WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

довгі черги, розподіл по знайомству ікорупцію. При цьому не можна забувати і про те, що великі субсидії, необхідні при такому ціновому контролі, в кінечному рахунку оплачуються платниками податків. Формуються чорні ринки, на яких ціни значно вищі від рівновісної ціни. При низьких цінах у підприємців і фермерів мало стимулів до нововведень і інвестування. Ціновий контроль часто приводить до винекнення надлишкової грошової маси і прихованої інфляції. Гарантований нижній рівень цін веде до винекнення лишків продукції і надто високих прибутків.
Індексація доходів є антиінфляційним заходом у межах
політики регулювання сукупного попиту. Він передбачає зміну
зарплати, боргових зобов'язань, ставок процента у відповідь
на зміну цін. Його застосування може протидіяти втраті зац-
ікавленості у продуктивній діяльності, а також скороченню
заощаджень та інвестицій. Неоднозначність цього антиі-
нфляційного заходу полягає в тому, що в разі, коли інфляція
спричинена "шоком пропозиції", то індексація погіршує зага-
льний стан економіки. Вихід із "шоку пропозиції" передбачає
структурну перебудову економіки, а отже, зростання одних цін
швидше, ніж інших, і навіть зменшення цін у деяких галузях.
Індексація ж доходів діє в бік усереднення зарплат, а отже,
протидіє коригуванню рівня цін.
Політика податкового регулювання стає заходом непрямого
обмеження цін та доходів. Вона передбачає зростання норми
оподаткування із кожним відсотком зростання цін, що перевищує
встановлену межу.
"Концепція пропозиції" є антиінфляційним заходом, який
полягає у збільшенні природного рівня виробництва. її суть
найкраще відображає такий графік.
P Пояснення до графіка:
E2 1) На графіку зображені три
точки рівноваги попиту і про-
E1 E3 позиції: Е , Е та Е . Точка Е
відповідає вихідному стану рів-
новаги попиту і пропозиції у
AS1 AD2 короткотерміновому періоді і
AS2 AD1 одночасно довготермінової про-
позиції.
2) Точка Е відповідає збіль-
Y1 (K,L) Y2 (K,L) Y шенню попиту у короткотерміно-
вому періоді і виникненню інф-
ляції. Якби державою не були вчинені дії, спрямовані на сти-
мулування пропозиції, то, найвірогідніше, мав би місце той
варіант подій, який був розглянутий нами щодо інфляції по-
питу: за рахунок зменшення пропозиції економіка повертається
до природного рівня виробництва при ще вищих цінах.
3) З метою запобігання скороченню пропозиції під впливом
інфляційних передбачень здійснюються заходи щодо збільшення
природного обсягу виробництва. Обсяги виробництва у дов-
готерміновому періоді збільшуються від точки Y до Y . Якщо
немає передбачень щодо зростання цін на фактори виробництва,
то праворуч зсувається і лінія короткотермінової пропозиції.
Точка Е означає нову рівновагу без зростання цін, але при
збільшенні виробництва.
Серед заходів, які вживалися для збільшення природного
рівня виробництва, слід насамперед назвати:
1) зміни у системі оподаткування доходів та податкових
пільг з метою підвищення продуктивності і стимулювання додат-
кових інвестицій;
2) стимулювання конкуренції виробників;
3) вкладення державних коштів у розвиток виробничої та
соціальної інфраструктури;
Політики зацікавлені в тому, щоб подолати інфляцію найбільш швидким і безболісним шляхом. Хоча основним методом являється зниження росту сукупного попиту, головна проблема полягає в тому, можна це робити швидко чи повільно. Нижче наведені приклади різних методів боротьби з інфляцією.
ПОСТУПОВІСТЬ
Поступова політика передбачає невелике, але постійне скорочення темпів росту грошової маси с ціллю скорочення рівня інфляції. В цьому випадку крива сукупного попиту переміщується вліво, знижуючи ціни і об"єм випуску продукції. Внаслідок більш низьких цін, пропозиція реальної грошової маси зростає і крива сукупного попиту переміщується вправо повертаючи економіку знову до умов повної зайнятості і викликаючи подальше скорочення інфляції. Рівень безробіття, зв"язаний з цією політикою, відносно невеликий, але темп інфляції знижується дуже повільно. Спад має обмежений характер.
"ХОЛОДНИЙ ДУШ"
Ця політика представляє спробу швидкого скорочення інфляції шляхом прискореного скорочення грошової маси. Найбільш важливою перевагою цього підходу є те, що населення розуміє, що мова дійсно іде про зміну політики і, що уряд серйозно займається скороченням інфляції. Росте довіра до проводимої політики і віра в успіх. Поскільки рівень інфляції в певній мірі залежить від очікуваної інфляції, то ці зміни повинні дати певні результати. Велике скорочення росту грошової маси приведе до значного спаду виробництва, що являється недоліком цього підходу. По мірі зниження темпів випуску продукції, цін і росту заробітної плати, крива сукупної пропозиції буде зміщуватись вправо, відновлюючи економіку, але при більш низьких темпах інфляції. Крива сукопної пропозиції також буде зміщуватись вниз внаслідок швидкого зменшення інфляційних очікувань. Хоча ця політика відрізняється більшою швидкістю, проблема заключається в тому, чи варте її проведення таких витрат, як більш довгий спад виробництва і більш високе безробіття.
ПОЛІТИКА ДОХОДІВ
Представляє собою політику, направлену на скорочення темпів росту цін і заробітної плати шляхом контролю над цінами і заробітної плати в форміі переконання чи якогось іншого прямого впливу, яке вважається ефективним. Ціллю такого контролю являється скорочення процеса зміщення економіки до попереднього рівноважного рівня при проведенні фіскальної і монетарної політики. Ця політика рідко приносить успіх в довгостроковому і середньостроковому аспекті, поскільки вона не долає надлишковий сукупний попит, навіть якщо крива пропозиції буде зміщуватись вниз відповідно з політикою доходів до того часу, поки сукупний попит не зменшиться, інфляційний тиск буде в кінцевому рахунку збільшуватись. Цей тиск проявляється в нестачі товарів, рості чорного ринку і різних форм карточного розподілу товарів, пропонуємих по цінах нижче рівноважного рівня.
ІНДЕКСАЦІЯ
Означає регулювання росту заробітної плати в грошовій формі по відношенню до росту рівня цін. Це звичайна міра, яка приміняється на багатьох ринках праці для захисту персоналу від зниження купівельної сили грошей, викликаної інфляцією. Цей момент являється особлива важливим для працівників і профсоюзів, коли заключаються доагострокові трудові угоди з підприємцями. Хоча обидві сторони, і наймаємий персонал і підприємці, виграють від стабільності довгострокових контрактів, існує небезпека того, що реальна заробітна плата буде "з"їдена" високою інфляцією.

 
 

Цікаве

Загрузка...