WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Модель економічної рівноваги - Реферат

Модель економічної рівноваги - Реферат

інвестиції в товарні запаси.
Залежність рівноважного ВВП від співвідношення між заощадженнями (З) і запланованими інвестиціями (ВІз) можна показати за допомогою таблиці 2, яка спирається на умови таблиці 1.
Таблиця 2. Визначення рівноважного ВВП на основі моделі "вилучення-інвестиції" (млрд. грн.)
Фактичний ВВП СВ З Фактичні інвестиції СуВ (СВ+ВІ) Тенденції виробництва і доходу
ВІз ВІн Усього
1 2 3 4 5 6 7 8
100 75 25 40 -15 25 115 Збільшення
120 90 30 40 -10 30 130 Збільшення
140 105 35 40 -5 35 145 Збільшення
100 120 40 40 0 40 160 Рівновага
180 135 45 40 +5 45 175 Зменшення
200 150 50 40 +10 50 190 Зменшення
Із таблиці 2 видно, що в тих випадках, коли заощадження менші ніж заплановані інвестиції (три перші рядки), виникає незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси, які вирівнюють заощадження і фактичні інвестиції (колонка 6), тобто З=ВІз - ВІн, а СуВ - ВІн= ВВП. У цих випадках має місце недовиробництво, тобто фактичний ВВП менший ніж рівноважний ВВП. Тому підприємства будуть зацікавлені збільшувати виробництво. В тих ситуаціях, коли заощадження більші від запланованих інвестицій (два останні рядки), виникає незаплановане збільшення інвестицій в товарні запаси, які вирівнюють заощадження і фактичні інвестиції (колонка 6), тобто З=ВІз+ВІн, а СуВ+ВІн=ВВП. За цих умов має місце перевиробництво.
Визначення рівноважного ВВП за допомогою моделі "вилучення-інєкції" можна відтворити графічно (рис. 2).
За більш високих рівнів ВВП заощадження, які є функцією ВВП, будуть перевищувати заплановані інвестиції, які є складовим елементом запланованих сукупних витрат. Так, коли ВВП=О2, заощадження більші від запланованих інвестицій (З2більше ВІз), але врівноважується із фактичними інвестиціями за рахунок незапланованого збільшення інвестицій в товарні запаси (З2=ВІз+ВІн). За більш низьких рівнів ВВП заощадження, як функція ВВП, будуть меншими, ніж заплановані інвестиції. Так, коли ВВП дорівнює О3, заощадження менші від запланованих інвестицій (З3 менше ВІз), але врівноважуються із фактичними інвестиціями за рахунок незапланованого зменшення інвестицій в товарні запаси (Зз=ВІз-ВІн).
Досі в моделі "вилучення-інєкції" єдиним мінливим елементом були заощадження, які змінювалися внаслідок зміни доходу. Заплановані інвестиції приймалися як незмінна величина. За цих умов співвідношення між заощадженнями і запланованими інвестиціями залежали лише від динаміки заощаджень. Але в дійсності зміна доходу і заощаджень спричинює зміну запланованих інвестицій.
По-перше, заплановані інвестиції можуть змінюватися зі зміною доходу. Це обумовлюється тим, що при зростанні доходу збільшуються прибутки підприємств, які збільшують їхні можливості до інвестування за рахунок власних джерел фінансування. Крім того, збільшення доходу є ознакою сприятливої економічної кон'юнктури, що теж може збільшити мотивацію підприємства до інвестування. За цих умов лінія запланованих інвестицій в графічній моделі "вилучення-інєкції" повинна мати вигляд позитивно похилої лінії.
По-друге, заплановані інвестиції можуть змінюватися внаслідок зміни відсоткової ставки на ринку позичкового капіталу. На цьому ринку заощадження є пропозицією позичкових грошей, заплановані інвестиції - попитом на них, а відсоткова ставка - їхньою ціною. Якщо пропозиція позичкових грошей (заощадження) змінюється, то змінюється їхня ціна, тобто відсоткова ставка. Це впливає на попит позичкових коштів і заплановані інвестиції. Отже, щоб представити більш реальну ситуацію у співвідношенні між заощадженнями і запланованими інвестиціями, слід поєднати графік ринку позичкового капіталу і модель "вилучення-інєкції"(рис 3 і 4).
На рис.3 функція заощаджень - це позитивно похила лінія, яка свідчить про пряму залежність заощаджень від відсоткової ставки, а функція запланованих інвестицій має вигляд від'ємної похилої лінії, яка свідчить про обернену залежність запланованих інвестицій від відсоткової ставки. Чим вища відсоткова ставка, тим більші заощадження і менші заплановані інвестиції і навпаки. Отже, відсоткова ставка змінює заощадження і заплановані інвестиції в протилежних напрямках.
