WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційне забезпечення в процесі управління - Реферат

Інформаційне забезпечення в процесі управління - Реферат

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Київський державний лінгвістичний університет
Гуманітарний інститут
РЕФЕРАТ
на тему:
"Інформаційне забезпечення в процесі управління"
Виконав студент
ІІ-го курсу
204 групи
Тарас Гетьманчук
Науковий керівник
доц. Решетнік Н. І.
КИЇВ - 1999
План
1. Науковий метод управління....................................................................4
2. Управлінський цикл.................................................................................5
3. Схема інформаційної системи.............................................................…6
4. Управлінська інформація і закономірності її руху...............................7
5. Особливості обміну письмовою інформацією..................................…9
6. Зібрання і наради як форми обміну управлінською інформацією….10
7. Організація ділових бесід.................................................................….12
8. Теорія інформації................................................................................…14
9. Організація комунікативних процесів.................................................…16
10. Література……………………………………………………………….20
Жодна організація ніяк не може здійснювати свою діяльність без інформації. В процесі нормального функціонування організації, управління нею в різноманітному роді інформації потребують всі її робітники, від простого робітника до директора. В даному рефераті розглядаються різноманітні вигляди інформації, шляхи її передачі і багато іншого.
1. Науковий метод управління.
Гіпотеза
не правильна
Гіпотеза
правильна
Теорія і цілі управління.
Досліджуються два трансформаційних процеси:
· Матеріальні процеси;
· Інформаційні процеси, в якому управління розглядається як інформаційний вплив.
Ці два процеси відбивають дві сторони управління:
· Вміст;
· Форма або засіб вивчення процесу.
Змістовною стороною процесу займаються прикладні науки, а формою процесу управління займаються управлінські науки - менеджмент.
Інформаційні процеси є не самоціллю, вони закликані в кінцевому підсумку управляти матеріальними потоками, взаємодією матеріальних і інформаційних потоків.
2. Управлінський цикл.
Управлінський цикл містить в собі чотири функції, - це планування, організація, мотивація, контроль. Дані функції охоплюють всі види управлінської діяльності по створенню матеріальних цінностей, фінансуванню, маркетінгу і т. д.
Планування. Ця функція являє собою по суті процес підготовки рішень. Етапи планування:
А) порушення мети;
Б) визначення вхідних передумов;
В) виявлення альтернатив;
Г) вибір найкращої альтернативи;
Д) введення і виконання плану.
Організація. Функція організації націлена на упорядкування діяльності менеджера і виконавців. Це передусім оцінка менеджером своїх можливостей, вивчення підлеглих, визначення потенційних можливостей кожного робітника, розстановка сил і т. д. Вся ця організаторська діяльність протікає на тлі прояв цілком конкретних структур підприємства.
Мотивація. Після проведення підготовчих заходів менеджер повинен забезпечити успішне виконання роботи. В цих меті використовуються: а) стимулювання, тобто заохочення робітників до активної діяльності за допомогою зовнішніх чинників (матеріальне і моральне стимулювання); б) власне мотивування, тобто створення у робітників внутрішніх (психологічних) заохочень до праці. Головним тут є: зацікавленість в праці, потреба в трудовій активності, переживання почуття задоволення від трудової діяльності. Менеджер, щоб успішно здійснити цю функцію управління повинен бути компетентний в різноманітних аспектах комунікації, він зобов'язаний розвивати у себе відповідні вміння і навики.
Контроль. Ця функція, як говорив Г. Файоль, "полягає в підтвердженні того, що все йде в відповідності з прийнятим планом, існуючими директивними документами і прийнятими принципами управління". Іншими словами, контроль - це процес перевірки і зіставлення фактичних результатів з завданнями.
Круговорот управлінського циклу. Як відомо, менеджер постійно зайнятий здійсненням управлінських функцій. Якщо він хоче забезпечити майбутнє своєму підприємству (організації), йому потрібно по серйозному включатися у всі деталі управління. І починати потрібно з планування. Кожен професіонал планує свою роботу:
- керуючий з олівцем в руках і з звичайною канцелярською гумкою проводить більшість годин над бюджетом;
- продавець ретельно обмірковує свій процес спілкування з покупцями;
- плотник перш ніж зробити надріз на шматку дерева, виробляє розмітку. Він слідує мудрій приказці: "Сім раз відмірь, один раз відріж".
Якщо робота спланована, то вона повинна бути організована, а робітники підготовлені для цілеспрямованої діяльності. Вони повинні мати чітку лінію поведінки і розуміти, що їх чекає попереду. Робітники тягнуться до детального усвідомлення своєї роботи, вони відкриваються для ділового контролю своїх виробничих операцій. Звідси, необхідність в контролі. Він включає: а) простий і зрозумілий план діяльності; б) ефективні і ненав'язливі засоби контролю; в) зворотний зв'язок, тобто надійну інформацію про прогрес в роботі; г) дії,що корегують.
Досить часто корекція забезпечується без будь-яких зусиль: підлеглому достатньо почути від керівника яку-небудь побуджуючу фразу або навіть слово: "Так тримати!" "Будь уважнішим!" "Добре!" І т. д. Все це впливає на емоційну сферу робітника. Реакція робітника тут миттєва. Значно складніше здійснювати корекцію, якщо потрібно звертатися до організаційних чинників. Скажемо, робітник виявив суть своєї діяльності, включився в роботу, але успіху не було. Проблема може полягати в тому, що роботи виявилося більше, ніж очікувалося. Тут вимагається відоме перегрупування зусиль, а може бути і відповідна допомога. Інколи виникає необхідність вступу змін в планування.
Як видно, всі чотири функції управління (планування, організація, мотивація і контроль) знаходяться в певному круговороті. Вони взаємно зв'язані і взаємообумовлені: жодної ланка з цього ланцюга не викинеш.
Ключові проблеми:
А) діяльність менеджера укладена в чотирьох основних функціях (планування, організація, мотивація, контроль). Будь-які інші види діяльності працюють на ці ключові функції, що відрізняють менеджера від інших осіб бізнесу;
Б) оскільки менеджер досягає мети організації за допомогою своїх підлеглих, то функція мотивації сьогодні є самою істотною;
В) мета організації може бути досягнута тільки за умови добре налагодженого зворотного зв'язку, тобто при здійсненні надійного контролю. Однак контроль - це не опіка. Ефективний контроль - це рада, допомога, сучасна підказка, заохочення, схвалення і т. д. Контроль не несе в собі відплати за недогляди;
Г) всі основні функції менеджменту цементуються діями менеджера по прийняттю рішення. Ефективні рішення,підкреслює американський теоретик менеджменту К. Кіллен - "застава існування комерційного підприємства". Вони є істотним елементом кожної з розглянутих вище чотирьох функцій управління.
3. Схема інформаційної системи.
В АСУ можна виділити дві основні підсистеми:
" Функціональну, що виконує функції, пов'язані з управлінням виробництва;
" Забезпечуючу, що виконує власні процеси (математичне і програмне забезпечення).
Схема АСУ уособлює кібернетичну систему.
Трьохрівнева система управління.
3. Управлінська

 
 

Цікаве

Загрузка...