WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Національний ринок та його агрегати(пошукова робота) - Реферат

Національний ринок та його агрегати(пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Національний ринок та його агрегати
План
1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі.
2. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу.
3. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS.
4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD-AS. Ефект Храповика.
1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі.
Національний ринок - це сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за посередництвом яких здійснюється реалізація товарів та послуг, обіг капіталу, купівлі-продажу робочої сили.
Структура національного ринку
Основними складовими національного ринку є ринок товарів та платних послуг, ринок грошей та цінних паперів, ринок робочої сили.
Ринок товарів та платних послуг являє собою систему економічних відносин між продавцями і покупцями з приводу руху товарів та послуг.
Грошовий ринок - це ринок короткострокових кредитних операцій, на якому попит на гроші та їх пропозиція визначають рівень процентної ставки.
Ринок робочої сили являє собою систему економічних відносин між його суб'єктами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту та пропозиції.
В основі макроекономічного аналізу лежить найпростіша модель кругообігу продуктів та доходів. В елементарній своїй формі ця модель містить зв'язок двох суб'єктів - домашніх господарств та підприємств.
Це замкнена система, для якої характерна рівність величини загального обсягу виробництва в грошовому вимірі та величини грошових доходів домогосподарств ( Y=C )
НП=НД
Модель кругообігу продуктів та ресурсів з урахуванням фінансових ринків базується на спрощеній моделі. Для данної моделі характерна слідуюча залежність між національним продуктом та доходом:
НП = С + І = C + S = НД
Роль державного сектора в кругообігу доходів та продуктів проявляється в моделі кругообігу ускладненій впливом держави.
Введення державного сектора у кругообіг доходів і продуктів не порушує рівності національного доходу та національного продукту, але ускладнює її:
НП=C+I+G=C+S+NT=НД ,
де G - державні витрати на товари та послуги, NT - чисті податки.
Модель кругообігу для відкритої економіки
Для відкритої економіки характерна слідуюча залежність національного продукту та доходу:
НП = C + I + G + E = C + S + NT + m = НД
Е - експорт, m - імпорт.
2. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу.
Сукупний попит (AD) - це реальний обсяг національного виробництва, який суб'єкти економічної системи готові придбати при будь-якому рівні цін.
Структура сукупного попиту
Споживчий попит (С) - платоспроможний попит домогосподарств на споживчі товари.
Інвестиційний попит (І) - попит підприємців на засоби виробництва для відновлення зношенного капіталу і збільшення реального.
Попит держави (G) на товари та послуги для виробництва суспільних благ і державних інвестицій.
Попит закордону (NE) на блага певної країни, який залежить від співвідношення цін на вітчизняні та зарубіжні товари, та обмінного курсу національної валюти, тобто, від реальних умов обміну.
AD = C + I + G + NE
Сукупний попит визначається кривою AD, що показує обернено пропорційну залежність між рівнем цін та обсягом національного виробництва.
Нахил кривої AD визначається залежністю
де - рівень цін, - обсяг національного виробництва,
- грошова маса,
- швидкість обігу грошової одиниці.
Фактори впливу на сукупний попит
I. Цінові:
" Ефект процентної ставки;
" Ефект багатства або касових залишків;
" Ефект імпортних закупок.
II. Нецінові:
" Зміни в споживчих витратах:
a) добробут населення;
b) очікування споживача;
c) заборгованість споживача;
d) податки.
" Зміни в інвестиційних витратах:
a) процентні ставки;
b) очікувані прибутки від інвестицій;
c) податки з підприємств;
d) технології;
e) надлишкові потужності.
" Зміни в державних витратах на товари та послуги;
" Зміни у витратах на чистий експорт:
a) національний дохід закордоном;
b) валютні курси;
c) політичні рішення.
3. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS.
Сукупна пропозиція (AS) - реальний обсяг національного виробництва при кожному можливому рівні цін.
Сукупна пропозиція виражається кривою AS, що показує прямопропорційну залежність між обсягом національного виробництва та рівнем цін.
В короткостроковому періоді крива AS поділяється на три відрізки:
1. Кейнсіанський або горизонтальний;
2. Проміжний;
3. Класичний або вертикальний.
В довгостроковому періоді крива AS має вигляд вертикальної прямої, що визначає потенційний рівень випуску продукції.
Фактори впливу на сукупну пропозицію
I. Цінові:
" зміна процентної ставки;
" зміна рівня цін.
II. Нецінові:
" зміна цін на ресурси:
a) наявність власних ресурсів,
b) ціни на імпортні ресурси,
c) співідношення на ринку національних та імпортних ресурсів;
" зміни в продуктивності праці;
" зміни правових норм:
a) податки з підприємств та субсидії,
b) державне регулювання;
" рівень технології виробництва;
" зміни умов бізнесу;
" зміни в структурі ринку.
4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD-AS. Ефект Храповика.
Рівновага визначається
I) в короткостроковому періоді;
II) в довгостроковому періоді;
III) в коротко- та довгостроковому періодах.
I. В короткостроковому періоді
II. В довгостроковому періоді рівновага встановлюється в точці перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції довгострокового періоду.
III. В коротко- та довгостроковому періодах рівновага встановлюється в точці перетину трьох кривих:
Ефект Храповика пояснює ассиметрію в графіку сукупної пропозиції - коли сукупний попит зростає, горизонтальний відрізок відхиляться вгору легко і швидко, але коли сукупний попит зменшується - відрізок повертається до початкового положення повільно й не повністю, або не рухається вниз взагалі.
Різкі зміни сукупного попиту і пропозиції - шоки - призводять до відхилення обсягів виробництва і зайнятості від потенційного рівня. Шоки попиту можуть виникати при різкій зміні пропозиції грошей або швидкості їх обігу, різких коливань інвестиційного попиту. Шоки пропозиції можуть бути пов'язані з різкими скачками цін на ресурси, стихією,що призводить до втрати ресурсів економіки і зменшенню потенціалу, змінамив законодавстві.

 
 

Цікаве

Загрузка...