WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Механізм грошово-кредитної діяльності - Реферат

Механізм грошово-кредитної діяльності - Реферат

ТЕМА: "МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
План.
1. Механізм функціонування грошового ринку.
2. Банківська система та грошовий мультиплікатор.
3. Грошово-кредитне регулювання економіки.
1. Гроші - це загальновизнаний засіб платежу за товари та послуги. В умовах сучасного ринку грошовий обіг складається з готівкових та безготівкових грошей.
Готівкові гроші - це паперові гроші (банкноти) і монети. Монети чеканяться, як правило, казначейством і вводяться в обіг Нацбанком. Банкноти початково випускались всіма банками як векселі. Згодом вони набіли сили національних грошей. Їх емісію здійснює тільки Нацбанк.
Безготівкові гроші - це записи на банківських рахунках і внески в комерційних банках. Вони називаються банківськими грошима. В розвинутих країнах світу переважна частка всіх грошей припадає на банківські гроші. До них відносять банківські депозити (поточні або термінові рахунки), чеки і кредитні картки.
Суть грошей виявляється в їх функціях. Визначимо чотири основні функції: міра вартості, засіб обміну, засіб нагромадження, засіб платежу.
Міра вартості: грошова одиниця використовується як масштаб для виміру відносних вартостей різноманітних благ та послуг.
Засіб обміну: гроші використовуються як засіб, який опосередковує купівлю-продаж товарів та послуг.
Засіб нагромадження: гроші є засобом нагромадження багатства, вони зручні в заощадженні, але тільки в тому випадку, якщо їхня купівельна спроможність не падає.
Засіб платежу: як засіб платежу гроші є завершальним етапом в процесі обміну.
Вся сукупність готівкових і безготівкових грошей складає грошову масу.
Одна із особливостей грошей - це їх ліквідність. Ліквідність будь якого майна безпосередньо пов'язана з його втратами при обміні на будь-яке інше майно або послуги. Тобто ліквідність - це здатність будь-яких активів виступати як засіб оплати угод або без втрат перетворюватись в цей засіб. Абсолютно ліквідним є майно, втрати якого при перетворенні на інше майно становлять нуль. Готівкові гроші є абсолютно ліквідними, тому що на них можна швидко і без втрат придбати будь-який інший актив.
З метою визначення та вимірювання грошей користуються такими поняттями, як гроші для угод і гроші в широкому розумінні.
Гроші для угод охоплюють монети, паперові гроші, а також поточні рахунки (поточні рахунки здатні виконувати всі функції грошей).
Гроші в широкому розумінні або "майже гроші" включають строкові та інші депозити, які можуть перетворитися в готівкові гроші (депозити, які приносять більш високі відсотки в порівнянні з відсотками, що сплачуються за поточні рахунки, проте з термінових рахунків не можна зняти гроші раніше терміну, визначеного умовами внесків, що знижує їх ліквідність).
Отже, гроші - це не тільки готівка в обігу і депозити в банках, це також і різноманітні активи, які мають менший рівень ліквідності. Тобто грошам притаманна не тільки казначейська, а й кредитна властивість.
З визначенням грошей можна визначити і їх ринки:
Грошовий ринок - це ринок, на якому економічні суб'єкти купують необхідні їм ліквідні засоби, виписуючи на себе або пускаючи в обіг короткострокові зобов'язання, тобто банкноти.
Кредитний ринок - ринок позичкового капіталу - це ринок, який забезпечує рух фінансових засобів від тих, хто заощаджує, до тих, хто інвестує. Ринок позичкового капіталу відрізняється тим, що зобов'язання, які знаходяться в обігу є довгостроковими.
Ці два ринки перетинаються і утворюють грошово-кредитний ринок.
Пропозиція і попит на грошовому ринку.
Пропозиція грошей є реальною грошовою масою і визначається за формулою:
Прг=ГМ/Ц.
