WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Термiни - Реферат

Термiни - Реферат

Експорт – товари та послуги що їх виробляють в одній країні і продають іншій

Ефект багатства – ціновий чинник сукупного попиту який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну реальної вартості фінансових активів з фіксованим номінальним доходом

Ефект відсоткової ставки – ціновий чинник сукупного попиту який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну відсоткової ставки

Ефект чистого експорту – ціновий чинник сукупного попиту що опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну чистого експорту

Закон Оукена – відкрита Оукеном емпірична залежність згідно з якою кожний відсоток циклічного безробіття викликає відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП на 25 відсотка

Закрита економіка – економіка країни в якій відсутні експорт та імпорт товарів та послуг

Залишок Солоу – внесок сукупної продуктивності факторів у зростання продукту який обчислюється за залишковим принципом

Заощадження – та частина після податкового доходу яка не використовується на споживання

Заощадження державні – це чисті податки мінус державні закупівлі

Заощадження національні – це приватні заощадження плюс державні заощадження

Заощадження приватні (змішана економіка) – це дохід мінус чисті податки та споживання

Золоте правило нагромадження – норма заощаджень за якої стійкий рівень капіталоозброєності забезпечує максимум споживання

Імпорт – товари та послуги що закуповуються певною країною в інших країн

Інвестиції автономні – інвестиції які не залежать від відсоткової ставки

Інвестиції заплановані – інвестиції що їх підприємства планують вкладати у виробництво згідно із своїм платоспроможним попитом

Інвестиції незаплановані – інвестиції що їх підприємства змушені вкладати в товарні запаси в умовах економічної рівноваги

Інвестиціїчисті – валові інвестиції за мінусом амортизації

Індекс цін - індекс що показує як змінюється ціна певного "ринкового кошика" за певний період

Ін'єкції – приріст видатків поточного періоду які здійснюються за рахунок доходу попереднього періоду

Інфлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років які мали нижчі ціни порівняно з базовим роком

Інфляційний розрив – величина на яку фактичні сукупні видатки мають початково зменшитися щоб усунути інфляційний надлишок ВВП на умовах збереження повної зайнятості

Інфляція – загальний приріст цін в економіці

Інфляція витрат – інфляція яка викликається збільшенням середніх витрат на виробництво продукції

Інфляція галопуюча – приріст цін який вимірюється десятками або сотнями відсотків на рік

Інфляція неочікувана - інфляція яка є результатом не передбачуваних змін в економіці

Інфляція очікувана - інфляція яка є наслідком прогнозованих тенденцій в економіці та заходів запланованих державою

Інфляція помірна (повзуча) – приріст цін який становить не більш як 10% на рік

Інфляція попиту - інфляція яка викликається зростанням сукупного попиту

Капіталоозброєність – вартість капіталу яка припадає на одного працюючого

Квота – один із засобів протекціонізму у зовнішній торгівлі який кількісно обмежує імпорт або експорт товару

Кейнсіанська теорія – напрям макроекономічної теорії ключова ідея якого полягає в тому що ринок не здатний в короткостроковому періоді швидко відновлювати повну зайнятість і тому виникає необхідність державного впливу на сукупний попит

Керовано плаваючий валютний курс – валютний курс зміна якого регулюється державою завдяки цілеспрямованого впливу на кон'юнктуру валютного ринку

Кінцева продукція – частка валового випуску яка спрямовується на невиробниче споживання інвестування та експорт

Короткостроковий період – у макроекономіці період протягом якого зарплата є негнучкою і не змінюється при зміні сукупного попиту

Крива виробничих можливостей – крива яка відбиває максимально можливий обсяг виробництва продукту за повного й ефективного використання наявних ресурсів

Крива Лаффера – крива яка відображає залежність між податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету на основі припущення що за зниження податкових ставок від надмірного до оптимального рівня забезпечується максималізація податкових надходжень до бюджету

Крива Лоренця – крива яка характеризує фактичний розподіл доходів між домогосподарствами на основі зв'язку між відсотком сімей у складі населення та їх відсотком у сукупному доході

Крива сукупного попиту – крива яка відображає обернену залежність між ціною і сукупним попитом і має вигляд від'ємно похилої лінії

Крива сукупної пропозиції – вертикальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає лише зростання цін тобто виникнення інфляції

Крива сукупної пропозиції – висхідна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає одночасно зростання цін і реального ВВП у певному співвідношенні

Крива сукупної пропозиції – горизонтальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає незмінність цін і зростання лише реального ВВП

Крива Філіпса – крива яка показує зв'язок між безробіттям та інфляцією

Криза (падіння) – фаза економічного циклу яка виникає внаслідок падіння сукупного попиту і супроводжується скороченням виробництва

Критична величина інвестицій – приріст запасу капіталу який компенсує дію факторів спрямованих на зниження капіталоозброєності

Ліквідність – здатність активів випускати як платіжний засіб або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номінальної вартості

Ліцензія – один із засобів протекціонізму який надає право займатися певним видом зовнішньо торговельної діяльності

Метод "видатки-випуск" – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між сукупними видатками і виробленим ВВП

Метод "вилучення-ін'єкції" – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між вилученнями та ін'єкціями в економічному кругообігу

Мито – податок який накладає держава на імпортні та експортні товари

Мультиплікатор видатків – коефіцієнт який показує відношення між зміною реального ВВП і початковою зміною сукупних видатків

Мультиплікатор збалансованого бюджету – коефіцієнт який показує на скільки одиниць змінюється ВВП за зміни державного бюджету на одиницю

Мультиплікатор податків – коефіцієнт який показує на скільки одиниць обернено змінюється ВВП за дискреційної зміни чистих податків на одиницю

Неповна зайнятість – зайнятість в умовах перевищення фактичного безробіття порівняно з природним безробіттям

Нецінові чинники – чинники які впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію за даних товарних цін і тому зміщують їх криві у відповідний бік

Основний психологічний закон Кейнса – закон згідно з яким в разі збільшення доходу домогосподарств їхня гранична схильність до споживання зменшується


 
 

Цікаве

Загрузка...