WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Споживання та заощадження - Реферат

Споживання та заощадження - Реферат

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Курсова робота
з курсу "Макроекономіка" на тему:
"СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ"
Студентки ІІ курсу, групи М-22
Спеціальності "Менеджер організації"
Олійнич Уляни Іванівни
Керівник: Левандовська Оксана
Володимирівна
м.Коломия - 2001
Зміст
План..................................................................................................3
І. Вступ................................................................................................4
ІІ. Споживання та заощадження...................................................6
2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.....9
2.2.Заощадження та їх витрачання..........................................11
2.3.Функції споживання.............................................................13
2.4.Гранична схильність до споживання................................16
2.5.Гранична схильність до заощадження..............................18
2.6.Детермінанти споживання...................................................19
2.7.Сукупне споживання і заощадження.................................22
ІІІ. Висновки.....................................................................................23
Список використаної літератури.........................................25
План
І. Вступ.
ІІ. Споживання та заощадження.
2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.
2.2.Заощадження та їх витрачання.
2.3.Функції споживання.
2.4.Гранична схильність до споживання.
2.5.Гранична схильність до заощадження.
2.6.Детермінанти споживання.
2.7.Сукупне споживання і заощадження.
ІІІ. Висновки.
І. Вступ
Споживання та заощадження відіграють визначальну роль в економіці будь-якої країни. Держави в яких інвестують значний відсоток своїх доходів і споживають відповідно менший, досягають високих темпів зростання національної економіки й продуктивності праці. І навпаки, ті країни, що споживають вищий відсоток своїх доходів та інвестують менший, розвиваються повільніше.
Споживання - це найпростіший компонент валового внутрішнього продукту, що становить 66% сукупних видатків протягом останнього десятиріччя. Які ж основні компоненти споживання? Серед його найважливіших статей - житло, транспортні засоби, продовольство та медичні послуги.
Таблиця №1
Споживання США у 1990 році
Група споживання Вартість групи
(млн. дол.) Питома вага (%)
Товари тривалого споживання 480 13
Транспортні засоби 213
Предмети побуту 177
Інше 90
Товари поточного споживання 1194 33
Їжа 625
Одяг 213
Енергія 94
Інше 262
Послуги 1983 54
Житло 570
Охорона здоров'я 483
Особисті послуги 159
Освіта 51
Інше 720
Разом особисті споживчі видатки 3675 100
Структура видатків бюджету.
Як структура видатків на споживання різниться для різних домогосподарств у США? Немає двох сімей, які витрачали б використовуваний доход однаково. Проте статистика показує, що існує передбачувана закономірність, за якою люди розподіляють свої видатки між їжею, одягом та іншими важливими статтями споживання. Було досліджено бюджети тисяч сімей, щоб з'ясувати структуру видатків людей за різних доходів, і спеціалісти дійшли згоди щодо загальних кількісних схем поведінки.
Бідні сім'ї в основному витрачають свої доходи на товари першої необхідності - їжу та житло. Зі зростанням доходу видатки на деякі статті харчування зростають. Люди споживають більше їжі вищої якості. Вони переходять від дешевих концентратів та напівфабрикатів до дорогих: м'яса, фруктів та овочів. Про те існує межа для тих додаткових грошей, що їх люди витрачають на харчування, коли доходи зростають. Отже, частка сукупних видатків на харчування зменшується, коли доход зростає.
Видатки на одяг, відпочинок та транспортні засоби зростають швидше, ніж доход після вирахування податків. Видатки на предмети розкоші, за означенням, зростають більшою мірою ніж доход.
І нарешті, дослідження показують, що коли доход збільшується, дуже швидко зростають заощадження сімей. Заощадження - це найбільший предмет розкоші для всіх.
ІІ. Споживання і заощадження.
Більшість людей прагнуть підтримувати одинаків рівень споживання упродовж усього свого життя. Доходи ж зменшуються з виходом на пенсію, тому споживачі, як правило, заощаджують у молодшому віці, щоб забезпечити більш-менш пристойний обсяг споживання у старшому. Завдяки заощадженям раціональні споживачі нагромаджують майно, або багатство що дає змогу вирівнювати споживання протягом життя. Заощаджуючи, особа резервує свій поточний дохід для споживання у майбутньому. Якщо особа отримала у спадщину значний обсяг майна можливості її споживання розширюються. Більше багатство веде до більшого споживання, що називають ефектом майна, або ефектом багатства. Збільшення багатства переміщує функцію споживання в гору.
Зменшення багатств домогосподарств скорочує обсяг видатків на споживання. Наприклад, фактична втрата вкладниками заощаджень у банківській системі внаслідок їх знецінення у роки гіперінфляції в Україні помітно знизила рівень споживання значної кількості домогосподарств. Однак здебільшого величина багатства домогосподарств змінюється з року в рік повільно і тому звичайно не викликає значних переміщень функцій споживання і заощадження.
У сучасному суспільстві й інші чинники, які заохочують домогосподарства споживати менше або більше за кожного можливого рівня використовуваного доходу. На обсяг споживання впливають сподівання, можливість переміщення майбутнього доходу для поточного споживання, оподаткування, процентні ставки тощо.
Сподівання споживачів пов'язані з майбутніми цінами, грошовими доходами та наявністю товарів, можуть суттєво вплинути на поточні видатки й заощадження. Наприклад, очікування зростання цін та нестача товарів ведуть до збільшення поточних видатків на споживання і до зменшення заощадження.
Припустимо, що існує зв'язок між доходом, споживанням і заощадженням. Наскільки він тісний?
Насправді цей взаємозв'язок досить простий. Заощадження - це частина доходу, що не споживається. Отже, заощадження дорівнюють доходу мінус споживання. Взаємозв'язок доходу, споживання та заощаджень у 1990 році в США подано у таблиці № 2. В останньому рядку таблиці подано важливий показник - норму особистих заощаджень. Вона визначається як відношення особистих заощаджень до використаного доходу.
Економічні дослідження показують, що доход є основним визначником споживання і заощадження. Багаті

 
 

Цікаве

Загрузка...