WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Звіт про виконання практичних завдань. - Реферат

Звіт про виконання практичних завдань. - Реферат

визначити середній вік колективу, який дорівнює 34роки.
3) Характеристика працівників про стаж роботи в системі Промінвестбанку України.
- До 1 року - 3 чол.
- До 3 років - 2 чол.
- До 5 років - 1 чол.
- До 10 років - 6 чол.
- До 20 років - 6 чол.
- Більше 20 років - 2 чол.
Отримані дані свідчать, що в колективі відбувається поповнення та оновлення кадрів, т. б. на допомогу досвідченим прийшли молоді спеціалісти з новими ідеями, пропозиціями та знаннями.
4) Характеристика працівників згідно посад, які вони займають:
" Начальник сектору - 1 чол.
" Провідний економіст - 2 чол.
" Старший економіст - 4 чол.
" Інспектор - 1 чол.
" Економіст - 10 чол.
" Бухгалтер - контролер - 2 чол.
5) Характеристика працівників за статевою приналежністю:
6) Зі всієї чисельності підрозділу 20 чоловік, жінок - 18, а чоловіків - 2. Ці цифри в котре підтверджують всім відому істину , що бухгалтерія - парафія жінок.
7) Характеристика працівників за національним складом:
" Українці - 12 чол.
" Росіянці - 6 чол.
" Ін. Національності - 2 чол.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 4.
(завдання № 9 )
Місце проходження практики - Чернігівське Центральне відділення Промислово-інвестиційного банку України. Дана установа не є державною установою і за специфікою своєї діяльності не користується "Класифікатором професій ДК 003-95" та "Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників".
Відповідно до цього в відділенні банку розстановка кадрів та розподіл обов'язків здійснюється в залежності від специфіки діяльності того чи іншого підрозділу. Визначившись з колом питань, завдань та функцій, які повинен виконувати даний підрозділ начальник вирішує питання щодо кількості залучених осіб, їх професійної нагрузки, функцій та обов'язків. Після остаточного вирішення даного питання відповідальна особа складає посадову інструкцію кожного з працівників та доводить її до відома кожного.
Посадові інструкції підлягають затвердженню керівником установи банку, копії вручаються працівникам під розписку. Оскільки за фахом я бухгалтер - економіст, то і практику проходжу у департаменті бухгалтерського обліку.
Стан бухгалтерського обліку в значній мірі залежить від складу працівників, які виконують цю роботу. При підборі бухгалтерських кадрів враховується спеціальна освіта працівника, його кваліфікація, вміння самостійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, а також працювати з клієнтами. При переводі бухгалтерський працівників з низької посади на вищу проводять її атестацію. Атестацію проводить комісія, яка створена згідно наказу керівника установи банку. З метою підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників головний бухгалтер установи банку забезпечує вивчення положень, вказівок, інструкцій та інших регламентуючих документів по обліку та звітності .
Як зазначалося, посадова інструкція містить загальну частину, основні задачі і обов'язки працівників, його права, відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.
В першому розділі - загальній частині, містяться основні відомості про посаду, найменування підрозділу, в якому працює робітник, що займає цю посаду, наводиться перелік нормативних документів, якими він керується в своїй роботі, його підпорядкованість, порядок призначення і звільнення з посади.
В другому розділі перераховуються посадові обов'язки працівника, відповідно до задач і призначення даного підрозділу. Важливо, щоб всі функції, які покладені на підрозділ, знайшли своє відображення в посадових обов'язках його працівників.
Наступний розділ містить перелік повноважень працівника, необхідних для виконання всіх його обов'язків. В цьому розділі вказуються такі права працівника, як прийняття рішень, одержання інформації, необхідної для роботи, вимога виконання визначених дій, право візування документів, здійснення контролю.
В останньому розділі відображається зміст і форма відповідальності посадової особи за результати своєї діяльності, а також за неприйняття своєчасних заходів, які входять коло його обов'язків.
Типовий перелік основних обов'язків обліково-операційного працівника.
1.Відповідна обробка розрахунково - грошових документів по рахунках, які відкриті відповідальним працівником.
Перевірка правильності зарахування, перерахування або видачі готівкових коштів та інших цінностей згідно платіжного документу виходячи із стану рахунку, з якого повинні бути списані кошти.
2.Перевірка всіх розрахунково - грошових документів, які надійшли, з точки зору законності операцій і відповідності їх правилам розрахунків, а також відповідності характеру діяльності, передбачений статутом клієнта.
3.Перевірка правильності оформлення чеків, платіжних доручень, платіжних вимог та наданих до них товарно - транспортних або інших документів.
4.Перевірка зразків підписів інших операційних працівників, які почали операції і в необхідних випадках підписів відповідних контролюючих працівників на документах, які від них надійшли.
Перевірка відповідності характеру операцій форм документів, які надходять від інших операційних працівників для зарахування коштів, списаних з рахунків, які ведуться відповідальним виконавцем.
5.Підписання документів, які приймаються до виконання та які складаються самим відповідальним виконавцем.
6.Введення інформації в ПЕОМ, яка міститься в розрахунково - грошових документах та обов'язкових параметрів, розроблених НБУ .
7.Списання з рахунків клієнтів сум в оплату претензій, які маються до них у встановлені терміни з дотриманням діючої черговості платежів.
8.Оформлення та підписання виписок з особових рахунків клієнтів, видача виписок через абонентські скриньки, безпосередньо клієнтам або передача їх в експедицію для відсилки клієнтам
9.Перерахування у встановлені терміни залишків субрахунків.
10.Проведення по рахунках клієнтів у встановлені терміни сум нарахованих відсотків, а також складання відомостей нарахованих відсотків.
11. Підшивка та зберігання особових рахунків за поточний місяць.
12.Складання встановленої звітності по операціях, які виконуються.
13.Виконання листів та рекламацій клієнтів та установи банку по операціях, які виконуються.
14. Дотримання графіку документообороту і графіку обслуговування клієнтів.

 
 

Цікаве

Загрузка...