WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання - Реферат

Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання - Реферат

рівні сім'ї(кількість членів сім'ї, наявність дітей, національність, освітній рівень, вік сім'ї тощо);
3) фактори, які впливають на рівні особи (стать, освіта, інтелектуальні здібності, вольові якості тощо).
У логічному ланцюжку процесу реального споживання всі чинники, які обмежують споживання суспільних благ (дохід), внутрішньо-індивідуальні характеристики сім'ї, які визначають та формують її тип і реальне споживання, зливаються, формуючи поняття реальних потреб [31, 26].
Реальні потреби - це сукупність суспільних благ, які в даний момент часу є необхідними для певної сім'ї. Сім'я формує і визначає самі потреби для конкретного моменту часу, фактори обмеження (дохід) визначають альтернативний вибір. Умови, які впливають на процес реального споживання суспільних благ, визначають величину, кількість і якість реальних потреб або їх недоцільність [5, 17]. Отже, умови життєдіяльності будь-якої сім'ї вимагають функціонування її як біологічного виду, тобто визначають потребу сім'ї в продуктах харчування (у певному визначено-необхідному наборі поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів), обмеження формує альтернативу щодо різних наборів продуктів харчування (можливість споживання одних продуктів харчування і неможливість придбання інших, кількість продуктів у певному наборі тощо), внутрішньо-індивідуальні характеристики сім'ї визначають, які продукти вживати (обмеження чинить віросповідання), якої якості тощо. Обмеження у вигляді сімейного доходу є однією з таких індивідуальних характеристик. Отже, сім'я визначає реальні потреби, а обмеження і умови в комплексі становлять усе інше: реальність їх задоволення, кількість, якість, а також доцільність [3].
Визначаючи реальні потреби, сім'я тим самим формує майбутні умови своєї життєдіяльності і сам тип, чи віднесення до певного пласту. Однак через певні причини часто реальні потреби можуть бути нереалізованими, зокрема в період занепаду суспільства, його становлення і криз [14].
Реальні потреби розглядаються як певна одиниця або одне ціле, а їх структура є диференційованою і визначається самою сім'єю. Величина грошових витрат і структура суспільних благ, які моментно споживаються (продукти харчування), споживання яких триває короткий проміжок часу (миючі засоби) і тривалий (меблі) - є різними для кожної окремої сім'ї. Тому реальні потреби, сформовані для окремої сім'ї, різняться величиною і структурою, що вказує на необхідність проведення градації реальних потреб для кожного з типів сімей [5].
Сформовані реальні потреби різного роду чи функціонального призначення мають різну почерговість задоволення [12, 49]. Певну ієрархічну градацію потреб запропонував Маслоу [30, 3, 75]. На його думку, найвищими є фізіологічні потреби, задоволення яких є першочерговим і необхідним (продукти харчування), однак існує також черговість задово-лення реальних потреб одного роду: необхідність різних благ формує вибір більш необхідного для окремої сім'ї (пральної машини чи телевізора) блага, що виражається через більш швидке задоволення відповідної потреби [7].
Таким чином, сформовані реальні потреби створюють процес мотивації [7, 24], відносно якої сім'я зосереджує свої зусилля на задоволенні певних потреб, що, у свою чергу, впливає на формування певної споживацької поведінки. Певний утворений тип споживацької поведінки характеризується відповідним підходом до формування потреб і споживання за визначеними ознаками [6]:
1) реальні потреби задовольняються всередині типу однаково: у певній кількості і певній почерговості;
2) реальні потреби задовольняються комплексно: певним визначеним набором, який визначається самою сім'єю відповідно до критерію доцільності;
3) задоволення реальних потреб для сімей одного типу споживацької поведінки визначається критерієм раціональності, прийнятним лише для цього типу сімей.
Відповідно до всіх цих критеріїв формуються певні типи споживацької поведінки, які відрізняються один від одного. Дослідження і вивчення різних типів споживацької поведінки є надзвичайно актуальним і використовується при вирішенні соціально-економічних завдань, зокрема визначення потреб і на їх основі споживання.
Певний тип споживацької поведінки визначає реальне споживання: здійснення нової покупки у зв'язку з реальними потребами, або задоволення їх шляхом використання вже існуючих благ (це можливо лише для благ довготривалого використання).
Оскільки сформовані реальні потреби визначають певний тип споживацької поведінки, котра впливає на реальне споживання, то даний послідовно-логічний процес (відмічено пункти-ром - рис.1.3.) можна розглядати і в зворотному напрямі: через реально спожиті блага можна визначити певний тип споживацької поведінки, який, у свою чергу, використовуючи процес мотивації, визначає реальні потреби кожного з типів сімей. Мова йде лише про ті сім'ї, у яких є незадоволений попит на конкретно визначені блага. Задоволення потреби у визначеному благові визначає перехід сім'ї з одного типу в інший. Схема процесу реального споживання і формування потреб індивідуального споживача представлена на рис.1.
Простий на перший погляд процес виникнення і формування реальних потреб насправді є внутрішньо складним і залежить від багатьох факторів. Для досконалого вивчення процесу формування реальних потреб і здійснення на цій основі реального споживання недостатньо розглядати сім'ю як певну суспільну одиницю. Необхідно дослідити структуру і взаємодію всіх її членів, адже процес прийняття рішення про реальне споживання, як і процес формування реальних потреб, базується на спільності інтересів і переконань всіх її членів ([6],[24]). Це яскраво простежується при визначенні почерговості придбання нових благ .
мотивація
Рис.1 Послідовно-логічна схема процесу споживання і формування потреб
індивідуальних споживачів
Для більш чіткого уявлення логічного процесу прийняття рішення про потребу чи споживання необхідно дослідити саму сім'ю. Ми аналізуємо два типи сімей:
1) сім'я диктаторського типу, котра характеризується наявністю в ній вольової особистості, яка з допомогою сили, досвіду, поваги, зароблених коштів самостійно приймає рішення будь-якого характеру, в тому числі про потреби і споживання;
2) сім'я демократичного типу, у якій процес прийняття рішення про потреби і споживання базується з урахуванням думки всіх її членів і реально втілюється через обговорення і прийняття єдиного рішення.
Сім'ї другого типу можна поділити на такі, де в обговоренні і прийнятті рішення беруть участь лише повнолітні члени сім'ї (сюди належать також і молоді за віком сім'ї), і де прийняття рішення є колективним, з урахуванням думки неповнолітніх дітей.
Втручання суспільства чи держави в управління процесом формування певних потреб у сім'ях першого типу передбачає вплив лише на одного члена сім'ї, у сім'ях другого типу - на всіх.
Під час дослідження й аналізу особистого споживання ми постійно переконуємось, що цей

 
 

Цікаве

Загрузка...