WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка, її суть та ознаки(пошукова робота) - Реферат

Національна економіка, її суть та ознаки(пошукова робота) - Реферат

загальних національних потреб.
NX - чистий експорт.
NX=Ехр-Іпор.
ВНП за доходами
ВНПд=W+R+P+i+A
W - заробітна плата;
R - рентні доходи;
P - прибутки підприємств;
і - процентні доходи;
A - сума амортизації.
При розрахунку ВНП для достовірного обчислення потрібно уникати подвійного рахунку.
Подвійний рахунок - це врахування у вартості виробленого продукту витрат попередніх періодів за технологічним ланцюжком.
Додана вартість на кожній стадії-це фактично вклад праці і капіталу цієї стадії, якщо цей капітал створений на даному підприємстві. Якщо ж матеріальні витрати прийшли з іншої галузі, то вони враховуютьс як проміжний продукт. На практиці додану вартість обчислюють як різницю між ринковою ціною продукції фірми і вартістю сировини і матеріалів, куплених у інших фірм і використаних на даному підприємстві.
Валовий Внутрішній Продукт(ВВП) - це сума доданої вартості всіх вироблених товарів і послуг резидентами - громадянами, які проживають на території даної країни, за виключенням іноземців, які живуть у країні менше року. З резидентами пов'язано обчислення різниці факторних доходів (РФД).
ВВП = ВНП + РФД
Отже ВВП - це сума продукту, виробленого національними резидентами незалежно від місця розташування.
Чистий національний продукт (ЧНП)
ЧНП = ВНП - А
Національнийдоход, та його розподіл.
НД на макрорівні це сума (V+m) новоствореної вартості по всіх галузях економіки.
НД=ВНП-А - НП,
НД=ЧНП-НП
НП - це непрямі податки.
Якщо розглянути НД з позиції ВНП, то НД = W+R+P+i
Категоріями розподілу НД є:
1. особистий дохід,
2. післяподатковий дохід(дохід у розпорядженні).
Особистий доход:
ОД = НД - ВСС - ППК - НПр + Т;
ВСС - виплати на соціальне страхування;
ППК - податок на прибуток корпорацій;
НПр - нерозділений прибуток;
Т - трансфертні платежі.
Доход кінцевого використання(доход у розпорядженні);
а) ДІ = ОД - ТІНД;
ТІНД - податки на особистий доход (індивідуальні).
б) ДІ = С + S;
С - споживчі видатки;
S - заощадження.
При характеристиці споживання визначають подоходну функцію споживання, яка показує, з яких джерел надходять кошти для формування доходу громадянина.
Подоходна функція споживання:
Y = f( UL + UK + UW - T );
Y - доход;
UL - доход від праці;
UK - доход від капіталу;
UW - доход від власності;
Т - податки.
Підводячи підсумок, можна дати схематичне співвідношення між розглянутими основними категоріями.
Співвідношення основних показників національної економіки
NX Чисті надходження з закордону Амортизація
+
G Непрямі податки
%,та рентні доходи
+
Ід ВВП Прибутки
ЧНП Національний доход
( НД ) Доход самостійно зайнятих
+
С Виплати найманим працівникам
Структура витрат в ВНП Визначення ВВП Визначення ЧНП
ВНП - Амортизація Визначення НД
НД = ЧНП - непрямі податки Частки факторів виробництва в НД
?
Роль цін в обчислюванні макроекономічних показників.
Номінальний ВНП:
NВНП= Qt Pt;
Qt - Фізичний обсяг випуску продукції по галузях національної економіки в поточному періоді;
Pt - ціни поточного періоду.
Реальний ВНП:
RВНП = Qt P0;
P0 - ціни базового періоду.
Дефлятор ВНП:
;
Темп зміни реального ВНП:
;
RВНПt - реальний ВНП поточного періоду;
RВНПt - реальний ВНП базового періоду.
Розрив ВНП:
Розрив ;
ВНПпот - потенціальний ВНП;
ВНПфакт - фактичний ВНП.
Індекс споживчих цін:
;
СКt - споживчий кошик поточного періоду;
СКо - споживчий кошик базового періоду.
Темп інфляції:
а) ;
б) ;
Індексний аналіз в макроекономічних дослідженнях.
Базовий індекс:
;
Qjt, Qj0 - обсяги випуску продукту j в періоді t, 0;
Pjt, Pj0 - ціни одиниці продукту в періоди t, 0.
Ланцюговий індекс:
Qj t-1 - обсяг випуску в попередньому періоді;
Pj t-1 - ціни одиниці продукту в попередньому періоді.
Індекси цін:
а) базовий індекс цін Пааше:
;
б) ланцюговий індекс цін Пааше:
;
в) базовий індекс цін Ласпейреса:
;
г) ланцюговий індекс цін Ласпейреса:
;
індекси фізичного обсягу:
а) базовий індекс фізичного обсягу Пааше:
б) ланцюговий індекс фізичного обсягу Пааше:
;
в) базовий індекс фізичного обсягу Ласпейреса:
;
г) ланцюговий індекс фізичного обсягу Ласпейреса:
;
Індекси оптових цін:
загальний індекс оптових цін:
;
OBt - обсяг виробництва в поточних цінах;
ОВ0 - обсяг виробництва в базових цінах.
д) Процентні ставки.
Процентна ставка - це відносна ціна (що виражається в долях одиниці або в процентах по відношенню до об'єму грошового капіталу, що позичається) наявного кредиту:
де і - процентна ставка (в відсотках),
РМК - величина приросту (абсолютної ціни кредиту),
МК - сума грошового капіталу, що береться в борг.
Процентна ставка в макроекономіці є базою для порівняння багатьох господарський альтернатив, коли стоїть задача найбільш вигідного розміщення ресурсів в системі кругообігу.
В макроекономіці розрізняють номінальні (або фактичні) і реальні (фактичні, що скоректовані на рівень інфляції) процентні ставки. Ось зв'язок між ними:
де r - реальна процентна ставка (в %),
і - номінальна процентна ставка (в %),
linf - рівень інфляції (в %).
Отже, реальна процентна ставка може бути додатна та від'ємна ( в цьому випадку кредитори лишаються своїх реальних доходів і капіталів).

 
 

Цікаве

Загрузка...