Згідно з механізмом ринку позичкового капіталу відсоткова ставка змінюється доти, поки заощадження не врівноважуються із запланованими інвестиціями. Якщо ВС надто низька, інвестори пред'являють більш високий попит на позичкові гроші, ніж їхня пропозиція (заощадження). За такої ситуації ВС буде зростати. В іншому випадку, коли ВС надто висока, величина заощаджень перевищує заплановані інвестиції, тобто пропозиція позичкових грошей більша від попиту на них, що викликає зниження ВС. Рівноважна ВС знаходиться в точці перетину ліній заощаджень і запланованих інвестицій.
Тепер розглянемо як зміни на ринку позичкового капіталу впливають на співвідношення між заощадженнями і запланованими інвестиціями. Початково рівновага на рис. 3 і 4 знаходиться в точці Т1, якій відповідає рівноважний ВВП на рівні О1 (рис. 4). Тепер припустимо, що ВВП збільшився до О2. В моделі "вилучення-інєкції" це збільшить заощадження до З2 при запланованих інвестиціях на рівні ВІ1. На графіку ринку позичкового капіталу (рис.3) збільшення ВВП є невідсотковим, тобто зовнішнім фактором. Тому лінія заощаджень зміщується вправо в положення З2. Це викликає нерівновагу при даній ВС, яка супроводжується появою незапланованихінвестицій, тобто О2 визначає рівень нерівноважного ВВП.
Оскільки збільшення заощаджень означає збільшення пропозиції позичкових грошей, то внаслідок цього ВС знизиться до ВС2 (рис. 3) і викличе збільшення попиту на позичкові гроші з боку інвесторів, тобто збільшення запланованих інвестицій. В точці Т2 (рис. 3 і 4) заощадження і заплановані інвестиції знову врівноважуються, але при більш низькій ВС. Це усуває незаплановані інвестиції, а ВВП на рівні О2 стає рівноважним.
Отже, ВС вирівнює заощадження і заплановані інвестиції. Якщо заощадження збільшуються, ВС падає і викликає збільшення запланованих інвестицій до нового рівня заощаджень. Якщо заощадження зменшуються, ВС зростає і викликає скорочення незапланованих інвестицій до нового рівня заощаджень.
Розглянемо протилежну ситуацію, коли рівновага між заощадженнями і запланованими інвестиціями порушується з боку запланованих інвестицій. Із попередніх тем нам відомо, що при даній ВС інвестиції можуть змінюватися під впливом невідсоткових факторів, які зміщують криву інвестиційного попиту у відповідний бік. Одним із таких факторів є технологічні нововведення. Для того, щоб розглянути цю ситуацію звернемося до графіків (рис. 5 - 6).
Припустимо, що початково рівновага знаходиться в точці Т1, коли З1=ВІ1 (рис. 5-6). Якщо з'являється технологічне нововведення, то це викликає збільшення попиту на інвестиції, тобто запланованих інвестицій. В моделі "вилучення-інєкції" (рис. 6) лінія запланованих інвестицій зміщується вгору в положення ВІ2. Це викликає збільшення ВВП до О2 і заощаджень до З2. Отже, рівноважний ВВП збільшується до О2.
На ринку позичкового капіталу лінія запланованих інвестицій зміщується вправо в положення ВІ2, що викликає зростання ВС до ВС2. Оскільки заощадження знаходяться в прямій залежності від ВС, то їхня величина збільшується до З2 і в точці Т2 заплановані інвестиції врівноважуються із заощадженнями.
Висновки:
1) Якщо нерівновага на товарному ринку порушується змінами в величині заощаджень, то це обернено впливає на ВС, яка обернено змінює заплановані інвестиції до нового рівня заощаджень і відновлює рівновагу. Якщо нерівновага порушується змінами в величині незапланованих інвестицій, то це прямо впливає на ВС, яка прямо змінює заощадження до нового рівня запланованих інвестицій. Отже, ВС відіграє ключову роль: вона змінюється таким чином, щоб урівноважити заощадження і заплановані інвестиції.
2) Рівновага між заощадженнями і запланованими інвестиціями - це в першу чергу рівновага на ринку позичкового капіталу, завдяки якій забезпечується рівновага на товарному ринку. Отже, рівновага на ринку позичкового капіталу є необхідною умовою досягнення рівноваги на товарному ринку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. "Мікроекономіка і макроекономіка". К.: "Основи". 1998.
2. Комісарук М.П. "Макроекономіка: курс лекцій". Коломия - 1999.
3. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. "Макроекономіка перехідного періоду". К.: "Техніка". 1999.
5. Савченко А. та ін. "Макроекономіка". К.: "Либідь". 1999 с. 124-136.

 
 

Цікаве