WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки - Курсова робота

Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки - Курсова робота

фінансових ресурсів, що створюються в державі,обсяг доходів та видатків бюджету тощо. Індивідуальні показники - це величина витрат бюджету держави на 1 жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим тощо. Фінансові показники можуть виявити дійовість фінансового механізму.
Важливі елементи фінансового механізму - фінансові нормативи, ліміти та резерви. Нормативи характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних витрат фінансових ресурсів. Ліміти являють собою певні обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця, або громадянина. Резерви мають нейтралізувати дію непередбачуваних факторів, що можуть виникнути у майбутньому [2].
Фінансовий механізм діє ефективно, якщо діють усі його складові. Приводячи їх у дію, держава може спрямовувати економічний і соціальний розвиток на своїй території відповідно до потреб її громадян. Цієї мети досягають через створення і використання фондів фінансових ресурсів.
2.3 Основні фінансові показники
Як уже згадувалося вище, фінансові показники можуть виявити дійовість фінансового механізму. Спробуємо нижче розглянути основні фінансові показники України.
ВВП України за 1997 рік становив 92484 млн грн., що було на 3,2 % менше, ніж за попередній рік. Якщо зважити, що падіння ВВП у 1994 р. становило 23,0 % до попереднього року, у 1995 р. - 12,0 %, у 1996 р. - 10,0 %; то ситуація виглядає не такою вже безнадійною.
Обсяг промислової продукції становив у 1997 році 73481 млн грн., сільського господарства - 29182 млн грн. Валові інвестиції за цей же період складали 18604 млн грн.. Частка валових інвестицій у ВВП становила 20,1 %.
На початок 1998 року в Україні проживало 50, 5 млн осіб. Середньомісячна номінальна зарплата становила 159,9 грн., рівень безробіття - 2, 27 % (на кінець 1997 р.).
Експорт товарів та послуг становиви у 1997 р. 20355 млн $; імпорт - 21891 млн $.
Доходи бюджетів України в 1998 році вперше за останні 5 років впали нижче 28 % ВВП. Видатки зведеного бюджету порівняно з 1997 роком скоротилися з 37,1 до 29, 4 % ВВП, а в реальному виразі на 26 %. Передбачається, що у 1999 році грошових надходжень не вистачить для фінансування видатків на заробітну платню, томубюджетний дефіцит збільшиться на 5,5 % ВВП [5].
Відбувається постіне руйнування фінансової системи шляхом завищення бюджетних доходів. Так, у 1998 р. доходи у %% до ВВП затверджені Верховною Радою становили 29,4 % ; а фактичні - 27,4%.
Руйнування фінансової системи відбуається ще і тому, що місцеві органи влади не несуть відповідальності за ефективне витрачання коштів, що регіони не зацікавлені у збільшенні доходів.
Головними завданнями монетарної політики у 1999 році, за кастратофічно низьких валютних резервів, будуть підтримка стабільного курсу гривні та стримування інфляції. Реалізувати ці завдання можна лише за збалансованого бюджету та підтримки урядової політики з боку міжнародних кредиторів. Невиконання згаданих умов призведе до покриття дефіциту бюджету за рахунок емісії, втрати валютних резервів та неконтрольованої девальвації гривні.
У 1998 році НБУ проводив виважену монетарну політику, втримуючи сталий темп збільшення пропозиції грошей у реальному вимірі: реальна монетарна база за рік зросла на 2 %, а реальні широкі гроші - приблизно на 5 %. Однак завеликий бюджетний дефіцит за відсутності реальних джерел його покриття, вимагав кредитування уряду від Національного банку. Тому чисті внутрішні активи НБУ розширювалися вищими темпами, порівняно з іншими грошовими агрегатами: у реальному вимірі ці активи протягом року зросли на 80%.
Особливо прис5кіпливо у 1999 році Національний банк контролюватиме платоспроможність банківської системи, яка восени 1998 року погіршилася через валютну кризу.
Наведені загальні показники свідчать про кризовий стан фінансового механізму України і про необхідність оздоровлення її економіки.
Висновки
Фінансовий механізм відіграє велику роль: від ефективності його функціонування залежить економічна незалежність держави. Саме тому держава намагається контролювати всі процеси, пов'язані із функціонуванням фінансового механізму.
Сучасний фінансовий механізм України вимагає низки серйозних заходів, спрямованих на його оздоровлення. тільки в такому випадку Україна має перспективи як самостійна і незалежна держава у світовій співдружності держав.
Список використаних літературних джерел:
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.
2. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
3. Гелбронер Р., Лестер Т. Економіка для всіх. - Львів: Просвіта, 1995. - 271 с.
4. Дерев'янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм в системі стратегічного управління // Фінанси України. - 1998. - № 7. - С.28-34.
5. Квартальний щорічник. - 1999. - № 1. - 92 с.
6. Колдра В. Основні завдання фінансової діяльності і вимоги до управління фінансами підприємства в умовах ринку // Соціально-економічні дослідження в перехідний до період: Щорічник наукових праць. Вип. ІІ. - Львів: Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.397 - 404.
7. Крупка М.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С.72 -78.
8. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 1995. - 328 с.
9. Мельник А.Ф., Мовчан Л.М., Полякова Т.Є, Попович Т.М. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного та соціального розвитку: Навч. посібник / За ред. проф. А.Ф.Мельник. - К.: ІСДО, 1995. - 256 с.
10. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й. Регіональна економіка / За ред. проф. І.Р.Михасюка. - Львів: Українські технології, 1998. 240 с.
11. Мортиков В. Грошово-кредитна сфера і зайнятість // економіка України. - 1998. - № 7. - 88-91.
12. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 496 с.
13. Симоненко Л.І. Інвестиційний процес в Україні в умовах перехідної економіки // Фінінси України. - 1998. - № 5. - С.112 - 115.
14. Словарь иностанных слов. - 18-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1989. - С.316.

 
 

Цікаве

Загрузка...