WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування як функція управління підприємством - Курсова робота

Планування як функція управління підприємством - Курсова робота

37
Тел. 550-11-84
Факс 550-11-87
КОД ЄДРПОУ 2538694
р/р 260003404705802
в КБ "Правексбанк"
МФО 450738
9. Керівник підприємства: Гаврилюк Сергій Іванович; 559-16-82.
10. Головний бухгалтер: Коваленко Светлана Петрівна, 562-76-35.
ПП "Алгол" існує 3 роки, займається виготовленням офісних меблів за сучасною технологією.
Асортимент продукції: офісні шафи, стелажі, столи, тумби.
Персонал фірми складає 35 чоловік, які забезпечують безперервну і високоефективну роботу підприємства.
Конкурентоспроможність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами, виготовленням продукції високого гатунку, високим рівнем обслуговування споживачів.
2.2. Постановка задачі планування
ПП "Алгол" розрахувало план виробництва продукції (офісних меблів) на ІІ квартал 2004 р. - Xj , де j -вид продукції. Норми витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції - аij , де i - вид ресурсів. Вхідна інформація:
Таблиця2.1. План виробництва:
Вид продукції 1. Шафи офісні 2. Стелажі офісні 3. Столи офісні 4. Тумби офісні
План вироб- ництва Xj 300 450 800 270
Таблиця 2.2. Норми витрат ресурсів [aij]:
Вид ресурса (основні матеріали) Вид продукції j
1. шафа 2. стелаж 3. стіл 4. тумба
1. Тирсоплита із пластиковим покриттям 3,5*2,0*0,02 0,5 0 0,3 0,1
2. Ламінована тирсоплита 3,0*2,0*0,015 0,8 1 0,75 0,4
3. Деревинно-волоконна плита 3,0*2,0*0,007 0,5 0,3 0 0,5
Необхідно розрахувати план Yi забезпечення виробництва ресурсами без врахування їх запасів. Для цього:
1. Скласти математичну модель плану забезпечення виробництва ресурсами в загальному вигляді;
2. Скласти модель плану для наведених вище даних;
3. Розрахувати план забезпечення виробництва основними матеріалами.
2.3. Модель і розрахунок задачі планування
Необхідно визначити планові об'єми ресурсів кожного виду, які забезпечуть виконання плану виробництва продукції.
1. Математична модель задачі в загальному вигляді:
Yi = aijXj , i = , (2.1)
де Yi - плановий об'єм і-того виду ресурсу, {Yi , i = };
Xj - плановий об'єм j-того виду продукції, j = ;
[aij] - норма витрат і-того матеріалу на одиницю продукції.
2. Модель плану для наведених вище даних:
Yi = aijXj , i = , (2.2)
Y1 = a11*x1 + a12*x2 + a13*x3 + a14*x4 , (2.3)
Y2 = a21*x1 + a22*x2 + a23*x3 + a24*x4 , (2.4)
Y3 = a31*x1 + a32*x2 + a33*x4 + a34*x4 . (2.5)
3. План забезпечення виробництва основними матеріалами:
а) тирсоплита із пластиковим покриттям, шт.:
Y1 = 0,5*300 + 0*450 + 0,3*800 + 0,1*270 = 417 ;
б) ламінована тирсоплита, шт.:
Y2 = 0,8*300 + 1*450 + 0,75*800 + 0,4*270 = 1398 ;
в) деревинно-волоконна плита, шт.:
Y3 = 0,5*300 + 0,3*450 + 0*800 + 0,5*270 = 420.
4. Результати представлено у табличному вигляді.
Табл. 2.3. План забезпечення виробництва основними ресурсами.
Вид ресурса (основні матеріали) 1. Тирсоплита із пластиковим покриттям 3,5*2,0*0,02 2. Ламінована тирсоплита 3,0*2,0*0,015 3. Деревинно-волоконна плита 3,0*2,0*0,007
плановий об'єм ресурсу (шт.) 417 1398 420
Висновок
В ході даної курсової роботи я спробувала розкрити всі аспекти, що пов'язані з плануванням діяльності підприємства. Розкрито суть планування, розглянуто планування як функцію управління а також: методи та інструменти планових розрахунків, інформаційні ресурси та нормативна база планування, система планів на підприємстві, їх різновиди та комплекси. В розрахунковій частині даної курсової роботи на конкретному прикладі ПП "Алгол" розрахований план забезпечення виробництва матеріальними ресурсами.
Сутність планування, як функції управління підприємством, полягає в обгрунтуванні цілей і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необхідних для виконання цих завдань та встановлення їх взаємозв'язку. Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства. План потрібний не тільки великим та середнім, але й малим підприємствам. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та результатів господарювання.
Планування є важливою частиною господарської практики. Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на папері - на плані, а тільки після цього у реальному житті. Успішно працюючі підприємства здійснюють не тільки довгострокове планування, але і детальну розробку оперативних поточних планів по кожному підрозділу, кожному робочому місці.
Література:
1. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1996. - 280с.
2. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2000. - 832с.
3. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ. - К.: Україна, 1994.
4. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
5. Економічний аналіз : Навч. посіб. / За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
6. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М. Экономика, 1995.
7. Литвак Б.Г. Упраленческие решения. - М.: Экмос, 1998. - 248с.
8. Мескон М.Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 702.
9. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. - К.УВПК Ексоб, 2001. - 560с.
10. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2003. - 556с.
11. Питер Э. Лэнд. Менеджмент - искусство управлять / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 144с.
12. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В.Є. - К.: КНЕУ, 2002. - 252с.
13. Портер М. Стратегія конкуренції. - К.: Основи, 1997. - 336с.
14. Ру Д., Сульє. Управління / Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442с.
15. Твердохліб М.Г., Шарапов О.Д. Організація інформування керівників: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 180с.
16. Удалов Ф.Е., Удалов О.Ф., Алехина О.Ф. Менеджмент: американский и японский подходы. - М.: Экмос, 1999. - 153с.
17. Управління виробничою інфрастуктурою: Навч. Посібник / За ред. Бєлова М.А. - К.: КНЕУ, 1997 - 207с.
18. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. - К.: Каравела, 2003. - 432с.
19. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800с.
20. Хан Д. Экономика предприятия: Пер. с нем. - М.: ИНФА-М, 1999. - 928с.

 
 

Цікаве

Загрузка...