, сприяти прогресу в колективі і не викликати небажаних емоцій, таких як приниження, ніяковість, досада, подразнення, а іноді і стрес, що виключає всяке порозуміння між керуючими і керованої системами.
У практиці управлінської діяльності адміністративний вплив пов'язаний, як правило, із трьома типами підпорядкування:
" змушеним і зовнішньо нав'язаним. Воносупроводжується неприємним почуттям залежності і розуміється підпорядкованими як натискування "поверх";
" пасивним. Для нього характерно задоволення, пов'язане зі звільненням від прийняття самостійних рішень;
" усвідомленим, внутрішньо обгрунтованим.
У цілому організаційно-адміністративні методи керівництва існують у формі організаційного і розпорядницького впливу.
Аналіз змісту керування організацією показав, що, по суті, уся система пронизана організаційно-розпорядницькою діяльністю. Організаційно-адміністративний вплив містить у собі такі компоненти: види і типи впливу, адресат, постановку завдання і визначення критерію його виконання, установлення відповідальності, інструктаж підлеглих і т.д. У організації ці методи служать засобом прямого впливу на процес виробництва і працю робітників, що дозволяє координувати виконання ними окремих функцій або рішення загальної задачі. Це створює сприятливі умови для існування і розвитки керованої системи, робить цілеспрямований вплив на об'єкт керування. До характерних рис прямого впливу ставиться безпосередня зв'язок керівника і підпорядкованого. Проте в цілому прямі впливу в кінцевому рахунку ведуть до посилення пасивності підлеглих, а іноді і до схованої непокори. Найбільше ефективні непрямі методи впливу тоді, коли вони здійснюються за допомогою постановки задачі і створення стимулюючих умов.
1.2. Стилі керівництва менеджера туристичного комплексу
Робота менеджера в туристській індустрії рекомендується як виконання управлінських функцій у системі "людина-людина". Це накладає свій відбиток на вибір стилю керівництва туристською фірмою, оскільки туризм від інших систем керування відрізняється ймовірним характером туристських явищ і процесів. Неможливо з високим ступенем можливості прогнозувати туристську майбутність, оскільки кожна особистість, на якій спрямований керуючий вплив, по своєму унікальна, а її поводження в просторі і часі залежить як від суб'єктивних, так і від об'єктивних чинників. Тому використовувати в туризмі такий тонкий інструмент менеджменту, як стиль керування, випливає з великою обережністю і на високому фаховому рівні.
Слово "стиль" - грецького походження. Початкове його значення - "стрижень для писання на восковій дошці", а пізніше вживалося в значенні "почерк". Звідси можна вважати, що стиль керівництва - це свого роду "почерк" у діях менеджера.
Більш повне визначення поняття "стиль керівництва": це щодо стійка система засобів, методів і форм практичної діяльності менеджера.
Крім того, під стилем керування розуміють манеру і засіб поводження менеджера в процесі підготування і реалізації управлінських рішень.
Всі визначення стилю керування зводяться до сукупності характерних для менеджера прийомів і засобів рішення задач керування, тобто стиль - це система постійно застосовуваних методів керівництва.
Як бачимо, стиль і метод керівництва існують у визначеній єдності. Стиль являє собою форму реалізації методів керівництва, прийняту даним менеджером відповідно до його особистих суб'єктивно-психологічних характеристик.
Кожному зі сформованих методів керівництва адекватний цілком визначений стиль керування. Це значить, що кожний метод для своєї реалізації потребує в особистостях, що володіють конкретними якостями. Крім того, метод керування більш чутливий до нових потреб у сфері управлінських відношень, чим стиль керівництва. Стиль як явище виробничого порядку у визначеній мірі відстає від розвитку й удосконалювання методів керування й у зв'язку з цим може вступати з ними в протиріччя, тобто унаслідок визначеної автономізації стиль керівництва в якості відбитки постарілих методів керування може привносить у них нові, більш прогресивні елементи.
Єдність методів і стилю керівництва складається в тому, що стиль служить формою реалізації методу. Менеджер із властивим тільки йому стилем керівництва у своїй діяльності може використовувати різноманітні методи керування (економічні, оганізаційно-адміністративні, соціально-психологічні) .
Таким чином, стиль керівництва - явище строго індивідуальне, тому що він визначається специфічними характеристиками конкретної особистості і відбиває особливості роботи з людьми і технологію ухвалення рішення саме даною особистістю. Регламентується стиль особистими якостями менеджера.
У процесі трудовій діяльності формується деякий строго індивідуальний "почерк" керівника, дії якого повторити в деталях практично неможливо. Як немає двох однакових відбитків пальців на руці, так не існує і двох менеджерів з однаковим стилем керівництва.
При цьому варто мати на увазі, що не існує "ідеального" стилю керівництва, придатного для усіх випадків життя. Застосовувані менеджером стиль або симбіоз стилів залежать не стільки від особистості менеджера, скільки від відповідної ситуації. "Правильний" стиль керівництва не може бути визначений заздалегідь, оскільки життєві управлінські ситуації не стандартні, а якості особистості менеджера і підлеглих мають властивість змінюватися адекватно змінам керованого середовища.
Вибір стилю керівництва багато в чому залежить від того, яку задачу ставить перед собою менеджер:
" управляти - керівник дає точні вказівки підлеглим і сумлінно стежить за виконанням його завдань;
" спрямовувати - менеджер управляє і спостерігає за виконанням завдань, але обговорює рішення зі співробітниками, просить їх вносити пропозиції і підтримує їхню ініціативу;
" підтримувати - менеджер робить співробітникам поміч при виконанні ними завдань, розділяє з ними відповідальність за правильне прийняття рішень;
" делегувати повноваження - менеджер передає частину своїх повноважень виконавцям, покладають на них відповідальність за прийняття приватних рішень і досягнення цілі підприємства.
Розділ 2. Вимоги до роботи менеджера
Менеджер вирішує: по-перше, це виконання функцій по підготуванню, прийняттю і реалізації управлінських рішень. Право прийняття рішень (у рамках своєї компетентності) має тільки менеджер. Це головна його функція. Менеджер наділений правом приймати управлінські рішення, він же несе і

 
 

Цікаве

Загрузка...