WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання - Реферат

Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання - Реферат

Оптимістичний варіант фінансування науково-технічних розробок, пов'язаний з його обсягом, що становитиме 2,8% від ВВП, що є характерним для розвинутих країн світу.

9

Таблиця 2.

Прогнозні показники науково-технічної та інноваційної діяльності

(за оптимістичним варіантом*)

Показники

2000-2005

Прогноз

2006-2010

2010-2015

Витрати на НДДКР млд. грн.

2,05 – 5,15

6 – 10

12,9 – 15,0

% до ВВП*

1,1 -1,2

2,0 – 2,7

2,8 – 3,0

Можливе відношення інноваційних витрат до витрат на НДДКР(разів)**

0,8 – 1,1

3,0 – 5,0

6 – 8

Витрати на інноваційну діяльність, млд.грн.

1,7 – 5,75

22,0 – 75,0

80,0 – 120,0

Ефективність на одну грн.

0,25

0,40

0,45

Прибуток, млд. грн.

1,44

8,8 – 30,0

36 – 54

% до ВВП

0,8

2 – 5,5

7 – 10

В таких умовах фінансування домінуючу частку витрат на науку та використання інновацій посідатиме забезпечення фінансами розробок та широкомасштабного використання високих технологій, що є показовими для США, Німеччини, Японії, в тому числі аерокосмічних, нанонауки і нанотехнолгій, біотехнологій, розробки біопродуктів, розвитку біоенергетики, біомедичних та технологій захисту довкілля. Їм належатиме близько 50% всіх витрат на основні напрямки досліджень і розробок в той час, як в нашій країні не доведена частка фінансування науково-технічних пріоритетів і до 30%, встановлених Законом України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки". Інноваційна діяльність потребуватиме не менше 80-100 млрд. грн. на рік, тобто понад 50% вкладень в основний капітал з метою прискорення темпів його оновлення (табл. 4). Це забезпечить інноваційну спрямованість структурної перебудови виробництва.

За оптимістичним сценарієм передбачається, що для включення в процеси глобалізації, формування інформаційного суспільства, чергової технологічної революції і європейської інтеграції, окрім необхідності зміни фінансових, економічних, законодавчих, політичних та інфраструктурних умов, необхідно докорінно змінити мислення, принципи підходу до розв'язання проблем, усвідомлюючи, що провідна роль технологічного фактора у процесі економічного зростання більшості країн світу реалізується на сучасному

10

етапі насамперед за допомогою системи державних технологічних пріоритетів, оскільки саме вони виступають рушійною силою прогресивних технологічних структурних зрушень в економіці.

У сучасній світогосподарській ситуації країна має можливість займати пристойне місце у сфері розвитку і освоєння технологій за умови проведення обґрунтованої довготермінової науково-технологічної політики, високої творчої активності населення, стійкого високого рівня залучення різноякісних ресурсів у сферу науки і освіти. Тому включення України в глобальний інноваційний процес має проходити в двох напрямах: 1) залучення прямих іноземних інвестицій разом з новими технологіями і ноу-хау, включення тим самим національної економіки в глобальні виробничі мережі; 2) інвестування особистих прав промислової власності (технологій і ноу-хау) у світовий корпоративний бізнес за конкретними товарами з можливістю отримати виробничий та ринковий досвід.

Для цього необхідні:

1. інтеграція України до світових торговельних структур у якості партнера, а не сировинного додатку, із створенням та впровадженням пріоритетних технологій, на основі досягнень науки, передового досвіду, нових знань, здатних до правової охорони результатів інтелектуальної діяльності;

2. формування транснаціональних вертикально-інтегрованих господарських структур (таких, як ТНК) із розміщенням їх керівних органів у країні;

3. активізація ендогенних факторів розвитку;

4. формування переважного типу інновацій – базових технологічних інновації;

5. реалізація державної політики підвищення конкурентоспроможності;

6. перехід від загального міжгалузевого поділу праці до внутрішньогалузевого та технологічно-операційного;

7. прискорення розробки та впровадження передових технологій, а також їх трансферу на ліцензійних умовах під контролем держави;

8. розвиток внутрішнього ринку наукомісткої продукції та її експансія на зовнішні ринки;

9. запровадження консорціумного фінансування масштабних інвестиційних проектів міждержавного значення;

10. зростання ролі транснаціональних банків на ринку фінансових запозичень і стабілізація фінансової системи країни.

Реалізація базового і оптимістичного сценаріїв щодо застосування, хоча б

11

за досвідом РФ, відповідних організаційно-економічних заходів сприятиме збільшенню обсягів фінансування НДДКР до 61 дол. на душу населення, тобто до 50 млрд. грн. на інноваційну діяльність щорічно.

Очікувані результати за оптимістичним сценарієм: включення України в глобальний науково-технологічний розвиток; масштабне залучення фінансових і кадрових ресурсів у технологічний розвиток економіки; збільшення обороту зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією та технологіями; частка інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва має бути не менше 50%; рівень інноваційної активності підприємств у промисловості досягне 60%; рівень сектора високотехнологічних виробництв у структурі обробної промисловості перевищить 30%.

Песимістичний варіант фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності - це варіант без будь-яких заходів щодо змін, у стані забезпечення ресурсами цих сфер економіки, коли частка коштів, використаних для розвитку науки становитиме 1,2 – 1,3% у ВВП, бюджетних коштів - 0,3%, а коштів, що спрямовуються на державні науково-технічні програми в науковому бюджеті - 0,03% (близько 6,0 млн. грн.). Залишаються майже незмінними обсяги коштів, необхідних для інноваційної діяльності підприємств (табл. 4). В даному разі обсяг виконання наукових та науково-технічних розробок залишається на рівні минулих років, (в 2005 р. він становив близько 5 млрд. грн.).

12

Таблиця 3.

Прогнозні показники науково-технічної та інноваційної діяльності

(за песимістичним варіантом*)

Показники

2000-2005

Прогноз

2006-2009

2010-2015

Витрати на НДДКР млд. грн.

2,05 – 5,16

6 – 7

8 – 10

% до ВВП*

1,1 -1,2

1,2

1,2

Можливе відношення інноваційних витрат до витрат на НДДКР(разів)**

0,8 – 1,1

1,2 – 1,4

1,4 – 1,5

Витрати на інноваційну діяльність, млд.грн.

1,7 – 5,75

6,2 – 7,2

11,2 – 15

Ефективність на одну грн. витрат

0,25

0,25

0,25

Прибуток, млд. грн.

1,44

1,5 –1,8

2,8 – 3,7

% до ВВП

0,8

0,3 – 0,3

0,5 – 0,6

* За розрахунками ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

За песимістичним сценарієм припускається:

1. активізація екзогенних факторів розвитку;

2. формування переважно псевдо- та продукційних інновацій;

3. організація вузькоспеціалізованих виробництв з енергозатратними операціями, залежних від кон'юнктури зовнішніх ринків, посилення залежності національної економіки від зовнішньоторговельної кон'юнктури внаслідок нерозвиненості внутрішнього ринку, розширення виробництв і збільшення обсягів міжнародної торгівлі через організацію спеціальних економічних зон;


 
 

Цікаве

Загрузка...