WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Характеристика основних функцій управління (Курсова) - Реферат

Характеристика основних функцій управління (Курсова) - Реферат

жаль, занадто багато організацій застосовують метод "упровадити негайно" стосовно планування і катастрофічно провалюються. Безупинна оцінка стратегічного плану має надзвичайне значення для довгострокового успіху плану.
Оцінка стратегії проводиться шляхом порівняння результатів роботи з цілями. Процес оцінки використовується в якості механізму зворотної зв'язок для коригування стратегії. Щоб бути ефективної, оцінка повинна проводитися системно і безупинно. Належним чином розроблений процес повинний охоплювати всі рівні - поверх униз. При оцінці процесу стратегічного планування варто відповісти на п'ять питань:
1.Чи є стратегія внутрішньо сумісної з можливостями організації?
2.Чи передбачає стратегія припустимий ступінь ризику?
3.Чи володіє організація достатніми ресурсами для реалізації стратегії?
4.Чи враховує стратегія зовнішні небезпеки і можливості?
5.Чи є ця стратегія кращим засобом застосування ресурсів фірми?
2. Зміст функції організації в управлінні.
2.1. Організація взаємодії і повноваженя.
Організація якпроцес являє собою функцію, яка найбільш очевидно й безпосередньо пов'язана з систематичною координацією багатьох завдань і формальних взаємовідносин людей, які їх виконують. Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення його цілей.
Слід зупинитися на двох основних аспектах організаційного процесу.
Один із них - це ділення підприємницької організації на підрозділи у відповідності з їх цілями та стратегіями.
Другий фундаментальний аспект побудови підприємницької організації - це взаємовідносини повноважень, які з'єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливості розподілу та координації завдань.
Засобом, за допомогою якого керівництво налагоджує відносини між рівнями повноважень, виступає делегування. Неможливо зрозуміти організаційний процес без роз'яснення поняття делегування й пов'язаних з ним повноважень і відповідальності. Делегування - це передача завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання. Воно являє собою засіб, з допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників незліченні завдання, які повинні виконуватися для досягнення цілей усієї організації. Якщо існує завдання, не делеговане іншій людині, керівник повинен виконувати його сам. В багатьох випадках це просто неможливо, оскільки час і можливості керівника обмежені. Таким чином, делегування - це акт, який перетворює людину в керівника.
Побудова організаційної структури. Організація робіт - це функція, яку повинні здійснювати усі керівники незалежно від їх рангу. Рішення про вибір структури підприємницької організації практично завжди приймається керівництвом вищої ланки.
Завдання менеджерів - вибрати таку структуру, котра
якнайкраще відповідає цілям і завданням підприємницької організації. Проектування структури повинно базуватися на стратегічних планах організації. Оскільки з часом стратегія змінюється, то можуть знадобитися відповідні зміни і в організаційних структурах підприємства.
У відповідності з класичною теорією організації структура підприємства повинна розроблятися згори вниз. Спочатку керівники мають здійснити розподіл підприємницької організації на широкі сфери, а потім ставити конкретні завдання. При цьому дотримуються певної послідовності в діях при проектуванні або удосконаленні організаційної структури. Здійснюють розподіл підприємницької організації по гори-зонталі на широкі блоки, які відповідають найважливішим напрямкам діяльності по реалізації стратегії. Встановлюють співвідношення повноважень різних посад. Розподіляють посадові обов'язки як сукупність відповідних завдань і функцій, доручають їх виконання конкретним особам.
Щоб плани були реалізовані керівництво повинне знайти ефективний засіб сполучення планів, тобто з оптимальним результатом.
Організація як процес являє собою функцію по координації багатьох задач: існує два основних аспекти організаційного процесу:
1. Розподіл організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям.
2. Делегування повноважень.
Делегування, як термін, використовуваний у теорії керування, означає передачу задач і повноважень особі, що приймає на себе відповідальність за їхнє виконання.
Щоб зрозуміти, як ефективно здійснювати делегування,- в цю проблему ми розглянемо пізніше, - необхідно зрозуміти пов'язані з цим концепції відповідальності й організаційних повноважень.
Відповідальність являє собою зобов'язання виконувати наявні задачі і відповідати за їх задовільне вирішення.
Важливо усвідомити, що делегування реалізується тільки у випадку прийняття повноважень, і власне відповідальність не може бути делегована. Керівник не може розмивати відповідальність, передаючи її підлеглому. Хоча особі, на яку покладено відповідальність за рішення будь-якої задачі, не обов'язково виконувати її особисто, вона залишається відповідальною за задовільне завершення роботи.
Якщо передбачається, що будь-яка особа прийме відповідальність за задовільне вирішення задачі - організація повинна надати йому необхідні ресурси. Керівництво виконує це шляхом делегування повноважень разом з задачами.
Повноваження являють собою обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля деяких її співробітників на виконання визначених задач.
Повноваження обмежені планами, процедурами, правилами й усними розпорядженнями начальників, а також чинниками зовнішнього Середовища, наприклад, законами і культурними цінностями. Межі Формальних повноважень часто порушуються завдяки владі і неформальним організаціям.
У деяких випадках межі повноважень змінюють характер повноважень у такому значному ступені, що необхідно розглянути відношення між рівнями повноважень, що виявляються у виді двох загальних типів. Вони позначаються як лінійні й апаратні (штабні) повноваження, причому обидва типи можуть застосовуватися в різноманітних формах.
Лінійні повноваження - це повноваження, що передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до іншх підпорядкованих.
Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів керування організації. Процес створення ієрархії називається скалярним процесом. Отже, результатом делегування лінійних повноважень є ланцюг команд.
Перед тим , як визначити штабні повноваження, коротко роздивимося походження адміністративного апарата.
Адміністративний апарат виконує так багато функцій у сучасних організаціях, що усі їх неможливо перерахувати. Проте можна класифікувати

 
 

Цікаве

Загрузка...