WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті - Реферат

Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті - Реферат

період і свої форми реалізації його результатів (табл.1.)
Таблиця 1.
Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів напідприємстві
Системи фінансового планування Форми реалізації результатів фінансового планування Період планування
1.Прогнозування фінансової діяльності Розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики по основним напрямкам фінансової діяльності підприємства до 3-х років
2.Поточне планування фінансової діяльності Розробка поточних фінансових планів по окремих аспектах фінансової діяльності
3.Оперативне планування фінансової діяльності Розробка і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по усім основним питаннях фінансової діяльності місяць, квартал
Усі системи фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і реалізуються у визначеній послідовності. Початковим вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямків і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначати задачі і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, що поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних бюджетів по всіх основних аспектах фінансової діяльності підприємства.
Система прогнозування фінансової діяльності являється найбільш складною серед розглянутих систем фінансового планування і вимагає для своєї реалізації високо кваліфікованих виконавців. На кожному конкретному підприємстві система фінансового прогнозування базується на визначеній фінансовий ідеології.
Фінансова ідеологія підприємства характеризує систему основних принципів здійснення фінансової діяльності конкретного підприємства, обумовлених його "місією" і фінансовим менталітетом його засновників і менеджерів.
Здійснюване з урахуванням фінансової ідеології прогнозування фінансової діяльності спрямовано насамперед на розробку фінансової стратегії підприємства.
Фінансова стратегія підприємства являє собою тему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, обумовлених його фінансовою ідеологією, і найбільше ефективних шляхів їхнього досягнення.
Являючи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства прийнята фінансова стратегія носить стосовно неї підлеглий характер і повина бути погоджена з її цілями і направленнями. Разом з тим, фінансова стратегія сама робить істотний вплив на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства.
Це зв'язано з тим, що основна мета загальної стратегії - забезпечення високих темпів економічного розвитку і підвищення конкурентної позиції підприємства пов'язаної з тенденціями розвитку відповідного товарного ринку (споживчого чи факторингового виробництва). Якщо тенденції розвитку товарного і фінансового ринку не збігаються, може виникнути ситуація, коли цілі загальної стратегії розвитку підприємства не можуть бути реалізовані в зв'язку з фінансовим обмеженнями. У цьому випадку фінансова стратегія вносить певні корективи в загальну стратегію розвитку підприємства.
Процес формування фінансової стратегії підприємства здійснюється по наступним етапах (мал. 2.).
1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. Цей період залежить від ряду умов.
Головною умовою його визначення є тривалість періоду, прийнятого для формування загальної стратегії розвитку перед прийняттям - тому що фінансова стратегія носить стосовно неї під лагоджений характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий період формування фінансової стратегії допустимий)
Важливою умовою визначення періоду формування фінансової стратегії підприємства являється передбачуваність розвитку економіки в цілому і кон'юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими зв'язана майбутня фінансова діяльність підприємства - в умовах нинішнього нестабільного (а по окремим аспектам непередбаченого) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому повинен тривати близько 3 років.
Умовами визначення періоду формування фінансової стратегії є також галузева приналежність підприємства, його розмір, стадія життєвого циклу й інші.
Визначення загального періоду формування
фінансової стратегії
Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища
і кон'юнктури фінансового ринку
формування стратегічних цілей
фінансової діяльності підприємства
Конкретизація цільових показників фінансової
стратегії по періодах її реалізації
Розробка фінансової політики по окремим
аспектам фінансової діяльності
Розробка системи організаційно-економічних
заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії
Оцінка розробленої фінансової стратегії
Малюнок 2. Основні етапи процесу розробки фінансової стратегії підприємства.
2. Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон'юнктури фінансового ринку. Таке дослідження визначає вивчення економіко-правових умов фінансової діяльності підприємства і можливої їхньої зміни в майбутньому періоді. Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізується кон'юнктура фінансового ринку і фактори її визначальні, а отже розробляється прогноз кон'юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, зв'язаних з майбутньою фінансової діяльністю підприємства.
3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з тим, ця головна ціль вимагає визначеної конкретизації з урахуванням задач і особливості майбутнього фінансового розвитку підприємства.
Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і використовуваного капіталу; прийнятно рівня фінансових ризиків у процесі здійснення стоїмо господарської діяльності і т.п.
Систему стратегічних цілей фінансового розвитку слід формувати чітко і коротко, відбиваючи кожну з цілей у конкретних показниках - цільових стратегічних нормативах. У якості таких цільових стратегічних нормативів по окремим аспектам фінансової діяльності підприємства можуть бути встановлені:
o середньорічний темп росту власних фінансових ресурсів сформованих із внутрішніх джерел;
o мінімальна частка власного капіталу в загальному об'ємі використовуваного капіталу підприємства;
o коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства;
o співвідношення оборотних і необоротних активів підприємств;
o мінімальний рівень грошових активів, забезпечують поточну платоспроможність підприємства;
o мінімальний рівень самофінансування інвестицій;
o граничний рівень фінансових ризиків у розрізі основних напрямків господарської діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...