WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання - Реферат

Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання - Реферат

Структурна політика держави має бути зорієнтована на розвиток інфраструктури, забезпечення мобільності робочої сили, підтримку "нових" секторів (перш за все інноваційних та інформаційних), стимулювання реструктуризації та реформування підприємств, підвищення рівня регулювання діяльності природних монополій та обмеження використання ринків в інтересах корпоративних структур. Держава має також стимулювати диверсифікацію експорту з поступовим збільшенням продукції переробних галузей, особливо високотехнологічних, та поліпшення інвестиційного клімату, що не тільки скоротить відтік капіталу, але й створить передумови до репатріації українського капіталу, раніше вивезеного з України.

Соціальні перебудови повинні також забезпечувати необхідну соціальну стабільність, відтворення інтелектуального капіталу, зменшення соціальної нерівності, що є факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому.

У найближчі роки має бути закінченою реалізація основних елементів реформи влади, що дозволить забезпечити ефективність рішень, які приймаються у галузі економічної політики. В цілому передбачається, що національна політика в 2007-2015 рр. буде здійснюватися за пріоритетами, проголошеними в "Універсалі національної єдності": висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава.

Забезпечення стабільних темпів розвитку економіки України в довгостроковій перспективі потребують вирішення фундаментальних проблем: прискореного інвестування реального сектора економіки завдяки

17

реалізації державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів залучення коштів населення, доходів від приватизації та створення сприятливих умов для внутрішніх і прямих іноземних інвестицій; реалізації з боку держави ефективних інституційних перетворень у напрямку реформування інститутів власності, створення ринкової інфраструктури, розвитку корпоративного руху, підвищення ефективності виробництва та обміну, реалізації програми енергозбереження; проведення жорсткої бюджетної політики шляхом зміцнення бюджетної дисципліни, підвищення контролю за видатками, скорочення пільгового оподаткування при зменшенні податкового тягаря для виробників, запровадження конкурсної системи державних закупівель; використання ефективних інструментів грошово-кредитної політики щодо забезпечення необхідної збалансованості монетарних і макроекономічних показників.

В цілому головною стратегією розвитку економіки України є входження України до групи країн, де домінує інноваційний шлях розвитку. Вихідними умовами формування ефективної економічної системи, здатної на прискорений розвиток, та відповідно сприятливого ділового клімату є остаточне утвердження прав приватної власності (перш за все, на землю та нерухомість) та забезпечення їх захисту, створення рівних умов конкуренції, розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів та інститутів, що здійснюють адміністрування в економіці сьогодення.

18

  1. ЗАДАЧА

ВИХІДНІ ДАНІ

Оплата праці

найманих

працівників

Податки за вирахуванням субсидій, млн. грн. од.

Валовий прибуток, змішаний дохід, % від ВВП

Споживання основного капіталу

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

Прогноз

Факт

3,4

3,4

0,5

0,5

65

60

0,15

0,2

НД=ВВП-АМ-ПД,

де ВВП – валовий внутрішній продукт, млн. грн. од.,

АМ – амортизація (споживання основного капіталу), млн. грн. од.,

ПД – податки за вирахуванням субсидій, млн. грн. од.

ВВП=ОП+ПД+ЗМ,

де ОП – оплата праці найманих працівників, млн. грн. од.,

ПД – податки за вирахуванням субсидій, млн. грн. од.,

ЗМ – валовий прибуток, змішаний дохід, млн. грн. од..

ВВПпрогноз=3,4+0,5+65+0,15=69,05 (млн. грн. од.),

НДпрогноз= 69,05 – 0,15 – 0,5=65,40 (млн. грн. од.),

ВВПфакт=3,4+0,5+60+0,2=64,10 (млн. грн. од.),

НДфакт=64,10 – 0,2 – 0,5=63,40 (млн. грн. од.),

65,40 – 63,40=2 (млн. грн. од.).

Висновок: виходячи з даних, поданих в таблиці, було визначено прогнозований (65,40 млн. грн. од.) і фактичний (63,40 млн. грн. од.) національний дохід. Прогнозований дохід перевищив фактичний на 2 млн. грн. од..

19

  1. ЗАВДАННЯ З МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ.

Компанії „Ваш комфорт" по виготовленню продукції здійснює діяльність з дотриманням усіх вимог законодавства України, має усі відповідні патенти та ліцензію на здійснення даного виду діяльності.

„Ваш комфорт" планує вийти на всеукраїнський ринок як торговець матеріалами для виробництва меблів. Необхідно зробити акцент на об'єми продажу якісної німецької фурнітури. Також великі надії компанія покладає на власні цехи по виготовленню меблевих деталей з MDF. З березня 2010 року планує запустити автоматизовану італійську лінію з виробництва фарбованих фасадів та інших меблевих деталей з MDF. У найближчі 2-3 роки планує розширення мережі власних філіалів, передусім на центральні та південні області.

Крім головного офісу компанія має ще й філіали в майже усіх обласних центрах України, то основним критерієм при розширенні мережі є незайнятість території іншими виробниками, або дилерами. Компанія має змогу продавати свій товар за нижчими цінами, ніж у інших.

Ці = Цн I (t, tн)

де, Цн – базисна ціна продукції або ресурсу;

I (t, tн) – індекс зміни цін (у тому числі за рахунок інфляції) продукції або ресурсу.

Прогнозна ціна на 2010 рік на кухонні меблі:

Ці = 44641,04 = 4642,56 (грн.).

Прогнозна ціна на 2010 рік на меблі для гостьових кімнат:

Ці =5976 1,04 = 6215,04 (грн.).

Прогнозна ціна на 2010 рік на дитячі меблі:

Ці = 5184 1,04 = 5391,36 (грн.).

Стосовно зовнішніх факторів впливу на меблеву продукцію, то суттєвим позитивом для розвитку меблевого виробництва є порівняння обсягів виробництва на одного працюючого за рік. Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у 2009 році становила 11388000 осіб, які виготовили і реалізували продукції на суму 348840,9 тис. грн., що становило близько 5 євро на особу. При цьому кожен із 45111 осіб, зайнятих у меблевому виробництві, виготовив і реалізував продукції на суму близько 9 євро.

20

  1. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

  • Економіка підприємства: Підр.: В 2 т. (за редакцією С. Ф. Покропивного. К., 1982. 870 с.

  • Іванченко І. система національних рахунків та її використання в статистичному обліку і економічному аналізі // Економіка Радянської України. №10. 1990. С. 21-31.

  • Йохансен Л. Очерки макроэкономического планирования: В 2 т. /перевод с английского языка. М., 1982. 870 с.

  • Казаков А. П., Карчевский П. А. Реферат-дайджест учебника: К. Макконел, С. Брю "Экономикс: Принципы, проблемы и политика". М. 1993, 176с.

  • Карасев А. И., Кремер Н. Ш., Савельева Т. И. Математические методы и подели в планировании: Учеб. Пособие для экон. вузов. М., 1987. 240 с.

  • Інтернет.

21


 
 

Цікаве

Загрузка...