WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті - Реферат

Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті - Реферат

підприємства.
4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії по періодах її реалізації. У процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представлення системи цільовихстратегічних нормативів фінансової діяльності, а також їх зовнішня і внутрішня синхронізація у часі.
Зовнішня синхронізація передбачає узгодження у часі реалізації розроблених показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії розвитку підприємства, а також із прогнозованими змінами кон'юнктури фінансового ринку.
Внутрішня синхронізація передбачає узгодження у часі всіх цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою.
5. Розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш відповідальним.
Фінансова політики являє собою форму реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства у розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової
стратегії в цілому, фінансова політика формується лише по конкретним напрямкам фінансової діяльності підприємства, що вимагають забезпечення найбільш ефективного керування для досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності.
Формування фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства може носити багаторівневий характер. Так, наприклад, у рамках політики керування активами підприємства можуть бути розроблені політика керування обіговими і не обіговими активами. У свою чергу політика управління обіговими активами може включати в якості самостійних блоків політику керування окремими їхніми видами і т.п.
Система формування фінансової політики по основним аспектам фінансової діяльності в рамках загальної фінансовий стратегії підприємства представлена на мал. 2.
6. Розробка системи організаційно-економічних заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії.
У системі цих заходів передбачається формування на підприємстві "центрів відповідальності" різних типів; визначення прав, обов'язків і міри відповідальності їхніх керівників за результати фінансової діяльності; розробка системи стимулювання працівників за їхній внесок у підвищення ефективності фінансової діяльності т.п.
7. Оцінка ефективності розробленої фінансовій стратегії. Вона є заключним етапом розробки фінансової стратегії підприємства і проводиться по наступним основним параметрам:
o погодженість фінансової стратегії підприємства з загальною стратегією його розвитку. У процесі такої оцінки виявляється ступінь погодженості цілей, напрямків і етапів у реалізацію цих стратегій;
o погодженість фінансової стратегії підприємства з передбачуваними змінами зовнішнього фінансового середовища. У процесі цієї оцінки визначається наскільки розроблена фінансова стратегія відповідає прогнозованому розвитку економіки
країни і змінам кон'юнктури фінансового ринку в розрізі окремих його сегментів;
o внутрішня збалансованість фінансової стратегії. При проведенні такої оцінки визначається наскільки погодяться між собою окремі цілі і цільові стратегічні нормативи очікуваної фінансової діяльності, наскільки ці цілі і нормативи кореспондують зі змістом фінансової політики по окремим аспектам фінансової діяльності; наскільки погоджені між собою по напрямках і в часі заходу щодо забезпечення її реалізації.
o реалізація фінансової стратегії. В процесі такої оцінки в першу чергу розглядаються потенційну можливість підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів. Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінансових менеджерів і їхню технічної оснащеність з позиції задачі реалізації фінансової стратегії;
o прийнятність рівня ризиків, пов'язаних з реалізацією фінансової стратегії. У процесі такої оцінки необхідно визначити, наскільки рівень прогнозованих фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства, забезпечує достатню фінансову рівновагу в процесі його розвитку і відповідає фінансовому менталітету його власників і відповідальних фінансових менеджерів. Крім того, необхідно оцінити, наскільки рівень цих ризиків допустима для фінансової діяльності даного підприємства з позиції можливого розміру фінансових втрат і генерування юзи його банкрутства;
o результативність розробленої фінансової стратегії. Оцінка результативності фінансової стратегії може бути оцінена перш усього на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних фінансових коефіцієнтів. Поряд з цим можуть бути оцінені і не фінансові результати реалізації розробленої стратегії - ріст ділової репутації підприємства; підвищення рівня керування фінансовою діяльністю структурних його підрозділів (при створенні "центрів відповідальності"); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної системи їх матеріального стимулювання за результатами фінансової діяльності; більш високого рівня технічного оснащення їхніх робочих місць і т.п.).
Розробка фінансової стратегії і фінансової політики по більш важливим аспектам фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.
Література
1. Балабанов И. Т. Риск - менеджмент. - М.: "финансы и статистика", 1996.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: "Финансы и
статистика", 1997.
3. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. - М.: "ИНФРА-М", 1997.
4. Белолипецкий В.Г. финансы фирмы. - М.: "ИНФРА-М", 1998.
5. Беренс В., ХаВранек П. Руководство по оценке эффективности инвестций.
Пер. с англ. - М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995.
6. Бернар И., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь.
Пер. с франц. - М.: Международные отношения, 1994.
7. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и
интерпретация. Пер. с англ. - М.: финансы и статистика, 1996.
8. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проек-
тов. Пер. с англ. - М.: "Банки и биржи", "ЮНИТИ", 1997.
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: "ИТЕМ", "Юнайтед .
Лондон Трейд Лимитед", 1995.
10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. -
Киев: "ИТЕМ", "АДЕф-Украина", 1996.
11. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера.-Киев: "Ника-
Центр", "Элыа", 1998.
12. Бланк И.А. Управление прибылью.-Киев: "Ника-Центр", "Элыа", 1998.
13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. - Киев: "Ника-
Центр", "Эльга", 1999. .
14. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. - Киев: "Ника-
Центр", "Эльга", 1999.
15. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки
инвестиционных проектов. Пер. с нем. - Калининград: "Янтарный сказ",
1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...