Грошова пропозиція складається із грошових і безготівкових грошей. Всі вони в залежності від рівня їх ліквідності об'єднуються зростаючим підсумком в окремі грошові агрегати. (таб. 1):
Таб. 1. Структура грошової маси в Україні.
Грошові агрегати Склад грошового агрегату Грошова маса в 1996 році
млн. грн. в % до загальної суми
М0 готівкові гроші поза банками 4040 43,1
М1 М0+кошти на розрахункових та поточних рахунках 6315 67,4
М2 М1+строкові депозити 9023 96,4
М3 М2+кошти клієнтів за трастовими операціями банків 9394 100
Широка грошова маса (ГМ) - це агрегат М3.
Грошовий попит - це попит на реальну грошову масу (Пог=ГМ/Ц). Він включає попит на гроші для угод (випливає з їхньої функції як засіб обігу, знаходиться в прямі залежності від номінального ВВП; чим більша загальна грошова вартість товарів та послуг, що знаходяться в обігу, тим більше потрібно грошей для угод) і попит на гроші як активи.
На рис. 1 графічно зображено співвідношення між попитом на гроші для угод (По.гу.) і ставкою відсотка. Оскільки попит на гроші для угод не залежить від ставки відсотка, він має вигляд вертикальної прямої.
Звідси, попит на гроші для угод (ГМ/Ц) дорівнює:
По.гу.= ВВПр/Ш. (3)
Отже, бачимо, що попит на гроші залежить від двох факторів: реального обсягу виробництва - з його зростанням зростає і попит на гроші; швидкості обертання грошей - чим вища швидкість обертання грошей, тим менша їх кількість, що необхідна для обслуговування угод.
Реальний ВВП лежить в основі номінального ВВП:
Ц*ВВПр=ВВПн, (4)
Тоді,
ГМ=ВВПн/Ш (5)
Формули 3 і 5 найбільш чітко показують взаємозвязок грошової маси, що вимірюється як запас грошей в даний момент, і ВВП як потоку грошей, що обертаються протягом року. Звідси - важливість такої категорії, як швидкість обертання грошей, які обслуговують угоди (М1):
Ш=ВВПр/По.гу.=ВВПн/ГМ (6)
Попит на гроші як активи (По.га.) випливає з їхньої функції як засобу заощадження. В цьому випадку гроші розглядаються як засіб збереження вартості. Володіння грошима в цій якості перетворює їх на активи.
Але вартість можна зберігати не тільки у формі грошей, а й у формі фінансових активів (наприклад, облігації). Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки. (5 с.199).
Відсоткова ставка визначає попит на гроші як активи. Чим вища ВС, тим більша альтернативна вартість грошей, тобто тим більше доходу втрачають власники грошей від їх зберігання. Тому за зростання ВС зростає попит на фінансові ативи і падає попит на гроші як бездоходний актив.
Попит на гроші для угод і попит на гроші як активи визначає загальний попит на гроші:
По.г= По.гу.+ По.га. (7)
Для визначення рівноваги на грошовому ринку треба визначити рівноважну ціну грошей - ставку відсотка.
ВС=(відсотковий доход / ціна облігації)*100%. (8)
де - відсотковий доход - фіксована величина.
2. Фінансові послуги на грошово-кредитному ринку забезпечуються фінансовими посередниками. Фінансові посередники - це такі інституції, як банки, страхові компанії, ощадні та кредитні асоціації, які приймають кошти (депозити) від однієї групи і позичають їх (кредити) іншим групам.
Серед фінансових посередників найбільшу групу становлять комерційні банки, якітримають більшість депозитів країни. Ощадні та кредитні асоціації складають другу групу. Третьою важливою групою є страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди.
Комерційні банки виконують дві функції: прийом внесків і надання кредитів, що дає їм змогу створювати гроші. Відзначимо, що балансовий звіт дає найбільш повне уявлення про діяльність комерційного банку. Звіт включає активи (те, чим банк володіє) і пасиви (те, що банк заборгував). Різниця між активами і пасивами називається власним капіталом.
Здатність комерційних банків надавати кредити залежить від величини депозитних грошей та пропорцій їх розподілу. Їх величина формується за рахунок власного

 
 

Цікаве

Загрузка...