WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Курсова робота

Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Курсова робота

служить і іншимоб'єктам державного регулювання економіки. Створюючи додаткові стимули і можливості в різний час всім інвесторам або їх окремим групам по галузях і територіях, регулюючі органи впливають на економічний цикл і структуру.
Регулювання зайнятості - це підтримка нормального з точки зору ринкової економіки співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Співвідношення це повинно задовольняти потреба економіки в кваліфікованих і дисциплінованих працівниках, заробітна плата яких служить для них достатньою мотивацією до труда. Однак співвідношення між попитом і пропозицією не повинне вести до надмірного зростання заробітної плати, яке може негативно відбитися на національній конкурентоздатності. Небажано і різке зниження зайнятості, воно веде до збільшення армії безробітних, зниженню споживчого попиту, податкових надходжень, зростанню витрат на допомоги і, саме головне, небезпечно соціальними наслідками.
Постійним об'єктом уваги державних регулюючих органів є грошовий обіг. Основна спрямованість регулювання грошового обігу - боротьба з інфляцією, що представляє серйозну небезпеку для економіки. Регулювання грошового обігу опосредованно впливає і на інші об'єкти - умови накопичення, ціни, соціальні відносини.
Стан платіжного балансу є об'єктивним показником економічного здоров'я країни. У всіх країнах з ринковим господарством держава постійно здійснює оперативне і стратегічне регулювання платіжного балансу шляхом впливу на експорт і імпорт, рушення капіталу, підвищення і пониження курсів національних валют, торгово-договірної політики і участі в міжнародній економічній інтеграції.
Ще один з головних об'єктів регулювання - ціни. Динаміка і структура цін відображає стан економіки. У той же час самі ціни сильно впливають на структуру господарства, умови капіталовкладень, стійкість національної валюти, соціальну атмосферу.
Державні регулюючі інстанції прагнуть впливати і на інші об'єкти державного регулювання економіки, наприклад, зацікавити приватні фірми в розвитку наукових досліджень і впровадженні їх результатів, в експорті товарів, капіталів і накопичених знань і досвіду. Вивчаються і удосконалюються закони по дотриманню правил конкуренції, соціальному захисту, охороні навколишнього середовища.
Об'єкти державного регулювання економіки розрізнюються в залежності від рівня задач, що вирішуються ними. Це наступні ієрархічні рівні: рівень фірми; регіону; галузі; сектори економіки (промисловість, сільське господарство, послуги); господар-ства загалом (господарський цикл; грошовий обіг; НДДКР; ціни); глобальний (соціа-льні відносини, екологія); наднациональный (економіко-політичні відносини із зару-біжними країнами, інтеграційні процеси).
Генеральною метою державного регулювання економіки є економічна і соціальна стабільність і зміцнення існуючого ладу всередині країни і за рубежем, адаптація до його умов, що змінюються.
Від цієї генеральної мети розповсюджується дерево так званих опосредующих конкретних цілей, без здійснення яких генеральна мета не може бути досягнута. Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами державного регулювання економіки. Мета - вирівнювання економічного циклу - направлена на об'єкт, тобто на економічний цикл; поліпшення навколишнього середовища - на навколишнє середовище і т.п.
Очевидно, що цілі, по-перше, неоднакові по значенню і масштабам і, по-друге знаходяться в тісному взаємозв'язку. Частіше за все одна мета не може бути поставлена і досягнута незалежно від інших. Наприклад, неможливо представити стимулювання НДДКР без створення сприятливих умов накопичення капіталу, без вирівнювання кон'юнктури, вдосконалення галузевої структури економіки, стабіль-ного грошового обігу.
Перераховані цілі частково перекривають один одну, одна може виявитися тимчасово більш важливою і підпорядкувати собі інші в залежності від реальної господарської і соціальної ситуації, рівня усвідомлення цієї ситуації суб'єктами державного регулювання економіки і від встановленої урядовими органами на даний відрізок часу системи пріоритетів цілей. Будь-хто з вищеназваних цілей може служити, сприяти або перешкоджати досягненню іншої мети. Конкретні цілі всередині дерева цілей можуть бути первинними, повторними, третинними і т.д. Наприклад, в умовах кризи первинною метою стає вихід з кризи у вузькому конкретному значенні - пожвавлення кон'юнктури. Всі інші цілі підкоряються їй.
Пряме державне господарське регулювання здійснюється коштами бюджетної політики. Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел прибутків їх фінансового покриття. Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни, штату тощо. По завершенні фінансового року повноважні представники виконавчої влади звітують про свою діяльність по мобілізації прибутків і здійсненню витрат у відповідність з прийнятими в попе-редньому році законом про бюджет.
Державний бюджет завжди являє собою компроміс, що відображає співвідношення сил основних груп носіїв різних соціально-економічних інтересів. Витрати державного бюджету виконують функції політичного, соціального і господарського регулювання.
Перше місце в бюджетних витратах займають соціальні статті: спеціальні допомоги, освіта, охорона здоров'я і інш. У цьому виявляється головна мета бюджет-ної політики, як і всієї державної економічної політики взагалі - стабілізація, зміц-нення і пристосування існуючого соціально-економічного ладу до умов, що міняю-ться. Ці витрати покликані пом'якшити диференціацію соціальних груп, неминуче властиву ринковому характеру.
У витратах на господарські потреби звичайно виділяються бюджетні субсидії сільському господарству. Жодна держава не може бути зацікавлена в розоренні селянства, фермерство. І хоч в своїй зовнішньоекономічній політиці уряду іноді тимчасово жертвують інтересами вітчизняних виробників аграрних товарів, допуска-ючи іноземну сільськогосподарську продукцію на внутрішній ринок у відповідь на поступки торгових партнерів, як правило уряду підтримують своє середнє і велике фермерство.
Витрати на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики, а також адмистративно-управлінські витрати впливають на попит на споживчі товари і послуги.
Кон'юнктурним цілям бюджетного регулювання служать витрати по внутрішньому державному боргу (наприклад, дострокове погашення частини боргу), розміри витрат на кредити і субсидії приватним і державним підприємствам, сільському господар-ству, на створення і вдосконалення об'єктів інфраструктури, на закупівлю озброєнь і військове будівництво.
Розміри цих витрат істотно впливають на масштаби попиту і величину інвестицій. У періоди криз і депресій витрати державного бюджету на господарські цілі, як правило, ростуть, а під час перегріву кон'юнктури - скорочуються.
Витрати на кредитування експорту, страхування експортних кредитів і капіталу, що вивозиться, що фінансуються з

 
 

Цікаве

Загрузка...