WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Курсова робота

Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Курсова робота

Міністерство Освіти України
Кіровоградський Державний Технічний Університет
Економічний факультет
Кафедра : ?? Фінансів та планування??
Наукова робота
на тему :
??Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.??
Виконав:
Студент III-го курсу
Групи ФК-97-2
Москаленко Василь
Миколайович
Кіровоград,КДТУ-2000
Зміст
Вступ.
Розділ 1. Особливості макроекономічної си-туації в Україні у 1998 - 2000 рр.
1.1 Теорія + Практика = Парадокс розвитку ?
1.2.Макроекономічна основа та економічне зростання
Розділ 2. Процеси в єкономіці України
2.1.Бюджет країни
2.2.Податкова система
2.3.Інвестиційна політика
Розділ 3. Пропозиції
Висновок
Список літератури
Вступ.
??Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну теорію, схожі на глухих, які намагаються оцінити звучання оркестру??.
П.Самуельсон
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою безпосередньо. Кожний з нас, незалежно від підготовки, повсякденно стикається з економічними явищами. Всі ми трудимося - створюємо цінності або підвищуємо свою кваліфікацію, отримуємо прибутки, звертаємося до ринку, стежимо за цінами, є споживачами. Економіка вивчає "homo economics" - економічну людину, його дії і інтереси. І також як в медицині, де для постановки діагнозу треба добре знати функціонування здорового організму, необхідно передусім розібратися в законах функціонування здорової економіки.
Економіка покликана визначати, як максимально ефективно використати обмежені ресурси - природні запаси, капітали, трудові резерви. Детально всім іншим галузям знань, економіка включає набір аксіом і доказів, придатних для аналізу в будь-яких конкретних умовах. І в цьому вузькому значенні вона не може бути національною, також як не може існувати американської фізики або німецької математики. Ціни товарів всюди визначаються співвідношенням попиту і пропозиції, із зростанням прибутку відбувається зменшення споживаної його частини і зростання що нагромаджується.
Але у економіки є принципова відмінність від точних і природних наук: вона має справу не з окремою людиною на незаселеному острові, але з членом суспільства, схильного до впливу традицій, національного менталітету і політичних інститутів. Інструментарій економіста має тому національну специфіку.
ХХ повік був в історії економічної думки етапом макроекономіки. Велика система - це не тільки безліч малих підсистем - фірм і галузей, але вже і нова якість. Її діями управляють інші механізми. Макросистема не може бути описана категоріями мікросистеми (ціною, прибутком, конкуренцією і інш.). Тут необхідні нові макро-показники, нові методики і інструменти.
Макроекономічний аналіз стає основою державної політики, розробки програм, виборчої (??крапкових??) методів впливу. Але макроекономічні знання аж ніяк не є далекими від підприємництва. Адже такі формули, як зворотна залежність між інфляцією і безробіттям в масштабі суспільства, або між банківським процентом і темпами зростання валового продукту, між зростанням інфляції і пониженням обмінного курсу вітчизняної валюти необхідно знати, хоч би для того, щоб передбачувати зміни кон'юнктури і вірогідні контрдії уряду, напрям державного регу-лювання економіки.
Об'єкти державного регулювання економіки - це сфери, галузі, регіони, а також ситуації, явища і умови соціально-економічного життя країни, де виникли або можуть виникнути трудносщі, проблеми, що не вирішуються автоматично або що вирішуться у віддаленому майбутньому, в той час як зняття цих проблем настійно необхідно для нормального функціонування економіки і підтримки соціальної стабільності.
Основні об'єкти державного регулювання економіки - це:
" економічний цикл;
" секторальная, галузева і регіональна структура господарства;
" умови накопичення капіталу;
" зайнятість;
" грошовий обіг;
" платіжний баланс;
" ціни
" НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що мають на меті розробку і реалізацію наукових ідей);
" умови конкуренції;
" соціальні відносини, включаючи відносини між роботодавцями і працю-ючими по найму, а також соціальне забезпечення;
" підготовка і перепідготовка кадрів;
" навколишнє середовище;
" зовнішньоекономічні зв'язки.
Очевидно, об'єкти, що перераховуються можуть носити абсолютно різний характер, вони охоплюють макроекономічні процеси - господарський цикл, накопичення капіталу в масштабах країни, окремі галузі, територіальні комплекси і навіть відносини між суб'єктами - умови конкуренції, відносин між профспілками і об'єднаннями підприємців, між державними регулюючими органами.
Розглянемо найважливіші з них.
Суть державної антициклічної політики, або регулювання господарської кон'юнктури, полягає в тому, щоб під час криз і депресій стимулювати попит на товари і послуги, капіталовкладення і зайнятість. Для цього приватному капіталу надаються додаткові фінансові пільги, збільшуються державні витрати і інвестиції. У умовах тривалого і бурхливого підйому в економіці країни можуть виникнути небезпечні явища - розсмоктування товарних запасів, зростання імпорту і погіршення платіжного балансу, перевищення попиту на робочу силу над пропозицією і звідси необгрунтоване зростання заробітної плати і цін. У такій ситуації, задача державного регулювання економіки - притормозить зростання попиту, капіталовкладень і виробництва, щоб по можливості скоротити перевиробництво товарів і перенакоп-ління капіталів і, таким чином, зменшити глибину і тривалість можливого спаду виробництва, інвестицій і зайнятості в майбутньому.
Державне регулювання економіки в області галузевої і територіальної структури також здійснюється за допомогою фінансових стимулів і державних капіталовкладень, які забезпечують привілейовані умови окремим галузям і регіонам. У одних випадках підтримка виявляється галузям і територіальним одиницям, що знаходяться в стані затяжної кризи; в інших - заохочується розвиток нових галузей і видів виробництв - носіїв науково-технічного прогресу, покликаних привести до прогресивних структурних змін всередині галузей, між галузями і у всьому народному господарстві загалом, до підвищення його ефективності і конкурентоздатності. У той же час можуть вживатися заходів по притормозитися надмірної концентрації виробництва.
Найважливішим об'єктом державного регулювання економіки є накопичення капіталу. Виробництво, привласнення і капіталізація прибутку завжди служать головною метою господарської діяльності в ринковій економіці, тому державна економічна політика заохочення накопичення насамперед відповідає економічним інтересам суб'єктам господарства. Одночасно державне регулювання накопичення опосредованно

 
 

Цікаве