WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економіка України в 2002 році: підсумкові та прогнозні макропоказники - Реферат

Економіка України в 2002 році: підсумкові та прогнозні макропоказники - Реферат

Економіка України в 2002 році:
підсумкові та прогнозні макропоказники
Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9-10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60-80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, орієнтоване на експорт, якого в Україні сьогодні, на жаль, не відбувається.
Реальний приріст виробництва у промисловості склав 7%. Загальний показник капіталовкладень становив лише 6,2%.
В цілому, 2002 р. розпочинався не зовсім благополучно через складну зовнішньоекономічну кон'юнктуру (українська економіка дуже чутлива до її змін, оскільки на експорт припадає до 56% ВВП), практично вичерпану цінову конкурентоспроможність (наслідок девальвації 1997-1998 рр.) і недостатні темпи модернізації економіки, які спричинили уповільнення динаміки інвестицій в основний капітал і нарощування обсягів ВВП. Відповідно показники І кварталу, зокрема експорту та імпорту, були відносно низькими (табл. 2).
У другому півріччі зовнішньоекономічна ситуація почала виправлятися. Завдяки відновленню експорту металів та підвищенню зовнішнього попиту на зерно вдалося вийти на високі, навіть не очікувані показники: за попередніми підрахунками Мінекономіки, приріст експорту складе 8%, а імпорту - 5,5%. Крім того, українські експортери отримали конкурентні переваги на світових ринках з огляду на девальвацію гривні в умовах дефляції в Україні при суттєвому зростанні цін в країнах - основних торгових партнерах. Відбулася певна диверсифікація ринків збуту, збільшилася частка в структурі українського експорту ринків США, ЄС та деяких країн Азії, а питома вага країн СНД (у тому числі Росії) протягом року зменшувалась.
Щодо структури українського імпорту, протягом 10 місяців минулого року частка чорної металургії скоротилася до 40%. На погляд Л. Мусіної, зменшення питомої ваги цієї сировинної галузі є позитивним явищем, тоді як зменшення частки експорту продукції машинобудівної галузі до 9,7% і збільшення - мінеральних продуктів не викликає захоплення.
За підсумками 11 місяців темпи зростання експорту товарів перевищували темпи зростання імпорту, сальдо торгівлі товарами склало 1039,8 млн дол. США. Це, а також суттєве збільшення надходжень в 2002 р. у валюті від трансфертів сприяло тому, що пропозиція валюти перевищувала попит на неї. Протягом 2002 р. НБУ на Міжбанківському валютному ринку (МБВР) викупив 1,73 млрд дол. США і рівень міжнародних валютних резервів НБУ перевищив 4 млрд дол. США. За оцінками Мінекономіки, міжнародні валютні резерви НБУ на кінець 2002 р. дорівнювали 10,3 тижня імпорту проти 7,9 тижня у 2001 р. Водночас номінальна девальвація гривні на 0,6% (реальна девальвація - 1,2%) забезпечила збільшення цінової конкурентоспроможності українських товарів на ринках інших країн.
Таблиця 1
Динаміка макроекономічних індикаторів, зміна до попереднього року, %
Показник 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
ВВП -22,9 - 12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 4,1
Продукція промисловості -27,3 -12,0 -5,1 -0,3 -1,0 4,0 13,2 14,2 7,0
Сільськогосподарське виробництво -16,5 -3,6 -9,5 -1,9 -9,8 -6,9 9,8 10,2 2,7*
Інвестиції в основний капітал -22,5 -28,5 -22,0 -8,8 6,1 0,4 14,4 20,8 6,2**
Баланс зведеного бюджету (% до ВВП) -8,9 -6,6 -4,9 -6,6 -2,2 -1,5 0,6 -0,6 2,0*
Реальні грошові доходи населення -14,0 1,8 -17,1 6,3 -1,6 -8,0 9,9 9,0 21,9*
Індекс інфляції
(до грудня) 401,0 181,7 39,7 10,1 20,0 19,2 25,8 6,1 -0,6
* 11 місяців 2002 р. до 11 місяців 2001 р.; ** 9 місяців 2002 р. до 9 місяців 2001 р.
Таблиця 2
Динаміка макроекономічної ситуації у 2002 р.
Показник 3 місяці 6 місяців 11 місяців 2002 р. (очікув.)
ВВП, реальний приріст (%) 3,8 4,3 4,1 4,1 факт
Індекс споживчих цін, грудень до грудня 2001 р. (%) 98,9 98,2 98,1 99,4
Індекс цін виробників, грудень до грудня 2001 р. (%) 99,5 104,4 105,7 105,7 факт
Промисловість, реальний приріст (%) 3,1 5,8 6,3 7,0 факт
Сільське господарство, реальний приріст (%) 11,1 7,7 2,7 3,8
Прибуток, млрд грн.
(1 - без банків) 6,81 16,61 27,2* 40,4
Інвестиції в основний капітал
(у фактичних цінах, млрд грн.) 9,6 12,1 19,8** 37,3
Середньомісячна зарплата, реальний приріст (%) 19,2 18,4 18,4 18,6
Експорт, приріст
(платіжний баланс), % 1,5 2,4 6,9** 8,0
Імпорт, приріст
(платіжний баланс), % -2,1 0,9 4,7** 5,5
* Січень-жовтень; ** січень-вересень.
Зростання заробітної плати протягом усього року становило понад 18%, тобто приріст реальних доходів громадян у 5-6 разів перевищував приріст ВВП. Таким чином, дещо змінився вплив чинників зростання і уряд докладав зусиль для підвищення реальних доходів населення та внутрішнього попиту, щоб компенсувати втрати в зв'язку з погіршенням зовнішньоекономічної кон'юнктури.
У 2002 р. було двічі підвищено розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня до 140 грн. і з 1 липня до 165 грн; на 20% збільшився розмір пенсій. Реальна заробітна плата за період з січня по листопад 2002 р. зросла на 18,4%, а реальні доходи громадян - на 21,9%. Це суттєво вплинуло на темпи зростання внутрішнього ринку. Пропозиція товарів на ньому, яка збільшувалась досить високими темпами, та сприятливі умови, що склалися протягом 2002 р. у сільському господарстві, зумовили зниження цін на продовольчі товари (-2,3%), що й стало основною причиною дефляції - певною мірою не очікуваної. Це було зумовлено, з одного боку, адміністративним впливом на місцеві органи влади щодо контролю динаміки цін, з іншого - високим врожаєм, завдяки чому ціни на сільськогосподарську продукцію знизилися приблизно на 10%. Неабияке значення мало й те, що практично не підвищувалися тарифи на електроенергію, газ та житлово-комунальні послуги - для населення вони залишаються низькими, а для виробництва - високими. Таким чином, рівень перехресного ціноутворення у 2002 р. підвищився, протягом року індекс споживчих цін становив 99,4%.
Заступник держсекретаря Мінекономіки визначила цінову ситуацію 2002 р. як принципово нову для економіки України. Протягом усього періоду незалежності дефляція спостерігалась лише в окремі літні місяці, а в 2002 р. дефляційними були шість місяців. Але необхідно зазначити, що йдеться про дефляцію лише у групі продовольчих товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...