WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Курсова) - Реферат

підприємства, його цілей, технології і персоналу. Існує ряд елементів, що необхідно структурувати для того, щоб організація змогла виконати свої плани і тим самим досягти своєї цілі. Незалежно від типу і масштабів своєї діяльності кожна фірма повинна бути деякою уявою організована.Існує ряд принципів, яких варто керуватися в процесі виконання організаційної функції:
" визначення і деталізація цілей фірми, що були виявлені в ході планування;
" визначення видів діяльності, необхідних для досягнення цих цілей;
" доручення різноманітних задач індивідуумам (поділ праці) і об'єднання їх у керовані робітники групи або підрозділу;
" координація різноманітних видів діяльності, доручених кожній групі, за допомогою встановлення робочих взаємовідносин, включаючи чітке визначення того, хто здійснює керівництво (в одного підпорядкованого не може бути двох начальників), тобто кожний член групи повинний знати, що він повинний зробити й у які терміни, а також того, хто їм керує (управляє) ;
" єдність цілі - кожний член організації працює на загальне благо, тобто ніхто не повинний працювати проти цілей організації;
" розмах контролю, або розмах менеджменту, - кожний менеджер відповідає за кероване їм число робітників.
Щодо останнього принципу можна міркувати по-різному. Нелегко визначити ідеальне число співробітників, який повинний керувати один менеджер. У реальному житті це число сильно варіюється від організації до організації, від одного управлінського рівня до іншого. Так, що вищі керівники управляють не більш ніж десятьма підпорядкованими, тоді як керівники нижчого рівня керування можуть контролювати набагато більше число співробітників.
У зв'язку з цим можна виділити два важливих чинники, що визначають норми керованості (кількість співробітників, який може ефективно управляти один менеджер), - час і частоту, тобто скільки часу менеджеру потрібно проводити з кожним співробітником і як часто це робити. Природно, що цей критерій багато в чому залежить від уміння менеджера спілкуватися з підпорядкованими, складності розв'язуваних задач, інтересу.
Таким чином, організація процесу - це функція керування. З усієї множини значень терміна "організація" у змісті управлінської функції частіше усього використовуються два визначення:
" організація - це структура системи у виді взаємовідносин, правил, цілей, ролей, видів діяльності й інших чинників, що мають місце тоді, коли люди об'єднані спільною працею;
" організація - це процес, за допомогою якого створюється і зберігається структура підприємства.
1.1. Методи керування менеджера туристичного комплексу
Об'єктивною основою використання цих методів керування виступають організаційні відношення, що складають частину механізму керування. Оскільки через їхнє посередництво реалізується одна з найважливіших функцій керування - функція організації, задача організаційно-адміністративної діяльності складається в координації дій підлеглих. Ми цілком справедливо критикували і критикуємо важелі адміністративного керування, проте варто мати на увазі, що ніякі економічні методи не зможуть існувати без організаційно-адміністративного впливу, що забезпечує чіткість, дисциплінованість і порядок роботи в колективі. Важливо визначити оптимальне сполучення, раціональне співвідношення організаційно-адміністративних і економічних методів.
Підхід, відповідно до якого сфера впливу економічних методів розширюється тільки за рахунок витиснення організаційно-адміністративних методів керування, не можна визнати правомірним ні з наукової, ні з практичної точки зору, тому що механізми їхньої дії принципово різняться. Організаційно-адміністративні методи в основному спираються на владу керівника, його права, властивої організації дисципліну і відповідальність. Керівник рекомендується тут як адміністратор, суб'єкт влади, що спирається на надане йому в цьому право. Проте адміністративні методи не варто ототожнювати з вольовими і суб'єктивними методами керівництва, тобто адмініструванням.
Організаційно-адміністративні методи роблять прямий вплив на керований об'єкт через накази, розпорядження, оперативні вказівки, що віддаються письмово або усно, контроль за їхнім виконанням, систему адміністративних засобів підтримки трудової дисципліни і т.д. Вони покликані забезпечити організаційну чіткість і дисципліну праці. Ці методи регламентуються правовими актами трудового і господарського законодавства, основними цілями якого є - правове регулювання трудових відношень, зміцнення законності, захист прав і законних інтересів підприємства і його робітників відповідно законодавчих актів.
У рамках організації можливі три форми прояву організаційно-адміністративних методів: обов'язкове розпорядження (наказ, заборона і т.п.); погоджувальні методи (консультація); рекомендації, побажання (рада, роз'яснення, пропозиція, спілкування і т.п.). Як правило, це прямі завдання і розпорядження вищих органів керування (вольовий вплив керівника на підпорядкованих), що спрямовані на дотримання законів і постанов, наказів і розпоряджень керівників із метою оптимізації виробничих процесів.
Організаційно-адміністративні методи від інших методів відрізняє чітка адресність директив, обов'язковість виконання розпоряджень і вказівок, невиконання яких розглядається як пряме порушення виконавчої дисципліни і спричиняє за собою визначені стягнення. Директивні команди обов'язкові для виконання, причому у встановлені терміни, навіть якщо це невигідно виконавцю. По істоті, організаційно-адміністративні методи - це методи примуса, що зберігають свою силу доти, поки праця не перетвориться в першу життєву потребу людини.
У загальному виді система організаційно-адміністративних методів може бути подана як сукупність двох рівнозначних елементів - впливи на структуру керування (регламентація діяльності і нормування в системі керування) і впливи на процес керування (підготування, прийняття, організація виконання і контроль за управлінськими рішеннями). Організаційний вплив на структуру керування здійснюється в більшості випадків шляхом організаційного регламентування, нормування, організаційно-методичного інструктування і проектування.
Найбільший інтерес для нас подає організаційний вплив керівника на процес керування. По істоті, це методи розпорядницького впливу керівника на колектив у цілому і на особистість зокрема. Необхідність у такому розпорядництві виникає в зв'язку з відхиленнями в системі керування від раніше заданих або бажаних режимів роботи, що неминуче виникають під впливом як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників.
У залежності від функціонуючих у колективі методів керівництва формується відповідна їм

 
 

Цікаве

Загрузка...