WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Номінальний та реальний ВВП - Реферат

Номінальний та реальний ВВП - Реферат

послуг, що входять до складу ВВП, називається дефлятором ВВП:
Дефлятор ВВП = Номінальний ВВП / Реальний ВВП = р1q1 / р0q1
Оскільки на цей індекс впливають структурні зрушення, які компенсують підвищення цін на окремі товари, вважається що дефлятор ВВП недооцінює зростання загального рівня цін.
Безперечно, що індекс споживчих цін та дефлятор ВВП дають різну характеристику зміни рівня цін. Це пояснюється тим, що між цими двома індексами існують три суттєвівідмінності:
- дефлятор ВВП відображає зміну цін на всі вироблені товари та надані послуги, а індекс споживчих цін - тільки на ті товари, що входять до складу споживчого кошика;
- дефлятор ВВП не відображає зміну цін на імпортні товари, оскільки імпорт не входить до складу ВВП. Але до споживчого кошика входять імпортні товари, тому в індексі споживчих цін знаходить відображення зміна цін і на імпортні товари;
- дефлятор ВВП є поточно зваженим (індекс Пааше), а індекс споживчих цін є базисно зваженим (індекс Ласпейреса).
Проте на практиці відмінність між цими двома індексами незначна, і вони обидва досить добре відображають тенденцію та швидкість зміни цін. В залежності від мети дослідження завжди можна підібрати той індекс, який найбільшою мірою відповідає поставленому завданню.
Індекс Фішера, як середнє геометричне значення індексів Ласпейреса і Пааше, усуває їхню обмеженість:
Іфр = (Ілр * Іпр) = (( p1q0 / p0q0) * ( р1q1 / р0q1))
2. Національне багатство - це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію. Масштаби, структура і якісний рівень національного багатства визначають економічну могутність країни, потенціал її наступного соціально-економічного розвитку.
Уявлення про структуру національного багатства дає схема, зображення на рисунку.
Структура національного багатства
Про рівень економічного розвитку країни та її можливості в нарощуванні економічної могутності свідчить структура національного багатства. Найбільше значення має економічний потенціал країни, який представлений основним і оборотним виробничим капіталом, кадрами працівників, вчених і спеціалістів.
Приклади:
1. У 1997 році номінальний обсяг ВВП становив 486,2 млрд. грн., а індекс цін дорівнював 121,7, тобто був на 21,7% вищим порівняно з базовим 1995 роком.
У 1990 році номінальний обсяг ВВП становив 273,2 млрд. грн., а індекс цін - 85,7, тобто був на 14,3% нижчим порівняно із базовим 1995 роком.
Реальний обсяг ВВП з урахуванням індексу цін дорівнюватиме:
Для 1997 року - 399,5 млрд, грн. ((486,2 / 121,7)*100, а для 1990 року - 318,8 млрд. грн. ((273,2 / 85,7)*100)
2. У році, що аналізується, номінальний ВВП складав 180 млн грн., реальний ВВП - 144 млн. грн. Враховуючи наведені дані, обчислимо дефлятор ВВП, який складає 125% ((180/144)*100). Звідси приріст номінального ВВП за рахунок цін складе:
Ц = 125 - 100 =25%, або Ц = ((180-144 / 144)*100 = 25%.
Примітка:
Показник чистого економічного добробуту (ЧЕД), виведений в 1972 році професорами В.Нордгаузом та Д.Тобіном з Єльського університету.
Даний показник відображає те, що показник ВВП не є досконалим мірилом економічного доброботу, так як показник ВВП має значні недоліки:
По-перше, від величини ВВП варто було б відняти вартісну оцінку так званих негативних факторів (забруднення повітря і води і т.п.), які повязані з його виробництвом, і, зрозуміло, завищують рівень нашого матеріального добробуту. Скажімо, виробник забруднює річку, держава витрачає кошти на її очищння, що збільшує показник ВВП, проте вартість забруднення не враховується.
По-друге, до ВВП не внесена вартість неринкових операцій (робота домогосподарки, робота тесляра, який займається ремотом власного будинку, безоплатна праця добровольців). Всі ці види діяльності є доцільними з точки зору економіки, проте, у відповідності із загальноприйнятою методологією, не враховуються при розрахунку ВВП.
По-третє, у ВВП не відображається вартісна оцінка дозвілля і не відображається повною мірою покращання (або ж погіршення) якості товарів, а це, безумовно, є одним з мірил економічного добробуту.
Отже, щоб отримати показник чистого економічного добробуту необхідно із офіційного обсягу ВВП:
відрахувати вартість впливу на економіку негативних факторів;
додати вартісну оцінку неринкових операцій;
додати обсяг продукції, створений тіньовим сектором економіки;
додати вартісну оцінку дозвілля та покращення якості товарів.
ЧЕД головним чином нагадує про те, що показник ВВП не є досконалим, проте показник ВВП є найкращим макроекономічним показником, який ми маємо на сьогодні і яким користується весь світ.
Пам'ятка:
" Розрахунок ВНП за витратами: GNP = C + Ig + G + NE
де GNP - валовий національний продукт, С - споживчі витрати, Ig - валові приватні інвестиції,G - державні витрати,NE - чистий експорт
" Чистий експорт: NE = E - Z
де NE - чистий експорт,E - експорт, Z - імпорт
Чистий експорт може бути від'ємною величиною
" Обчислення ВНП за доходами: GNP = W + R + i + p + A + Tн
де W - заробітна плата, R - рента, і - процент, р - прибуток, А - амортизація, Тн - непрямі податки
" Валовий внутрішній продукт (ВВП): GIP = GNP - NE
де GIP - валовий внутрішній продукт, GNP - валовий національний продукт, NE - чистий експорт
" Чистий національний продукт: NNP = GNP - A
де NNP - чистий національний продукт, GNP - валовий національний продукт, A - амортизація
" Національний доход: NJ = NNP - Tн
де NJ - національний доход, NNP - чистий національний продукт, Tн - непрямі податки
NJ= W + R + i + p
де NJ - національний доход, W - заробітна плата, R - рента, i - процент, p - прибуток
" Особистий доход : 3
PJ = NJ - - - +
" Доход кінцевого використання : DJ = PJ - Tінд
DJ - доход кінцевого використання,PJ - особистий доход, Tінд - індивідуальні податки
ЛІТЕРАТУРА:
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. "Мікроекономіка і макроекономіка". К.: "Основи". 1998 с. 237-240.
2. Комісарук М.П. "Макроекономіка: курс лекцій". Коломия - 1999 с. 41-46.
3. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. "Макроекономіка перехідного періоду". К.: "Техніка". 1999.
5. Савченко А. та ін. "Макроекономіка". К.: "Либідь". 1999 с. 50-53.

 
 

Цікаве

Загрузка...