WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Монополія і конкуренція - Лекція

Монополія і конкуренція - Лекція

Міністерство освіти та науки України
Коломийський індустріально-педагогічний технікум
Предмет _______________Основи економічної теорії_____________________
Тема _______________Монополії і конкуренції_______________________
____________________________________________________________________
Вид заняття _________________________________________________________
Мета: Розкрити причини виникнення і суть монополій, з'ясувати особливості монополізації господарства за сучасних умов і методи боротьби проти негативних рис цього явища за допомогою антитрестівського законодавства._______________________________
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. - Тернопіль - 1993р. с. 175 - 191
2. Мочерний С. В. Основи економічних знань. - Київ - 1995р. - с. 142 - 157
П Л А Н З А Н Я Т Т Я
І. Організація групи.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Сприйняття на осмислення нових знань.
Викладач Попадюк Людмила Василівна
Тема: Монополії і конкуренція.
План.
1. Суть і основні види монополій.
2. Причини виникнення монополій.
3. Форми монополій.
4. Типи монополій.
5. Конкуренція, види конкуренції.
6. Види цін в умовах планування монополії.
1. Суть і основні види монополій.
Ринок і ринкова економіка мають багато як позитивних так і негативних рис. Однією з негативних рис є те, що ринок породжує монополії та монополістичні тенденції в економічній системі.
Історія монополії сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у старогрецького філософа Аристотеля. Він відносить її до "мистецтва наживати майно", зазначаючи, що "вигідно в розумінні наживання майна, якщо хтось зуміє захопити будь-яку монополію".
Англійський філософ Томас Гобс описує монополії, створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, "метою яких є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу як вдома, так і за кордоном".
Монополістичні тенденції проявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів, але стають катівними лише в ХІХ ст.
Монополія - це окремі підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне становище на ринку, впливають на процес цінотворення, і отримують більш високі (монопольні) прибутки.
Головною ознакою монополій є посідання монопольного становища. Воно є бажаним для кожного підприємства і підприємця, тому що:
1. Дозволяє уникнути їм цілого ряду проблем і небезпеки пов'язаних із конкуренцією.
2. Зайняти привілейовану позицію на ринку.
3. Можуть впливати на інших учасників ринку, нав'язувати їм свої умови.
Є три види монополій:
1. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.
Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку.
2. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів двома шляхами:
" Надання окремим фірмам виключного права на заняття певного роду діяльності.
Наприклад: на початку ХVІІ ст. голландській та англійській компаніям державою було надано право (виняткове) на торгівлю з Індією.
" Це об'єднання державних підприємств і підпорядкування їх міністерствам. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб'єкт і між ними відсутня конкуренція.
По суті, - це монополізована економіка, яка була в СРСР.
3. Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку, завдяки:
" успішному розвитку підприємства;
" базується на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів.
2. Причини виникнення монополій.
Причини виникнення монополій пов'язані передусім із змінами в технологічному способі виробництва. Передумовою цих змін була промислова революція кін. ХVІІІ - поч. ХІХ ст., технічні винаходи, поява нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед, у легкій промисловості.
1. Через процес концентрації виробництва, коли підприємства, замість ведення між собою виснажливої конкурентної боротьби, укладають між собою угоду, тобто об'єднують і капітал.
2. На основі централізації виробництва і капіталу.
Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання кількох підприємств в одне і загальним управлінням. (щоб вижити в такій боротьбі, отримати більше прибутків).
Централізація капіталу - це збільшення розмірів капіталу, внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів.
Наприклад: утворення акціонерних компаній.
3. Внаслідок дій держави (спеціальних або навмисних її кроків).
4. Поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальмо продуктивних сил.
Це означає, що в кінці ХІХ ст. під впливом наукових винаходів ( нові види двигунів і т. д. ) потрібно було будувати такі заводи, які неспроможний був побудувати жоден капіталіст. Крім того, у цей час починається спорудження залізниць, інших великих об'єктів. Нагромадити необхідні кошти окремий капіталіст міг хіба через десятки років. Виникає необхідність у новій формі власності, яка б змогла швидко розв'язати ці проблеми. Нею стала акціонерна капіталістична власність, що виникла в результаті злиття, об'єднання декількох капіталістів.
5. Кризові явища в економіці.
3. Форми монополій.
Ціни на товари, що їх виготовляють природні монополісти регулює держава.
Такими типовими товарами є електрична енергія, послуги зв'язку і пошти та ін.
Структура монопольного прибутку визначається так:
Рпр = Р1+Р2+Р3, де
Р1 - середній прибуток, який отримують підприємства за умов вільного переливу капіталу у результаті дії міжнародної конкуренції.
Р2 - звичайний прибуток (в результаті нововведень).
Р3 - монопольний надприбуток (в результаті використання монополістичного становища).
4. Типи монополій.
Монополії проникають в усі сфери суспільного відтворення: безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. Першою монополізувалася сфера обігу. На цій основі виникли найпростіші форми монополістичних об'єднань - картелі та синдикати.
Картель - це об'єднання підприємств однієї галузі виробництва, які зберігають за собою і виробничу і комерційну (діяльність)самостійність, а домовлюються про ринки збуту і ціну.
Синдикат - це невелике за обсягом об'єднання однієї галузі, де учасникизберігають виробничу, але втрачають самостійну діяльність.
Трест - це об'єднання підприємств однієї галузі або декількох галузей, при якому часники втрачають і виробничу, і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, управління і фінанси. Учасникам видаються акції на вкладений капітал.
Концерн - багатогалузеве об'єднання 10, а то і 100 підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, де все повністю об'єднано, а головна фірма здійснює контроль за всіма ними (над іншими учасниками об'єднання).
Конгломерат - це монополістичне об'єднання,

 
 

Цікаве