WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Діяльність банку. - Курсова робота

Діяльність банку. - Курсова робота

впровадження програмного забезпечення по обслуговуванню випусків цінних паперів інших емітентів в Головному депозитарії та депозитаріях підрозділів банку;
- ведення реєстру емітентів цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення інформації про емітентів в структурних підрозділах банку ;
- ведення реєстрів та кодіфікація випусків цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення цієї інформації до депозитарію структурних підрозділів банку ;
- надання консультаційних послуг клієнтам депозитарію в сфері депозитарно-реєстраторської діяльності з державними цінними паперами та цінними паперами інших емітентів.
Економіст у своїй роботі керується Положенням " Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".
Положення встановлює вимоги до ведення реєстру власників іменних цінних паперів,порядок ведення цього реєстру, обов"язки реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб,обмеження доступу інформації,яка міститься у реєстрі.
ФУНКЦІЇ РЕЄСТРАТОРА
- складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліків власників іменних цінних паперів і номінальних утримувачів на певну дату ;
- ведення особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб ;
- облік зареєстрованих заставодержателів ;
- облік нарахованих та иплачених доходів за іменними цінними паперами ;
- облік іменних цінних паперів на рахунках емітента ,пов"язаних з проведенням корпоративних операцій та операцій по викупу та погашенню іменних цінних паперів ;
- ведення в хронологічному порядку журналу обліку записів у реєстрі по кожному виду іменних цінних паперів ;
- ведення журналу обліку запитів ;
- ведення журналу обліку виданих,погашених , втрачених та анульованих іменних цінних паперів , що випущені в паперовій формі ;
- облік та зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру .
Банк заключає з емітентом договір на надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів.
Після заключення договору заповнюються анкети зареєстрованої особи :
- для юридичних осіб;
- для фізичних осіб.
Реєстр власників іменних цінних паперів містить :
1. Інформацію про емітента :
- номер особового рахунку емітента ;
- повну назву,коди ЕДРПОУ ТА ЗКНГ та повну юридичну адресу емітента ;
- засновникІв емІтента : повна назва, коди ЕДРПОУ та ЗКНГ(основний вид діяльності) ,повну юридичну адресу - для засновників- юридичних осіб ; прізвище ,ім"я та по батькові , адресу ,дані про документ,що посвідчує особу - для фізичних осіб ;
- вид,кількість,номінальну вартість,належних засновників іменних цінних паперів цього емітента ;
- прізвище,ім"я, по батькові уповноважених осіб емітента ;
- розрахунковий рахунок ,назву та адресу банку , код МФО ;
- розмір статутного фонду емітента ;
- вид іменних цінних паперів ;
- кількість та номінальна вартість кожного випуску іменних цінних паперів .
2. Інформацію про Реєстратора .
3. Інформацію про власника цінних іменних паперів - фізичну особу ;
4. Інформацію про власника іменних цінних паперів - юридичну особу .
5. Інформацію про номінального утримувача.
Емітентам відкриваються такі рахунки :
- емісійний рахунок для зарахування по ньому об"явленої у встановленому порядку емісії ;
- рахунок на викуплені іменні цінні папери,на яких відображаються вид, кількість,номінальна вартість викуплених емітентом іменних цінних паперів з метою анулювання чи подальшого продажу .
Внесення змін до реєстру на підставі відповідних документів Реєстратор повинен здійснити протягом п"яти робочих днів.
Підставою для внесення у систему реєстрів записів про передачу прав власності на іменні цінні папери чи обтяження іменних цінних паперів зобов"язаннями, є передавальне доручення від зареєстрованої особи або уполвноваженої нею особи, а при відкритому розміщенні іменних цінних паперів - від торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних
паперів за дорученням, від іменні та за рахунок емітента.
Підставою для внесення інформації до системи реєстру про заставодержателя, є розпорядження застави .
Розпорядження застави повинно бути підписане заставодавцем або його уповноваженою особою.
По бажанню акціонера надається виписка з реєстру особового рахунку .
ВІДДІЛ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Статутом Дирекції ,іншими законодавчими актами України,нормативними актами НБУ . Взаємодія відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на правилах,встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07.06.94р.
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ
- Безумовне виконання законів України, Наказів Президента України,нормативних та інструктивних актів НБУ - № 1 від 07.06.94р., № 4 від 20.06.95р.
- Раціональна організація готівкового обороту.
- Своєчасна видача готівки підприємствам та іншим обслуговуючим організаціям на оплату праці,пенсії та інші цілі.
- Виконання встановленого порядку касової та емісійної роботи.
ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.
2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.
3. Прийняття та видача коштів ( в т.ч. валюти) валютною касою Дирекції.
4. Експертиза грошових білетів.
5. Перерахунок готівки.
6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.
7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.
8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.
9. Недопущення недостач,надлишків та прорахунків в касі.
10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ .
11. Організація чіткого касовогообслуговування підприємств,організацій ,громадян - клієнтів.
ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБІГУ
Принципи та порядок документообігу встановлюються згідно інструкції № 1 від 07.06.94р.
При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки документів єдиної форми, а саме :
- об"ява на внесення готівки;
- приходний касовий ордер;
- чек на отримання готівкових коштів ;
- приходний ордер ;
- видатковий касовий ордер.
Всі касові документи повині заповнюватися клієнтами без помарок та виправлень. Контроль за оформленням касових документів,які надходять від клієнтів, покладено на оператора-бухгалтера по розрахунково-касовим операціям ,обслуговуючих їх,контролера-робітника обліково-операційного відділу,а потім касира.
По внутрішньобанківських операціях також використовуються бланки єдиної форми : приходні та видаткові касові ордери.Правильність заповнення , наявність помилок,виправлень та помарок перевіряє контролер,після того як документ був заповнений бухгалтером, а потім підписується касиром в підтвердження закінчення операції.
Для оформлення видачі авансів касирам і зведення операційного дня відділом використовуються слідуючі документи :
- книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей),

 
 

Цікаве

Загрузка...