WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління трудовими ресурсами - Реферат

Управління трудовими ресурсами - Реферат

підприємств.
П'ятою особливістю зайнятості служить те, що при досить високому рівні загального безробіття зберігається велика рухливість робочої сили, що свідчить, з одного боку, про визначений динамізм сфери зайнятості при переході до ринкових відносин, а з інший, - про прагнення населення пристосуватися до нових умов господарювання.
2. Типове положення про атестацію робочих місць
Атестація працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (надалі - наймачів) проводиться з метою: поліпшення підбора, розміщення і підготовки кадрів, підвищення їхньої ділової кваліфікації, якості й ефективності праці; забезпечення більш тісного зв'язку матеріальних і моральних стимулів з результатами праці.
Основними задачами атестації є:
об'єктивна оцінка результатів діяльності працівників і установлення відповідності їх займаним посадам;
виявлення кандидатур у резерв на висування;
визначення необхідності підвищення кваліфікації, професійної чи підготовки перепідготовки працівників.
Рішення про проведення атестації, перелік працівників, що підлягають атестації і періодичність її проведення визначається наймачем.
Від атестації звільняються:
особи, що проробили в даній посаді, або по даній професії менш одного року;
випускники денних навчальних закладів протягом першого року роботи після закінчення навчання;
вагітні жінки;
працівники, що знаходяться на тривалому лікуванні;
жінки, що знаходилися у відпустці по відходу за дитиною до трьох років, протягом першого року після виходу їх на роботу.
Атестація працівників, призначення чи затвердження яких провадиться вищими органами, здійснюється атестаційними комісіями цих органів.
Органи керування, виходячи з Типового положення, розробляють положення про атестацію керівників і фахівців, у яких конкретизуються терміни, критерії і методи оцінки професійно-ділових і особистих якостей з урахуванням специфіки і профілю трудової діяльності.
Організаційна робота по підготовці до атестації здійснюється кадровою службою наймача при участі керівників структурних підрозділів, представників працівників і (чи) громадських організацій і містить у собі:
підготовку наказу наймача про проведення атестації;
складання списків працівників, що підлягають атестації, і працівників, тимчасово звільнених від неї;
установлення кількості атестаційних комісій і їхній склад;
підготовку графіків проведення атестації;
підготовку характеристик на аттестуємих працівників;
підготовку бланків атестаційних аркушів, протоколів засідання атестаційних комісій;
проведення роз'яснювальної роботи про цілях і порядку проведення атестації.
Наказ про атестацію затверджує терміни і графік проведення атестації, список аттестуємих, голови, секретаря і членів атестаційної комісії, перелік необхідних матеріалів на аттестуємих і порядок їхнього представлення і доводиться до зведення працівників не менш чим за місяць до початку атестації.
На кожного працівника, що підлягає атестації, складається службова атестаційна характеристика. Характеристика повинна містити повну й об'єктивну оцінку професійно-ділових і особистісних якостей аттестуємого працівника, виконання посадових обов'язків, результатів його практичної діяльності.
Атестаційна комісія: розглядає представлені матеріали; заслуховує безпосереднього керівника аттестуємого працівника і самого працівника, задає їм питання; проводить при необхідності тестування, у тому числі і з застосуванням ЕОМ.
На підставі представленої атестаційної характеристики і з урахуванням обговорення результатів роботи аттестуємого працівника атестаційна комісія, прийнявши рішення про порядок голосування (відкрите, таємне), дає одну з наступних оцінок діяльності працівника: відповідає займаної посади; відповідає займаної посади за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій комісії, з повторною атестацією через рік; не відповідає займаної посади.
Комісія може давати рекомендації про висування на вищестоящу посаду, про підвищення кваліфікаційної категорії, про переведення аттестуємого в інші підрозділи з обліком його професійних похилостей, рівня і профілю спеціальної підготовки, ділових і особистісних якостей; про підвищення посадових окладів; про необхідність підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників і ін.
За результатами атестації оформляється атестаційний лист.
Матеріали атестації в тижневий термін після її завершення передаються наймачу. Рішення атестаційної комісії носять рекомендаційний характер.
Наймачем за матеріалами атестації в місячний термін приймається рішення, оформлюване наказом. У наказі вказуються працівники, що підвищені в посаді, заохочені, а також працівники, яким атестаційна комісія винесли оцінку "не відповідає займаної посади", "відповідає займаної посади за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій комісії, з повторною атестацією через рік".
3. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів
Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці працюючих підприємства є виробіток, що визначається середнім розміром виторгу на одного працівника підприємства:
,
де П - середній виторг на один працівника, тис. грн.;
Т - розмір обороту за період, тис. грн.;
n - чисельність працівників підприємства.
Цей показник характеризує обсяг послуг, реалізованих один працюючим за визначений проміжок часу.
Будь-яке підприємство зацікавлене в росту продуктивності й ефективності праці працюючих, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робітника часу) на одиницю продукції (робіт, послуг)підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих.
Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впливу. Типові наслідки зміни рівня продуктивності праці відображені в таблиці.
Таблиця 1
Вплив продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства
Наслідки
Зниження продуктивності праці
Підвищення продуктивності праці
1 2
- утрата позицій на ринку;
- зниження ефективності використання ресурсів;
- зниження ефективності використання виробничих потужностей; - підвищення конкурентноздатності;
- підвищення ефективності використання ресурсів ;
- зростання рівня використання виробничих потужностей;
-втрата обсягу товарообігу;
- підвищення рівня витрат обороту;
- зниження рентабельності господарської діяльності і рентабельності трудових ресурсів.
підвищення обсягів товарообігу;
- зниження рівня витрат обороту;
- підвищення рентабельності господарської діяльності і рентабельності трудових ресурсів.
Разом з показником "продуктивність праці" для характеристики праці працюючих використовується такий термін, як "ефективність праці".
Ефективність праці є більш широким поняттям, що враховує не тільки кількісні результати діяльності підприємства (обсяг товарообігу, кількість клієнтів), але і якісні досягнення: якість послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, імідж підприємства.
Хоча ці показники важко оцінити кількісно, їхній облік є необхідною умовою об'єктивної оцінки кінцевого результату роботи підприємств.
Використана література
1. Економічний аналіз господарської діяльності Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.-204с.
2. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.
3. Коробов М. Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. -К.: Т-во "Знання", 2000.-378 с.
4. Основи економічної теорії / за ред. С. В. Мочерного. - Львів: Сяйво, 2002.
5. Попов В. Мотивационный механизм в стимулировании труда. //АПК: экономика, управление. - 2001. -№3. - с.56.
6. Червинская Л. Психологические аспекты мотивации работников. //Экономика. -2000. -№3,- с. 27.
7. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М., 2002.
8. Шомов Е.М., Читов В.А. Организация и виды материального стимулирования работников. //Главбух. -1999. -№11. - с. 53-58.
9. Щивориц К.В. Принципы построения системы материального стимулирования на предприятии. //Управление персоналом. - 1999. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...