WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

Так, на території підприємств хімічної галузі зберігається в середньому 5% від обсягу забруднюючих речовин, які вони "виробляють". Враховуючи обмежену територію підприємств не важко обчислити концентрацію цих речовин, дозу, яку отримують робітники та ризик захворювань персоналу.
Для прикладу, на основі запропонованої класифікації розглянемо екологічні ризики насосного і компресорного обладнання, як одного з основних видів продукції, які виробляються підприємствами Сумської області [12].
Природно-екологічний ризик. Нині на господарську діяльність та життєдіяльність людини в цілому чинять вплив зміни клімату (наприклад, глобальне потепління), що спричинене,
Таблиця 10.5 Основні види екологічних ризиків інновацій
Природа виникнення ризиків Види екологічних ризиків Основні ознаки
Зворотна реакція природи Природно-екологічний Зникнення рівноваги в НПС, зникнення окремих видів флори і фауни, ресурсів, зміни у кліматі, у флорі і фауні, якості ресурсів, структурі грунтів , порушення цілісності ландшафтів тощо
Ризики катастроф Забруднення та інші зміни в НПС в результаті техногенних або природних катастроф, аварій тощо
Розвиток техносфери Техногенний Забруднення та інші зміни в НПС внаслідок господарської діяльності людини (досліджень космосу, військових випробувань тощо)
Правове поле в державі Еколого-нормативний Зміни в законодавчій і нормативній базі, прийняття все більш жорстких екологічних вимог
Суспільство Соціально-екологічний Екологічно спрямовані акції громадськості
Міжнародна спільнота
Населення Еколого-політичний
Еколого-демографічний Прийняття державних та регіональних екологічних програм
Збільшення кількості захворювань, погіршення здоров'я населення, збільшення смертності
Економіка країни Еколого-економічний Загострення в країні або її регіонах ресурсно-сировинного становища, проблеми фінансування природоохоронної діяльності, погіршення економічного становища
в тому числі, і викидами в системах транспортування, технологічних системах переробки і використання природного (вуглеводневого) палива.
Можливі втрати для підприємства - інноватора пов'язані з додатковими зусиллями, які йому доведеться докладати для подолання негативних впливів на нього змін природного середовища, наприклад, на додаткове очищення сировини, пристосування технологій виробництва і продукції для роботи в нових природно-екологічних умовах тощо.
Техногенний ризик, внаслідок впливу на природне середовище господарської діяльності людини. В основному пов'язаний з постійними (навіть в обсягах припустимих ГДК) витоками аміаку, хлору, сірки та їх сумішей, що загрожує подальшим забрудненням НПС. Загальновідомо, що ризики зростають пропорційно збільшенню потужності обладнання з виробництва і переробки цих сполук, а потреби в них постійно зростають. При цьому, навіть малі дози поступово накопичуються і можуть викликати різкий лавиноподібний ефект і стрибкоподібно змінити стан НПС. Збитки для інноватора можуть бути викликані зменшенням обсягів збуту їх продукції внаслідок підвищених (порівняно з конкурентами) екологічних платежів споживачів, що робить неефективною експлуатацію такої техніки.
Ризики техногенних екологічних катастроф. До них можна віднести аварійні відмови ущільнень, які можуть призвести до аварій на АЕС, газоперекачувальних станціях, на хімічних і переробних підприємствах спричинюють забруднення НПС у великих масштабах. Виробники в цьому випадку можуть понести значні збитки і позбавитися ринку, звичайно, якщо їх провина буде доведена.
Еколого-нормативні ризики . Великі масштаби виробництва, особливо в нафтохімічній та видобувній промисловості, в енергетиці призводять до більш жорстких екологічних норм і стандартів, оскільки без цього рівновага в НПС може бути невиправдано порушеною. Але це потребує більш екологічно досконалого обладнання і технологій, що поряд з позитивними моментами для розробників і виробників - стимулюванням попиту на нову техніку і технології, - ускладнює
діяльність підприємств, які їх використовують, змушуючи придбати нове дорожче обладнання, щоб позбутися екологічних штрафів і платежів.
Соціально-екологічні ризики. Екологічно орієнтовані акції громадськості, які спрямовані на захист НПС, екологічні партії і рухи впливають на товаровиробників з метою знизити їх екодеструктивний вплив (дійсний чи гаданий). На сьогодні це впливова сила і її потрібно враховувати. Подібно до впливу еколого-нормативного ризику, вони, з одного боку, можуть стимулювати розробку і впровадження нового, більш екологічно чистого обладнання і технологій, а з іншого - перешко-джати інноваціям, які на думку громадськості (не завжди виправдану), не відповідають екологічним вимогам.
Еколого-політичні ризики. Прийняття з політичних міркувань (наприклад, з
метою приведення вітчизняного законодавства відповідно до міжнародного) нових екологічних державних і регіональних програм може різко змінити ринкову кон'юнктуру і створити труднощі або зробити неможливим вихід на ринок інновацій, які розроблялися для інших умов.
Еколого-демографічний ризик. Навіть невеликі постійні витоки отруйних або шкідливих для здоров'я рідин і газів через ущільнення насосів і компресорів, враховуючи масштаби їх використання, може призвести до збільшення захворюваності населення, погіршення здоров'я, скорочення тривалості життя тощо. Можливі компенсаційні платежі населенню можуть лягти як на споживачів, так і на розробників і виробників техніки.
Еколого-економічний ризик. Погіршення екологічної ситуації в країні може загострити економічну ситуацію, внаслідок необхідності фінансування протидіючих цьому заходів. Наприклад, забруднення водного середовища потребує додаткових витрат на його очищення навіть при використанні в технічних цілях. В цілому ж, це може призвести до загострення ресурсного забезпечення цілих галузей і навіть переорієнтації економіки
Висновок
Основне завдання маркетингової діяльності - це визначення , аналіз і урахування
факторів , які впливають на процеси виробництва і просування її на ринку .
Маркетингові рішення приймаються в умовах нестабільності, яка постійно вирує
на ринку збуту, отже в умовах ризику . Тому важливим завданням всієї
економіки та багатьох інших економічних наук є вивчення ризику у всіх сферах
людської діяльності. В загальному ризик можна охарактеризувати як загрозу
понесення збитків або недоотримання прибутків. Є два види маркетингових
ризиків : Об'єктивні (зовнішні) та суб'єктивні (внутрішні) .
Об'єктивні ризики спричинені факторами мікро - та макросередовища .
Література:
1.Е.Г.Петров, М.В. Новожилова, І.В.Гребеннік
"Техніка" Київ 2004р.
2.Н.А.Малиш
"Моделювання економічних процесів ринкової економіки"
Київ 2004р.
3.С.Будаговська , О.Кілієвич
"Мікроекономіка тамакроекономіка"
Підручник для студентів екон . спец . зал .освіти 1998р.

 
 

Цікаве

Загрузка...